• Barneveld >> Genezingsdienst van De Deur

    Henk Hutten

Bij De Deur genees je voor 40, 60 of 100 procent

BARNEVELD Het verschil is groot: zondagochtend staat het parkeerterrein van het Barneveldse Schaffelaartheater stampvol met fietsen en auto's. De Hervormde Gemeente en de St. Catharina Parochie houden er samen hun startzondag. Bij het ernaast gelegen gebouwtje waarin De Deur samenkomt, is het aantal fietsen op een paar handen te tellen.

Fija Nijenhuis

Barneveld loopt niet warm voor de evangeliegemeente die een jaar geleden de deuren opende. Ook de aankondiging van drie 'genezingsdiensten' brengt dit weekend relatief weinig mensen op de been. Het aantal bezoekers (mensen die niet wekelijks de diensten bijwonen) is in totaal enkele tientallen. Zondagochtend telt het zaaltje een kleine twintig mensen.

Voor de bijeenkomsten is Zwollenaar Edwin Jonkhout naar Barneveld gekomen. Hij is sinds 1995 evangelist, vertelt hij voor de dienst op zondagochtend begint. ,,Ik ben in achtendertig landen geweest. Mijn doel is dat mensen God leren kennen en dat ze weten dat Hij mensen wil genezen. Maar je moet je wel naar Hem uitstrekken.''

NIET TE PORREN Omdat veel mensen niet meer zo zijn te porren voor het bezoeken van een kerkdienst, bidt Jonkhout ook op straat voor hen die dat willen. Zo wil hij laten zien dat God nog steeds geneest, zegt hij. En als een gebed geen genezing brengt? ,,Wanneer mensen niet iets ervaren, is dat niet mijn probleem. Ik doe alleen wat God ons opdraagt: bidden voor de zieken. Soms wordt iemand genezen, soms niet. Soms wordt iemand pas na een paar weken genezen, dus niet instant. Het punt is: Hij wil genezen en daar strekken we naar uit.''

Voorganger Patrick van Es van De Deur zegt in zijn openingswoord dat er de vorige avond - ,,er waren zo'n veertig, vijftig mensen'' - mensen tot bekering zijn gekomen. ,,En iemand is genezen van zijn rugpijn.'' Hij bidt dat de bekeerden mogen volhouden en hij vraagt om een opwekking in Barneveld. Ook bidt hij of God de dienst wil overnemen.

Evangelist Jonkhout neemt de plek van Van Es in en licht aan de hand van het bijbelverhaal over de blinde Bartimeüs toe hoe het 'werkt', bidden voor genezing. Dat mensen zich ernaar moeten uitstrekken, staat in Marcus 10. Bartimeüs roept hier naar Jezus: 'Heb medelijden met mij', waarop Jezus vraagt: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' 'Zorg dat ik weer kan zien', luidt het antwoord van Bartimeüs. Dus, zegt Jonkhout: ,,Je moet het wel willen. Sommige mensen willen niet genezen worden. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: hun ziekte geeft sociale zekerheid. Zelfmedelijden. Bartimeüs wil het wel.''

Om een genezing bevestigd te krijgen, sturen we mensen naar dokters, zegt Jonkhout ook in zijn toespraak. ,,We hebben gezien hoe tumoren bij mensen verdwenen zijn.'' Hij zegt meegemaakt te hebben dat mensen met MS en mensen met kanker genezen werden.

DUIMEN De toespraak gaat vloeiend over in een oproep aan de aanwezigen de hand op te steken, als hij of zij zich wil bekeren tot Jezus. Nadat een reactie uitblijft, vraagt Jonkhout wie genezing wil. Een mevrouw met reuma komt naar voren. Hij vraagt haar haar handen tegen elkaar aan te houden en aan de aanwezigen te laten zien. ,,Zien jullie dat haar ene duim niet gelijk staat met de duim van de andere? Dat is de reuma.''

De ene duim heeft ze inderdaad wat hoger dan de andere, maar voor de toeschouwer is niet duidelijk of dat altijd zo is of dat ze zelf de duim hoger houdt. Jonkhout zegt dat hij genezing uitspreekt. Op gebiedende toon: ,,Ga uit in Jezus naam!''. Hij pakt haar handen opnieuw en haar duim staat gelijk met de andere. ,,Kijk, nu is het weer goed'', zegt Jonkhout. De vrouw reageert er niet op. Voel je je beter, vraagt de evangelist. ,,Ik voelde net pijn in mijn schouder, maar nu is die weg'', zegt ze. Jonkhout bidt nog een keer. ,,Test jezelf'', zegt hij dan. ,,Hoeveel beter voel je je nu? 40, 50, 60 procent?''

,,40 procent'', zegt ze. Over haar handen heeft ze het niet en Jonkhout ook niet meer.

IETS BETER Na haar komt een man met pijn in zijn voeten naar voren. Jonkhout vraagt hem zijn voeten tegen elkaar te houden en ziet een verschil tussen de hakken. Hij bidt verschillende keren. De man voelt niet veel verschil, zegt hij na de eerste keer. Na het volgende gebed is het ,,iets beter''.

,,20, 40, 50 procent?''

,,20 procent'', zegt de man.

Nog een gebed levert opnieuw ,,iets beter'' op.

,,De pijn is wel iets weg, trekt iets uit je weg'', stelt Jonkhout vast.

