• Van links naar rechts: Ageeth Ruitenbeek, Jitske Wijnveen, Mieke Pater en Hetty van de Kraats.

    Pauw Media

‘Je mag zijn wie je bent’

VOORTHUIZEN De interkerkelijke ‘Open morgens voor vrouwen’ bestaan volgend jaar dertig jaar. De vrouwen komen tweewekelijks bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen.

Haije Bergstra

Door de jaren heen is de ‘Open morgen voor vrouwen’ een ontmoetingsplek voor vrouwen in Voorthuizen. ,,Ondanks de grootte van de groep is er onderling een grote openheid gegroeid”, aldus Mieke Pater. Dat is merkbaar door het delen van de mooie en lastige momenten van ieders leven. ,,Sowieso sturen we een kaart als iemand het moeilijk heeft of ziek is”, zegt Hetty van de Kraats. ,,Het zorgen voor elkaar wordt niet georganiseerd of benadrukt door de werkgroep. Het ontstaat als vanzelf. In de grote groep is er ruimte voor ieders verhaal en onder de koffie wordt in kleiner verband veel gedeeld .´´

De groep ontstond vanuit de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen. Ans van de Ham was in het begin de drijvende kracht. In eerste instantie werd de open morgen in de huiskamer van Rie Mulder gehouden, maar door mond-tot-mondreclame groeide de groep en de huiskamer werd al snel te klein. De vrouwen verhuisden daarop naar de ontmoetingsruimte van de kerk, waar ze nog steeds om de twee weken samenkomen. Er komen tussen de vijfentwintig en dertig vrouwen naar de ‘Open morgens voor vrouwen’ toe. Vanaf het eerste uur lag de nadruk op het interkerkelijke karakter. ,,Dat is altijd het doel geweest”, vult Hetty aan.

WAARDEVOL De werkgroep komt om 9.00 uur 's binnen voor de voorbereiding. ,,We zetten koffie, de zaal wordt klaargemaakt en we bidden voor de ochtend. Een kwartier later mogen de vrouwen binnenkomen. We drinken koffie en om 9.30 uur beginnen we met het programma”, legt Ageeth Ruitenbeek uit. Tijdens de ochtend wordt gezongen en gebeden, maar de meeste tijd wordt aan de studie en de bespreking van het thema besteed. ,,We rouleren als werkgroepleden met het openen en sluiten van de ochtend”, aldus Mieke Pater. ,,Ook de leiding van het thema-gedeelte wisselt. Zo leren we om alle taken een keer uit te voeren”, voegt Hetty eraan toe.

Ans van de Ham had in 1989 vooral bijbelstudie en opbouw van het geloof als doel. ,,Ze wilde meer van God en van het geloof delen. Ook nu nog staan bijbelstudie en daarna het gesprek met elkaar centraal”, zegt Jitske Wijnveen. Leidend voor het gesprek is een boekje dat elk jaar door de werkgroep wordt uitgezocht. ,,We hebben gesproken over het Oude Testament, de profeten, het Nieuwe Testament en nu hebben we het over de Heilige Geest”, legt Hetty uit. Hoewel het een grote groep is, beamen allen dat vooral het gesprek waardevol is.

TIJDGEBREK De leeftijd van de vrouwen varieert van 45 tot 80 jaar. ,,Er zitten vrouwen bij die de groep al 25 jaar bezoeken”, zegt Ageeth. Jongere vrouwen komen de laatste tijd minder naar de ochtenden. ,,Ik het begin kwamen er meer moeders met kinderen. Er werd dan oppas gezocht. Later nam hun aantal af”, zegt Mieke Pater. Ze noemt als reden tijdgebrek, doordat vrouwen meer buitenshuis werken. ,,Als er minder of geen jonge vrouwen zijn, is het voor hen vervolgens ook minder aantrekkelijk”, zegt Jitske Wijnveen. Veel jonge vrouwen bezoeken in de avond kerkelijke gespreksgroepen en activiteiten.

Hetty van de Kraats ervaart het als bijzonder dat vrouwen vanuit verschillende kerkelijke achtergronden naar deze ochtenden komen. ,,Over bepaalde onderwerpen ben je het niet eens met elkaar, maar er is respect. Wat dat betreft voel je een eenheid”, zegt ze. Jitske Wijnveen vult aan: ,,Verschillen worden wel benoemd en niet verzwegen. En zo nu en dan komen die ook aan de orde. We spreken binnenkort over de eenheid van de kerk. De een voelt zich in de ene kerk thuis, de ander weer ergens anders. De een houdt van handen in de lucht en de ander van Psalmen. Beide is goed.” Ageeth concludeert dat de vrouwen tijdens deze ochtenden juist door de verschillen van elkaar leren. ,,Mijn geloof verdiept en groeit. Je leert er elke keer wat van”, zegt Hetty van de Kraats. Jitske Wijnveen: ,,Mij spreken de verschillende accenten vanuit de kerkelijke achtergronden aan”. Deze veelkleurigheid wordt als een verrijking gezien.

LEVENSVERHAAL Het is bijzonder voor verschillende vrouwen als iemand haar levensverhaal deelt. Ageeth Ruitenbeek: ,,Dat haal je niet uit boekjes. Dat vind ik het mooiste, elke keer weer.” Voor Hetty van de Kraats is dat het geloof in het dagelijks leven: ,,Mij spreekt aan hoe mensen kracht putten uit hun relatie met God. Dat komt tijdens de ochtenden geregeld naar voren.” Allen beamen dat de openheid om daarover te praten de laatste jaren is toegenomen door de groei van het onderling vertrouwen. Ze verwachten dat de groep nog jaren zal doorgaan.

[][Wie een ochtend wil bezoeken, kan voor de data contact opnemen met Jitske Wijnveen-Hoeksema, wijnhoek@gmail.com.