• Plusonline

'Gesprek over voltooid leven voeren in de kerk'

VOORTHUIZEN Mag je zelf bepalen dat je leven ‘klaar’ is? Gelovigen in Nederland stellen die vraag steeds vaker. In Voorthuizen geeft René de Reuver, scriba van de PKN, binnenkort een lezing over dit onderwerp.

Fija Nijenhuis

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om stervenshulp toe te staan wanneer mensen hun leven als voltooid zien. D66 heeft al een initiatiefwetsvoorstel gemaakt. Deze ontwikkelingen leiden tot allerlei vragen en soms ook tot onrust. ‘Mag ik er als oudere straks nog wel zijn?’

Verschillende PKN-gemeenten in Nederland, waaronder drie kerken in Voorthuizen, organiseren gespreksbijeenkomsten over het onderwerp. In de Gereformeerde Kerk spreekt René de Reuver op dinsdag 20 maart over ‘Sterven als levenskunst’. De avond is een gezamenlijk initiatief van deze gemeente, de Ichthuskerk en de Hervormde Gemeente in Voorthuizen.

NIET EENVOUDIG Volgens ds. G. Baalbergen van de Gereformeerde Kerk leeft het onderwerp ,,enigszins’’. Mensen volgen het nieuws, zegt hij ter verklaring. ,,In het individuele pastoraat komt het onderwerp ook weleens ter sprake. Maar vaker gaan gesprekken over hoe het is om ouder te zijn. Onlangs ben ik met de zestienplus-catechisanten naar Nieuw Avondrust geweest. We organiseren dit soort activiteiten, omdat we als kerk jongere en oudere generaties met elkaar willen verbinden. Tijdens het gesprek met bewoners kwam de vraag aan de orde of je je eigen leven als voltooid kunt, mag zien. Het antwoord daarop is niet eenvoudig.’’

Op hoge leeftijd kan het leven stil en eenzaam zijn, legt hij uit. ,,En toch zeiden de mensen die we die avond spraken: Ik maak iets van mijn leven. De dood komt, misschien al snel, maar ik ben er niet bang voor.’’

Die houding is volgens Baalbergen exemplarisch voor hoe de meeste mensen in zijn gemeente nadenken over het levenseinde. ,,Al spreken we met elkaar ook over de schaduwzijde van het ouder worden, men zegt niet: ik wil eruit stappen. Of: ik wil dat er iets geregeld wordt. Mensen denken bij mijn weten ook niet: als de mogelijkheden worden verruimd, dan ga ik misschien ook wel zelf bepalen wanneer mijn leven klaar is.’’

GEPASTE TERUGHOUDENDHEID Baalbergen vindt dat in de kerk het gesprek over dit onderwerp gevoerd moet kunnen worden. ,,Omdat het leeft. Maar het moet met gepaste terughoudendheid gebeuren. Het ligt namelijk gevoelig en het moet niet uitmonden in het doen van gemakkelijke uitspraken. En er dient ook ruimte te zijn voor opvattingen anders dan die van jou zelf.’’

Ds. Judith Visser van de Gereformeerde Kerk van Kootwijkerbroek heeft slechts een enkele vraag over voltooid leven gekregen, laat ze weten. ,,Een gemeentelid die in de zorg werkt, vroeg mij eens hoe zij vanuit haar geloof zou moeten omgaan met een wens tot euthanasie van cliënten. Maar in de gemeente leeft dit onderwerp eigenlijk niet, heb ik het idee.’’

Mocht iemand met vragen komen of al besloten hebben voor stervenshulp te kiezen, dan zou Visser eerst onderzoeken hoe iemand tot die keuze gekomen is. ,,Het blijkt dat er vaak eenzaamheid aan ten grondslag ligt. Is dat dan niet een eerste probleem wat wij met elkaar, als kerk en als samenleving moeten aanpakken? Dat lijkt mij namelijk zinvoller en belangrijker dan meer ruimte en mogelijkheden te creëren voor mensen die hun leven voltooid vinden.’’