Mannenzangavond in Woudenberg (vooraankondiging)

18-06-2016, 12:40 | Lezersnieuws |

Datum:

vrijdag 23 september 2016,
20:00 tot 21:30

Locatie:

Middenstraat 20, Woudenberg
Ned. Herv. Dorpskerk te Woudenberg
Woudenberg

Op vrijdagavond 23 september 2016 is er in de Ned. Herv. Kerk te Woudenberg een Mannenzangavond o.l.v. ds. M. Messemaker. De organist is Steven Luitjes en de dirigent is Evert van Dijkhuizen. De Bovenstemgroep Woudenberg hoopt ook haar medewerking te geven. Het thema is 'Juichend voor U'. We zingen psalmen en andere geestelijke liederen.

De toegang is gratis en bij de uitgang zal een collecte worden gehouden.

Mannen uit de hele regio worden hierbij uitgenodigd om deze tweede Mannenzangavond in Woudenberg mee te maken.