Oecumenische dienst en fakkeloptocht.

31-08-2017, 13:00 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 16 september 2017,
19:00 tot 20:00

Locatie:

Postweg 78, De Glind
PKN KERK DE GLIND
De Glind

Oecumenische dienst en fakkeloptocht.

Zaterdag 16 september is het begin van de Vredesweek. We denken dan aan alle plaatsen waar oorlog is en hopen dat daar ook vrede komt. Veel kinderen zijn op de vlucht. Zij kunnen niet gewoon op straat spelen, zoals wij. Je hebt vast op de tv de beelden gezien van kapotte steden en huizen. Deze kinderen maken de gevaarlijke oversteek per boot of lopen dagenlang onder erbarmelijke omstandigheden, in de hoop een veilige plek te vinden

Het thema is dit jaar Vrede stel je voor

De kinderen van de Achterveldse basisscholen zijn druk in de weer met dit thema. 16 september hangen we In de dorpskerk van De Glind de kleurplaten, moodborden en zetten we de voeldozen neer die de leerlingen op school gemaakt hebben. We houden op 16 september een korte viering in de kerk van De Glind, voor zowel jeugd als volwassenen. Dominee Mieke Groen en pastor Fred Kok leiden de dienst, die om 19.00 uur begint. Het kinderkoor De Vlindertjes laat haar mooie geluid weer horen. Na afloop van de dienst is er een fakkeloptocht. Wij zorgen voor fakkels en lampions voor de kinderen van de onderbouw. We lopen dan over de Schoonderbekerweg naar St Jozefkerk in Achterveld. Daar zetten wij onze fakkels in het gras en sluiten onze viering voor vrede af.

Elk jaar zijn er veel kinderen, groot en klein die samen met hun ouders meelopen. We hopen ook dit jaar op een goede opkomst.

Oecumenische commissie De Glind /Achterveld