Vallen en weer opstaan

Het kwam eigenlijk wel goed uit dat Aly en ik onze vakantie zo laat hadden gepland dit jaar. Want met de fipronilcrisis die onze pluimveesector zo ernstig raakt, wil je hier zijn. Wat een onzekerheid in de boerengezinnen. "Zullen we het wel redden?" Op slot gezet, je eieren of kippen niet meer mogen leveren. "Burgemeester, er staan al bijna een half miljoen eieren in de schuur en moeten die dan zomaar weg, de afvalverwerking in?" Moeten we de kippen ruimen of gaan we ruien? Mogen de hennen nog naar de slacht? Waar moet de mest heen en hoe krijgen we de stallen schoon?

Al die vragen kun je als boer niet meer zelf beantwoorden. Je bent afhankelijk geworden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA moet uitsluitsel geven maar doet dat niet. Je wacht al dagen op de uitslag van de laboratoriumtesten maar dat telefoontje komt niet. Je belt naar de afkorting NVWA en wordt in de wachtstand gezet, doorverwezen of afgescheept door weinig begripvolle medewerkers. "Begrijpen ze daar dan niet hoe ik me voel, dat ik er 's nachts niet van slaap en de kinderen vragen papa, kunnen we hier wel blijven wonen?".

Zo zat ik aan de keukentafels waar boeren en boerinnen de onmacht, moedeloosheid en wanhoop met me deelden. Met woorden, soms tranen en voor zichzelf sprekende stiltes. En ik was niet de enige want onze gemeenschap staat om de getroffen boeren heen. Zo sprongen buren bij om te helpen bij het schoonmaken van de stallen of het opruimen van de eieren. En wat kan een bemoedigend bezoek, een telefoontje, kaart, bloemetje of andere attentie helpen om het leed van dat moment wat te verzachten. Ik weet wel zeker dat ik namens alle boeren spreek om daarvoor waardering en dank te zeggen.

OMVANGRIJKE CRISIS De fipronilvervuiling groeide uit tot een omvangrijke crisis. Inmiddels is bekend dat er in ons land zo'n 250 bedrijven slachtoffer van zijn geworden en in 45 landen sporen van het bestrijdingsmiddel in eieren of ei-producten zijn gevonden. Heeft de landelijke overheid voldoende regie gevoerd op het beheersen van die crisis? Had de NVWA niet naast de zorg voor de volksgezondheid ook leiding moeten geven bij het beheersen van de crisis? Die afkorting wordt toch niet voor niets Autoriteit genoemd?

Helaas. De staatssecretaris en minister lieten zich aanvankelijk niet horen en veel te laat zien. De ambtelijke baas zaaide grote verwarring en bracht de pluimveesector enorme schade toe met zijn uitlating in Nieuwsuur dat mensen voorlopig maar beter geen eieren konden eten. Zelfs een van zomerreces teruggeroepen Tweede Kamer wist in een overleg met de staatssecretaris en minister de boeren geen moed in te spreken met iets van compensatie om de ergste financiële noden te verlichten. Hoe anders ging dat in België waar de autoriteit de kalmte en rust bewaarde en de politiek inmiddels een pakket aan steunmaatregelen heeft gepresenteerd.

ADVIEZEN In onze Gelderse Vallei hebben de gemeenten en de sectororganisaties bij ons Poultry Expertise Centrum gelukkig bijtijds een informatiepunt ingericht. Jan Workamp en Eltjo Bethlehem proberen daar de vele vragen te beantwoorden, adviezen te geven aan de boeren en schijnbaar vergeten en urgente kwesties onder de aandacht te brengen van de afkorting NVWA. Wat heeft dat informatiepunt de laatste weken goed werk kunnen verrichten als vraagbaak. Ze kregen bijna 600 telefoontjes of mailtjes over allerlei kwesties waarmee de kippenboeren en ketenpartners zitten. Ze kunnen niet alles oplossen maar gaan er wel achteraan en zitten de NVWA achter de broek. Kortom, bondgenoten van onze pluimveesector die snappen wat er aan de hand is, de taal van onze boeren spreken en de juiste instanties weten te benaderen.

WILSKRACHT EN GEDREVENHEID Vallen en weer opstaan, schrijf ik boven deze column. Want naast de enorme vermoeidheid, het verdriet en de onmacht zie ik ook de wilskracht en voel ik de gedrevenheid om weer uit de crisis te komen. Vooruit te kijken en keihard te werken aan het herstel om het vertrouwen in onze pluimveesector terug te winnen.

VOL GOEDE MOED Vallen en weer opstaan, schrijf ik. Het trof ook mijzelf, letterlijk. Want tijdens een mooie wandeling vorige week viel ik en kwam zo ongelukkig neer dat u mij de komende tijd in rolstoel en tussen de krukken zult zien functioneren. Een nieuwe operatie aan mijn geamputeerde been ligt in het verschiet. Ook hier blijven we vooruit kijken en vol goede moed dat het weer goed mag komen.

Asje van Dijk