• Bij evenementen worden EHBO 'ers praktisch getraind voor Noodhulp.

    Jos Giesbers

Nederland helpt Sint Maarten via giro 5125

13-09-2017, 08:30 | Lezersnieuws | Jos Giesbers

Rode Kruis help Sint Maarten - Viering 150 jarig bestaan Rode Kruis Nederland

Nederland help Sint Maarten via giro 5125

De lokale afdelingen van het Rode Kruis op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius doen hun uiterste best om hulp te verlenen, maar kunnen iedere steun vanuit Nederland gebruiken. Koning Willem Alexander, premier Rutten en minister Plasterk hebben de Nederlandse bevolking opgeroepen om de steun toch vooral via giro 5125 van het Rode Kruis te laten lopen. De publieke, commerciële en regionale omroepen hebben zich daar later bij aan gesloten. Vrijdag 15 september organiseren zij de actie Nederland helpt Sint Maarten. Ook worden vanuit het Nationaal Rampenfonds gelden beschikbaar gesteld voor deze catastrofe ten behoeve va de wederopbouwfase.

Dubbel gevoel

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september werd op de Dam in Amsterdam het 150 jarig bestaan van het Rode Kruis gevierd. Daarmee vierden we ook 150 jaar humanitaire noodhulp, en dat geeft een dubbel gevoel. Het is immers het verhaal van vele jaren menselijk lijden. Van de slachtoffers van de Frans Duitse oorlog tot die van de Watersnoodramp,

Wat vieren we dus eigenlijk?

We vieren dat er altijd mensen zijn die bereid zijn anderen te helpen. We vieren menslievendheid. We vieren dat het in ons allemaal zit om een ander bij te staan. De een helpt daadwerkelijk, de ander doneert geld. Beide vormen van hulp zijn nodig."

Nationaal record EHBO-lessen

Op zaterdag 9 september is op de Dam in Amsterdam met maar liefst 1400 deelnemers het nationaal record EHBO-lessen gebroken. Om zodoende nog meer mensen in nood te kunnen helpen.

EHBO en evenementen- en Noodhulp

Ook het Rode Kruis, afdeling Barneveld start in januari 2018 een extra EHBO-groep, naast de reeds bestaande jeugd- en vrijwilligersgroepen, die ook ingezet worden voor noodhulp bij evenementen, zoals de Ballonfiësta, afgelopen zomer. Via de inzet bij evenementen, wordt de EHBO pas goed in de praktijk gebracht.

Nationale Actiedag op vrijdag 15 september - Help jij mee?

Op vrijdag 15 september wordt samen met de NPO een Nationale Actiedag georganiseerd om steun te betuigen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Irma. Op de website van het Rode Kruis worden steeds meer acties aangemeld, zoals een vervroegde Sint Maarten lampionnenloop. In plaats van snoep wordt geld ingezameld om te doneren aan de slachtoffers. Het Rode Kruis roept Nederlanders op om bij te blijven dragen voor meer hulp.