• Pauw Media

Imam, dominee en humanist willen ´eilanden verbinden´

BARNEVELD,,De Barneveldse bevolking kun je grofweg opdelen in christenen, moslims en seculieren. Wat zou het mooi zijn als ze elkaar beter leren kennen", vertellen betrokkenen bij een 'ontmoetings- en gespreksavond' op donderdag 29 september in de Barneveldse bibliotheek. Moeilijke onderwerpen willen ze nadrukkelijk niet uit de weg gaan. ,,Het is niet erg als het af en toe flink schuurt."

De tekst op de poster luidt: ´Ontmoeting en gesprek tussen imam, dominee en humanist', Imam Youssef Arkhouch van de moskee An-nour kan door omstandigheden niet bij het interview aanwezig zijn. Wél present zijn de 'dominee', Martijn Barth van de Hervormde Gemeente Barneveld, en 'humanist' Judith van den Wildenberg, fractievoorzitter van Burger Initiatief. Met de omschrijving 'humanist' is ze niet helemaal gelukkig, vertelt ze.

,,Beter is het misschien om te zeggen dat ik niet-kerkelijk ben. Ik hoef niets zeker te weten. En ik ben geïnteresseerd in hoe anderen leven. Misschien is het daarmee voor mij wat eenvoudiger om andere soorten van geloof te accepteren. Tegelijkertijd mis ik die gemeenschap van gelovigen wel." Aan tafel zitten ook Wilbert van Iperen, predikant in de Protestantse Gemeente Barneveld en Arjen Korevaar, gemeenteraadslid voor Pro'98. Laatstgenoemde zal op 29 september gespreksleide zijn.

ENGE MENSEN De twee predikanten en de imam hebben elkaar al verschillende keren ontmoet. Van Iperen: ,,We zeiden tegen elkaar: het zou mooi zijn om dit gesprek met meer mensen te voeren. Op die manier laten we zien dat je, ondanks verschillende achtergronden, goed met elkaar kunt samenleven. Daar is deze avond uit ontstaan."

Kort na de aanslagen in Parijs, november 2015, vond er ook al een informele ontmoeting plaats tussen moslims en christenen in het Schaffelaartheater. ,,De terechte kritiek luidde toen: er zijn in Barneveld ook veel mensen die niet bij een bepaalde religie horen." Vertegenwoordigers van drie groepen zullen nu om die reden aan het woord komen. Barth: ,,De Barneveldse bevolking kan je grofweg opdelen in christenen, moslims en seculieren. Vaak weten deze mensen weinig van elkaar. Wat zou het mooi zijn als ze elkaar beter leren kennen.

Zo'n dialoog kan er bovendien voor zorgen dat verkeerde beelden van elkaar worden weggenomen. Dat men stopt met denken in massieve beelden, bijvoorbeeld dat moslimvrouwen met een hoofddoekje enge mensen zouden zijn." Korevaar geeft een persoonlijk voorbeeld. Samen met Van Iperen bezocht hij het sluitstuk van de islamitische vastenmaand ramadan, Eid al-Fitr. ,,Dat wordt op zo'n bijzondere manier gevierd. Ze ontvingen me op een geweldig hartelijke wijze. Dat lijkt iets kleins, maar het doet zoveel."

KLEIN HOUDEN 'Ken je mij', is het thema komende donderdagavond. ,,Daaraan gaat het erkennen van de ander vooraf. Soms kan het lastig zijn dat een ander er is, maar toch mag die er zijn." Wat levert het concreet op om als moslims, christenen en niet-religieuzen elkaar op te zoeken? Volgens de aanwezigen zorgt het ervoor dat je elkaar in het dagelijks leven makkelijker weet te vinden. Je durft bijvoorbeeld eerder een praatje aan te knopen met een andersdenkende.

,,Het gaat uiteindelijk om beter samenleven. Nu zijn die groepen eilandjes. Ik hoop dat er meer en meer verbindingen ontstaan", spreekt Barth zijn verwachting uit. Om dat te bewerkstelligen zullen Arkhouch, Barth en Van den Wildenberg de avond aftrappen met een persoonlijke inleiding. Daarin vertellen ze over hun beweegredenen om op hun manier in het leven te staan. Barth: ,,Daarmee houden we het bewust klein. Als het gaat over religie, dan is de valkuil dat je het al snel hebt over grote thema's en tegenstellingen. Daarnaast zullen we aangeven hoe we aankijken tegen andersdenkenden en op welke wijze de eigen levensovertuiging kan bijdragen aan meer vrede en welzijn."

Van den Wildenberg behoort niet tot een geloofsgemeenschap met gebruiken en uitgangspunten om op terug te vallen. ,,Dat voelt in deze setting wel kwetsbaar. Maar toch ben ik niet geheel zonder kader. Ik denk aan de Tien Geboden. Misschien leg ik die wat vrijer uit dan iemand van bijvoorbeeld de SGP, maar de leidraad is dezelfde." Na de drie inleidingen is er voor bezoekers volop gelegenheid om mee te praten en vragen te stellen.

KOPJE THEE PLUS Het gesprek komt op de kopjes thee die voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen destijds met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap dronk. Critici zetten hem destijds weg als 'softie', maar medestanders wezen juist op het belang van wederzijdse belangstelling. Van Iperen: ,,Wij willen een 'kopje thee plus': ontspannen, maar het is niet erg als het af en toe flink zal schuren." De aanwezigen wijzen op verschillen in denkbeelden tussen humanisten, moslims en christenen. Ze reppen over thema's als de visie op homoseksualiteit, satire en omgang van mannen met vrouwen. ,,Deze en andere onderwerpen zullen we zeker niet uit de weg gaan."

De ontmoetings- en gespreksavond vindt aanstaande donderdag 29 september vanaf 20.00 uur plaats in de openbare bibliotheek, Nieuwstraat 29 in Barneveld. Het inhoudelijke programma duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. De entree is gratis.