De derde persoon die - na enige aarzeling - naar Jonkhout gaat, is een man die zijn armen niet kan bewegen, ze hangen slap langs zijn lichaam. Op de vraag wat er met hem aan de hand is, antwoordt de man dat hij een spierziekte heeft. Zijn vrouw is op de voorste rij gaan zitten en kijkt toe hoe Jonkhout bidt en vraagt of de man zijn armen kan bewegen. Er gebeurt niets. Jonkhout bidt een tweede keer en er gebeurt weer niets. Sneller dan bij de andere bezoekers stopt de evangelist met zijn gebeden.

Een oudere dame met een looprek is de laatste die hulp vraagt. Na meerdere gebeden zegt ze beter zelfstandig te kunnen lopen. De aanwezigen reageren met 'amen' en 'halleluja'.

Als de dienst na precies een uur is afgelopen, zegt de vrouw met reuma desgevraagd niet meegekregen te hebben of haar duimen eerst ongelijk en na het gebed gelijk stonden. ,,O, daar heb ik niet op gelet'', zegt ze. Ze heeft wel minder pijn.

FILMPJES Maandag blikt voorganger Patrick van Es via de telefoon terug op de bijeenkomsten. Hij vertelt dat er zondagmorgen na de dienst nog verschillende gesprekken zijn gevoerd met bezoekers. Ook is er opnieuw met sommigen gebeden.

Hij stuurt een paar filmpjes waarin de meneer met de pijnlijke voeten en de mevrouw met het looprek zeggen genezen te zijn. ,,We hebben ook bekeringsgebeden met hen kunnen doen. Na dit gebed was de meneer met de pijnlijke voeten instant genezen.''

De filmpjes worden gemaakt om op de website van De Deur en die van evangelist Jonkhout te zetten, vertelt hij. ,,Zo bemoedigen we elkaar en willen we geloof brengen, laten zien wat God doet.'' Of de bekeerlingen van afgelopen weekend zich nu aansluiten bij De Deur, weet hij niet. ,,Een van hen zei wel nog eens terug te zullen komen.''

Veel nazorg lijkt er niet te zijn na de genezingsdiensten: ,,Als mensen het willen, kunnen ze hun contactgegevens achterlaten. We kunnen niet met iedereen contact houden, we zijn een kleine gemeente en hadden dit weekend veel bezoekers.'' De meneer met de spierziekte heeft Van Es niet meer gesproken, zegt hij. Of anderen van De Deur wel contact met hem hebben gehad na de dienst weet hij ook niet.

SLEUTEL ,,Tegen mensen die niet genezen worden, zeggen we: blijf geloof houden. Blijf zelf bidden. God kan nog steeds wonderen doen. We weten niet wat de reden is als genezing uitblijft. Je zoekt soms naar een sleutel, maar dan nog weet je niet of dat de oorzaak is. Soms gebeurt het wonder pas na twintig keer bidden. Maar soms gebeurt het nooit. We houden 7 oktober een bijeenkomst met een prediker die met een dwarslaesie in een rolstoel zit. Op zijn gebed zijn mensen genezen. Maar gebeden voor hém hadden niet dat effect. Toch is hij niet verbitterd, niet teleurgesteld. Wij hebben niet alle antwoorden. Soms moet je ook accepteren dat er geen antwoorden komen.''

Op de vraag waarom evangelist Jonkhout zondag snel stopte met zijn gebeden voor de meneer met de spierziekte, zegt Van Es: ,,We kijken altijd of er íets gebeurt. Soms zie je een kleine verbetering, maar is er een blokkade. De meneer met de pijnlijke voeten had zijn klachten gekregen na het overlijden van zijn vrouw, een paar jaar geleden.

De sleutel voor genezing zit vaak in emotionele blokkades. Op het moment dat hij dat besefte, verdween de pijn. Maar als je tien keer gaat bidden voor iemand en er gebeurt niets… in een dienst wil je het geloof van de mensen vasthouden, de verwachting een wonder mee te maken levend houden. We proberen iets zichtbaar te maken, zodat mensen kunnen zíen dat God een wonder doet. Waarom had Jezus zoveel volgers? Omdat Hij wonderen deed.''

DUBBELZIEN Daarom wordt er soms eerder gestopt als er niets gebeurt, legt Van Es uit. ,,We bidden dan weleens na de dienst nog voor zo iemand.'' Of dat met de meneer met de spierziekte gebeurd is, kan hij niet zeggen. ,,We hadden tien bezoekers en er waren vier mensen voor nazorg. Het is dus best lastig, je wacht op wat er op je af komt. Maar we zijn heel tevreden. Mensen zijn dit weekend van hun rugpijn, hoofdpijn en dubbelzien genezen.''

De indruk dat de dienst zondagmorgen nadrukkelijk op genezing gericht was en de bewogenheid met mensen - ook een kenmerk van Jezus - minder aanwezig leek, herkent Van Es niet. ,,Bewogenheid is moeilijk te meten. Doordat we bewogen zijn met mensen, organiseren we deze bijeenkomsten. En persoonlijke bewogenheid is er. We kunnen het ook goed begrijpen als mensen teleurgesteld zijn wanneer een gebed niet tot genezing heeft geleid.''

Hij voegt er nog aan toe dat gebed voor genezing niet alleen in diensten plaatsvindt. ,,We willen ook naar mensen toe komen om te bidden. Zet mijn telefoonnummer maar in de krant.''