• Freek Wolff
  • Freek Wolff

Ds. Marthijn van Leeuwen vertrekt naar Hierden

VOORTHUIZEN Afscheid nemen van honderden gemeenteleden van de Hervormde Gemeente (PKN) Voorthuizen valt hem zwaar. Toch zal ds. Marthijn van Leeuwen (41) dit zondag 20 augustus doen. Een week later wordt hij bevestigd in Hierden.

Freek Wolff

Hij had de laatste weken nog veel dingen willen doen, maar het noodzakelijke én onvoorspelbare werk binnen de kerk, slokte zijn tijd op. Gebeurtenissen als uitvaarten blijven de volle aandacht vragen. ,,Die zijn heel intens. Je maakt zo'n proces met de nabestaanden van nabij mee. Dat schept een vertrouwensband."

Na bijna acht jaar kijkt Van Leeuwen met voldoening en dankbaarheid achterom. Hij had ongeveer 1.650 leden in zijn wijkgemeente, net als zijn collega ds. Leo Smelt. Er zijn elke zondag vijf kerkdiensten in de Dorpskerk en Bethabara. Samenwerken deed hij ook met evangelist Wim van de Vegte en pastoraal werker Heintje van Olst.Het was in Voorthuizen anders dan in Everdingen, de gemeente waar hij vijf jaar lang eerder als predikant werkte, met in totaal 430 kerkleden. ,,Als daar kortsluiting was, moest ik dat zelf oplossen. Wanneer dit in Voorthuizen weleens gebeurde, kon ik gelukkig terugvallen op veel meer kader. Maar een grote gemeente kan ook heel luxe zijn, waar je als kerkganger eindeloos kunt snoepen, zonder jezelf in te zetten. Tegelijkertijd zie je dat er tijdens een vakantiebijbelweek en rommelmarkt honderden mensen meedoen."

DIEP OVERTUIGD Marthijn groeide als kind op in de Harselaar, studeerde plantentechnologie in Velp en kwam tot geloof toen hij een jaar in Australië was. ,,Door die studie kan me op het gebied van schepping of evolutie niets meer schokken. Ik raakte diep overtuigd van Gods schepping, los van theorieën over het ontstaan. Of je evolutionist of creationist bent, wil niks zeggen over je liefde voor Jezus Christus. Je kunt immers creationist zijn, maar tegelijk keihard."

Van Leeuwen merkte dat kerkleden in Voorthuizen thuis hun eigen gebedsgewoontes hebben. ,,Dat is positief, maar je verlangt weleens dat je als gemeente samenkomt om te bidden. Dat laat zich niet organiseren. De mensen zijn divers. Ik denk overigens wel dat meer mensen bidden dan in de Bijbel lezen. Als je daarin leest, laat je Hem aan het woord. Wanneer dat ontbreekt, is dat niet zo goed voor de relatie. Bijbellezen staat onder druk."

DEMONISEREN De vertrekkende predikant vindt alle bijbelboeken relevant, al zijn ze in zijn ogen niet allemaal even boeiend. ,,De maten van de tempelbouw hebben een ander gewicht dan de woorden van Jezus." Nieuwe ontwikkelingen als de Bijbel-app moet je niet demoniseren, vindt hij. Al vreest Van Leeuwen wel een beetje voor versnippering. ,,Ik vind de grondlijnen belangrijk. Ik probeer hier niet over te zeuren, maar mensen staan niet meer zo voorgesorteerd dat ze zich kennis toeëigenen. Ze hebben die minder paraat, mede door de huidige manier van leven. Apps geven ook kansen, heb ik gemerkt."

Van Leeuwen erkent dat grote vragen zich bij hem persoonlijk meer aandienen, naarmate de jaren verstrijken. ,,Ik ben ook iemand die in deze tijd leeft en bij wie niet alles vanzelf gaat. Vroeger kon ik me makkelijker iets voorstellen bij het begrip eeuwigheid dan nu, al wil dat niet zeggen dat ik er niet in geloof. Het hiernamaals overkoepelde het geloofsleven, terwijl ik nu denk dat de Heere God ons veel meer bedoeld heeft om Hem op déze aarde te dienen. Er bestaat veel onrecht en lijden. Het is goed dat de dingen straks recht worden gezet, maar het geloofsleven is voor mij meer concreet geworden in het hier en nu. De 'lucht' die ik elke dag inadem, heeft ook invloed op mij. We leven in een platte cultuur, waarin we alles in het hier en nu willen hebben. Dat zit ook in mij. Ik vind veel meer dingen leuk dan ik in mijn leven kan doen. Het wordt een grote ramp als we dat allemaal willen, maar blijkbaar trekt het ons. Als ik niet geloof dat God het straks goed maakt, word ik als mens onverdraagzaam. Dan wil ik nu rechtvaardigheid zien. Ons uithoudingsvermogen is kleiner geworden. Dat neem ik mensen niet gelijk kwalijk. Ik bespeur een soort onverdraagzaamheid, waarbij mensen het gebroken leven niet kunnen aanvaarden. We willen allemaal geen oorlog en ziekte, maar die zijn er wel."

Ondanks die moeite constateert Van Leeuwen in de elf Voorthuizense kerken een sterke groei naar elkaar toe, van de evangelische tot de gereformeerde stroming. ,,Ik vind dat we onderling erg gegroeid zijn. Dat is een mooi en supergroot dankpunt."

De Hervormde Gemeente in Hierden is zijn volgende kerkelijke station. Voorlopig blijft hij samen met zijn vrouw Gea en kinderen Eline, Matthan en Joah wonen in Voorthuizen. ,,Na acht intensieve jaren is het goed voor mijn gezondheid om nu in een andere gemeente te gaan werken. In dit dorp staat één kerk met één dominee. Dat geeft overzicht en wellicht ook iets meer rust. Tegelijk zal het eenzaamheid veroorzaken, want het is ook fijn om collega's om je heen te hebben. Het wordt anders."