• Pauw Media

'Met een tablet langs de deur'

BARNEVELD Frans Croese groeide als Jehovah's Getuige op. ,,De vervolging van Jehovah's Getuigen tijdens de oorlog heeft zeker invloed gehad op deze beslissing van mijn ouders", zegt hij. Hij is ouderling in de Koninkrijkszaal in Barneveld en verzorgt er geregeld het onderwijs. Uit de regio komen mensen naar de samenkomsten toe.

Jehovah's Getuigen zijn met name bekend van de huis aan huis evangelisatie. Frans Croese, bijna zijn hele leven Jehovah's Getuige, zegt: ,,Ik was vier jaar oud op het moment dat mijn ouders, kort na de oorlog, overgingen. Ik ging met mijn vader mee. In die tijd was evangelisatie dwingender en directer. Dat is de laatste tijd erg veranderd. We leren door de manier waarop mensen reageren en we willen hen niet tegen ons in het harnas jagen. Wij willen oprecht getuige zijn van dat waarin we geloven. Ook de middelen zijn veranderd. Als we langs de deur gaan, hebben we een mobiele telefoon of tablet bij ons. We kunnen meer lectuur laten zien en filmpjes draaien, op het internet zijn alle materialen beschikbaar. Een positief gevolg is dat de prediking in de Koninkrijkszaal daardoor is verdiept." Ook inhoudelijk zijn er veranderingen. Croese: ,,Het is altijd een voortschrijdend proces. Iemand die onderwijst, leert er zelf ook van. Vroeger dacht men bijvoorbeeld dat het einde van de aarde dicht bij zou zijn. De gedachten daarover zijn door de werkelijke loop der dingen veranderd. Het zou ook wel eens langer kunnen duren. De realiteit is daarbij ook maatgevend. Maar onze kijk op de urgentie van de tijd en onze religieuze instelliging zijn is niet veranderd".

 

MAATSCHAPPIJ Het aantal Jehovah's Getuigen blijft volgens Croese in Nederland redelijk constant. Dat geldt ook voor Barneveld. ,,Er is altijd natuurlijk verloop, maar dat wordt gecompenseerd door de mensen die erbij komen. Veel aandacht geven we aan jongeren en geïnteresseerden. Maar het zijn niet de spectaculaire aantallen die we zien in bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Na het opengaan van het Oostblok hebben we ook daar grote groei gezien, maar dat vlakte later af en er ontstond een natuurlijk evenwicht."

VIJANDIG In Barneveld functioneren de Jehovah's Getuigen naast een groot aantal kerken van verschillende signatuur. Croese legt uit: ,,Er zijn wel individuele contacten, maar inhoudelijk en organisatorisch is dat niet het geval. Wij zijn door kerken vaak vijandig benaderd. Er werd vanaf de kansel voor ons gewaarschuwd. Dat bevordert de samenwerking niet." Een reden is volgens Croese het evangelisatiewerk dat door veel Jehovah's Getuigen wordt gedaan. ,,Ook inhoudelijk zijn er verschillen. Binnen de Raad van Kerken wordt gesteld dat men kan toetreden, mits men de leer van de drie-eenheid onderschrijft. Omdat wij die leer niet terug vinden in de Bijbel is dat vaak een breekpunt. Een ander punt is dat veel kerken spreken over een onsterfelijke ziel na de dood. Wij geloven dat mensen slapen in de dood, met de hoop op een opstanding te zijner tijd. Mensen bestaan dan niet meer, alleen in Gods herinnering. Dat is een wezenlijk verschil."

LICHAAM VAN OUDERLINGEN Vanuit Barneveld bezoekt een redelijk aantal mensen de bijeenkomsten. ,,Ik heb de totale getallen niet paraat, want de bezoekers komen uit de regio. We hebben in de gemeente ongeveer vijfennegentig verkondigers. Dat zijn degenen die actief zijn. Het aantal bezoekers en geïnteresseerden ligt een stuk hoger. De leeftijdsopbouw is redelijk evenwichtig. Er zijn twee bijeenkomsten: op zondagmorgen en doordeweeks. We beginnen met een lied en een gebed. Daarna volgt een lezing van een half uur over bijvoorbeeld leerstellige, wetenschappelijke of morele thema´s - dat wisselt. Wij hebben geen predikant, maar een lichaam van ouderlingen die een lezing kunnen houden. Daarna zingen we een lied en volgt de bestudering van de artikelen uit de Wachttoren. Deze artikelen worden centraal geschreven en geredigeerd, zodat ze wereldwijd gelijktijdig bestudeerd kunnen worden. Dat geeft een mate van eenheid op het vlak van de leer en levensstijl. Door de studie van de publicaties kan men, ook als belangstellende, bepalen of men het ermee eens is of niet", zegt Croese. ,,Het geloof in God en Jezus is daarbij belangrijk. Ook iemands levenswijze moet overeenstemmen met de Bijbel. Men moet een moreel zuiver leven leiden."

VERVOLGING ,,Jehovah's Getuigen werden in de Tweede Wereldoorlog al vroeg door de Nazi's vervolgd, vanwege hun geloofsovertuiging. Velen belandden in concentratiekampen", zegt Croese. ,,Onder het communisme werden we in Oost-Europa na de oorlog vervolgd en verboden. Dat werd na de val van de Berlijnse muur anders, er kwam meer vrijheid. Nu worden de Jehovah's Getuigen in Rusland beschuldigd van extremisme. Daardoor hebben ze het moeilijk. Dat betekent confiscatie van bezittingen en het vrije prediken is niet mogelijk. Dat is zeer ingrijpend, maar we blijven bij ons geloof en proberen te getuigen waar dat kan." Door een brievencampagne werd de situatie van de Jehovah's Getuigen onder de aandacht van de autoriteiten gebracht. Het Russisch Hoger Gerechtshof heeft vorige week uitspraak gedaan. De Jehovah's Getuigen moeten ontbonden worden in Rusland. Een vertegenwoordiger van de Jehovah's Getuigen in Rusland zei dat bezwaar zal worden gemaakt bij het Europese hof van de Rechten van de Mens.