Appongeluk

Appongeluk werd deze week gekozen tot woord van het jaar. De grootst mogelijke flauwekul natuurlijk. Iedereen weet dat fipronilei (dat tweede werd) de eerste plaats verdiende in deze verkiezing. Beide woorden zouden overigens flink opknappen van een verbindingsstreepje (app-ongeluk en fipronil-ei), maar dat geheel terzijde. De pluimveehouders waren de pechvogels van 2017. Eerst werden ze buiten hun schuld om getroffen door de gif-ei-crisis, terwijl onlangs de vogelgriep er nog eens overheen kwam. Gelukkig valt er ook nog iets positiefs te melden. De eierprijzen zijn namelijk flink gestegen de laatste tijd. Pluimveehouders die dit jaar door omstandigheden nog geen eieren voor hun geld hoefden te kiezen, krijgen nu tenminste meer geld voor hun eieren. Het is echter nog veel te vroeg voor de sector om de vlag uit te hangen.

De vlag wordt in ieder geval ook ook niet uitgehangen in de nieuwe raadszaal van de gemeente Barneveld. Volgens de bestuurlijke smaakpolitie sluiten de Nederlandse en Barneveldse vlag niet aan bij de inrichting van de nieuwe raadszaal, die de kleuren wit en blauw draagt. Baarlijke nonsens natuurlijk. De Nederlandse vlag (rood wit blauw) sluiten prima aan op wit en blauw, evenals de Barneveldse vlag (geel blauw). Er zijn dus andere redenen voor dit besluit, maar vragen hierover werden achteloos weggewimpeld.

Voor mij breekt de Kerstvakantie aan. Tijd om te bepalen hoe de vlag erbij hangt. De balans van 2017 is positief, als ik me tenminste beperk tot mijn eigen leventje. Mentaal en fysiek voel ik me sterk. Daar ben ik dankbaar voor, omdat ik weet dat gezondheid een even groot als kwetsbaar goed is. Om me heen zag ik ook dit jaar weer te veel mensen sneuvelen, met de dood van mijn veel te jonge vriend Peter Claes als absoluut dieptepunt. Mooi was wel dat hij -ook met de dood in zicht- positief in het leven bleef staan. Datzelfde geldt voor An van Dalen (zie het verhaal in onze weekendbijlage), met wie ik onlangs een mooi gesprek mocht hebben. Haar openhartigheid en optimisme troffen mij zeer. Ondanks haar ziekte (ze heeft acute leukemie) is ze een baken van inspiratie en levenslust. Ze gaat deze Kerstdagen extra bewust genieten van de mensen om haar heen. Ik wens u hetzelfde toe.

Ik wil afsluiten met een spreekwoord dat ik via de mail ontving van Klaasje Bos. In deze tijden van nepnieuws een mooie aansporing voor de redactie om niet zomaar klakkeloos af te gaan op allerlei geruchten, maar bij de bron te informeren naar de waarheid.

Een dove heeft gehoord hoe,

een stomme heeft verteld.

Dat een blinde heeft gezien,

Hoe een lamme heeft gelopen...

Erik Roest