• GHK singinn

    JvdV

Eerste Sing-Inn op nieuwjaarsdag 1 januari 2017

19-12-2016, 21:50 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 1 januari 2017,
19:30 tot 21:30

Locatie:

, Barneveld
Goede Herderkerk
Barneveld

Beter kunnen we de eerste avond van het nieuwe jaar toch niet beginnen,

dan dat we hem loven en prijzen in ons lied!

Deze keer met de band in een meer akoestische setting, en met chocolademelk na afloop!

We willen danken voor al het goede dat Hij ons in 2016 gaf en we willen bidden om een zegen voor het jaar 2017. De insteek van de Sing-Inn blijft natuurlijk onveranderd: iedereen is welkom. Neem dus weer gerust vrienden, kennissen of familie mee. De indeling van de avond is als volgt:

19:15 | Inloop

19:30 | Kinder-Sing-Inn

20:00 | Einde Kinder-Sing-Inn/Pauze

20:30 | Sing-Inn

21:30 | Einde Sing-Inn met chocolademelk, tijd voor ontmoeting!

De kinder-singinn wordt weer net zo mooi als vorige keer, neem vriendjes en vriendinnetjes mee! In de liederen mogen we onze dankbaarheid uitzingen,

Zo mogen we in ons geloof worden gesterkt, alles om Hem groot te maken, De verzoeknummers voor de volgende keren en een bijdrage voor de onkosten en de evangelisatiecommissie mag u in de melkbussen bij de uitgang doen.

We wensen u Gezegende kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe Jaar

namens het Singinn-team