• Rinus van Denderen
  • Rinus van Denderen

´De nazi's konden Luther citeren´

WOUDENBERG Ds. Willem J. J. Glashouwer jr. is bekend door de tv-programma's die hij in jaren zeventig en tachtig voor de EO maakte. Hij werd in 1999 voorzitter van Christenen voor Israël. Hij is president van de internationale tak en maakt programma's voor Family7. Dominee Glashouwer sprak dinsdag 28 februari tijdens een bijeenkomst in gebouw Eben Haëzer aan de Schoutstraat in Woudenberg over ´Jeruzalem, stad van God?!´.

Door Haije Bergstra

Willem Glashouwer werd tijdens de Tweede Wereldoorlog als derde kind van het gezin Glashouwer in de pastorie in Hellendoorn geboren. De Duitse bezetter had de pastorie in Nijverdal, waar de vader van Glashouwer predikant was in de Hervormde Kerk, in bezit genomen. Vader Glashouwer stond niet alleen op de kansel, hij verborg tijdens de oorlog ook Joden. ,,Ik denk dat de interesse voor het jodendom in de Nederlandse samenleving diep verankerd is", legt Glashouwer uit. ,,Vanaf het ontstaan van ons land hebben we een grote Joodse gemeenschap gehad. Amsterdam was het Jeruzalem van het westen. Er was respect voor het jodendom en een diep besef dat zij het uitverkoren volk waren.

Ik denk dat het te maken heeft met onze calvinistische volksaard. Wij zijn geen volgelingen van Luther geweest. Luther heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Reformatie. Hij plaatste de Bijbel terug in het centrum van de kerk. Maar over de Joden heeft Luther de meest verschrikkelijke dingen gezegd. Hij zei aan het einde van zijn leven dat joodse boeken en synagogen moesten worden verbrand en dat de Joden uit het land moesten worden verjaagd. Hij heeft nog net niet gezegd dat ze vermoord moesten worden. De nazi's konden Luther citeren", zegt Glashouwer. ,,Daarom is er vanuit het christendom niet alleen een excuus nodig, maar ook een diep schuldbesef jegens het Joodse volk. De holocaust was de climax van 2000 jaar jodenvervolging binnen het christendom. Joden waren beter af in de landen van de islam. Praktisch moet dat vanuit het christendom zichtbaar worden door liefde voor en solidariteit met de Joden. Maar daar proef je weinig van, ondanks de pro-Joodse traditie in Nederland en de inzet van individuen", zegt Glashouwer.

BERICHTGEVING ,,Een van de redenen voor het bestaan van Christenen voor Israël is om te informeren, zodat de berichtgeving over het Midden Oosten, Israël en het Joodse volk in balans komt. Wat velen zich niet realiseren, ook de journalisten niet die ter plekke zijn, is dat de diepste wortel van het conflict niet economisch of politiek van aard is, maar religieus", aldus Glashouwer. ,,Wij hebben in het westen maar een beperkt beeld van de islam. We hebben geen idee hoe er gedacht wordt en dat er in de ogen van de islam een jihad of heilige oorlog gaande is. Het kan volgens de islam niet zo zijn dat een land dat meer dan 1000 jaar onder de islam geweest is, zou terugkeren onder godsdiensten als het christendom of jodendom. De islam is de ultieme openbaring van Allah. Die vervangt het jodendom en het christendom.

JIHAD Volgens de islam moet de hele wereld uiteindelijk onder Allah vallen. De jihad is het middel daartoe. Dat kan met daden en met woorden. Om dat te bereiken mag, ja, moet een moslim zelfs liegen. Als de vijand je gelooft, ben je slimmer dan hij en heb je een kleine overwinning behaald in de heilige oorlog. Er komt een stroom van berichtgeving vanuit het Midden Oosten die uit halve of hele leugens bestaat. Westerse journalisten zijn in de joods-christelijke traditie opgegroeid, waarin je geacht wordt de waarheid te spreken. Dat gebeurt niet altijd, maar het is wel de norm. Beide benaderingen botsen met elkaar. Ik kan een eindeloos aantal voorbeelden geven van onjuiste berichtgeving. Nieuws wordt door westerse journalisten gepubliceerd, zonder er wordt doorgevraagd of wordt gecheckt. Dan is er in de pr al gescoord. Ik leg tijdens spreekbeurten altijd uit dat verschillende bronnen vergeleken moeten worden om een compleet beeld te krijgen van wat er is gebeurd."

TERUGKEER Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. De stad neemt in drie godsdiensten een prominente plaats in. ,,Ik kijk niet naar Jeruzalem vanuit politiek oogpunt. Als predikant probeer ik Jeruzalem vanuit bijbels perspectief te bekijken. Jeruzalem is een bijzondere stad, anders dan alle andere steden op deze wereld. Ik vind het een fascinerend proces hoe dat in de Bijbel beschreven wordt en wat de Allerhoogste daarmee te maken heeft. Dat is het belangrijkste, ook in de benadering van de politieke situatie. De God van Israël heeft met het land en de stad eeuwigdurende verbonden gesloten.

JOODSE ZIEL Zionisme is mijns inziens geen politiek proces, maar is door de God van Israël begonnen in de Joodse ziel. Meer dan 100 jaar is er al het verlangen van de Joden om terug te keren naar het land Israël. Dat heeft vervolgens politieke consequenties, zoals de beslissing van de Verenigde Naties tot de oprichting van de staat Israël in 1948 of de eenwording van Jeruzalem na de Jordaanse bezetting in 1967. Als je dat ziet gebeuren en bijbelse profetieën in vervulling ziet gaan, dan realiseer je je dat er eenmaal vanuit Jeruzalem in de hele wereld vrede zal zijn." Dan zal volgens Glashouwer Jeruzalem de belangrijkste stad op aarde zijn: ,,Israël en Jeruzalem bestaan niet bij de gratie van welke macht op aarde dan ook, maar bij de gratie Gods".