• GEORGI LICOVSKI

'Ook in Barneveld zijn cultuurverschillen'

BARNEVELD ,,Hoe de toekomst eruit ziet, weet ik niet, maar ik besef wel wat het van mij vraagt: niet stilzitten en in contact komen en blijven met verschillende mensen uit verschillende groepen", zegt ds. Peter Breure van de hervormde Ichthuskerk in Voorthuizen. Desgevraagd reageren hij en ds. Atze Buursema, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Barneveld-Voorthuizen, op een ingezonden brief van afgelopen maandag in deze krant.

Martin Boon

Evert Besselsen uitte in dit schrijven zijn bezorgdheid over de mogelijke komst van vluchtelingen naar Barneveld. ,,Door iedereen maar binnen te laten verkwanselen we onze eigen cultuur in een recordtempo", zegt hij onder meer. De predikanten begrijpen die angst. ,,Het is goed om dit geluid serieus te nemen", meent Buursema. ,,Laten we niet naïef zijn. In de landen waar vluchtelingen die moslim zijn vandaan komen hebben minderheden het vaak moeilijk. Ze hebben niet de vrijheid die hier normaal is."

ACTIEVE INTEGRATIE Hij pleit daarom voor ,,actieve integratie": in de opvang aandacht besteden aan waarden die gewoon zijn in Nederland. ,,Leg maar uit dat vrouwen drie zoenen geven als begroeting, maar dat een arm om haar heen slaan niet gebruikelijk is."

Breure sluit zich daarbij aan. ,,Het is aan ons om elkaar te ontmoeten en de onbekendheid over en weer te verminderen. Hoe in Nederland omgegaan wordt met vrouwen en homo's bijvoorbeeld. Overigens wordt in Nederland ook nog steeds heel verschillend aangekeken tegen gelijkheid tussen man en vrouw en is 'potenrammen' helaas nog niet uitgebannen."

KANS VOOR KERKEN Volgens Buursema verwijst de aanwezige angst voor het onbekende naar een dieper liggend probleem. ,,Als Nederlanders weten we vaak niet waar we voor staan. Dat geldt voor christenen en niet-christenen. In contact met mensen die een andere overtuiging hebben merken we dat ineens. Als we beter weten wie we zijn, zouden we minder bang zijn. De Duitse bondskanselier Merkel zei niet voor niets toen het hierover ging: ga eens naar de kerk."

Volgens hem betekent de komst van vluchtelingen een kans voor kerken. ,,Moslims hebben hier meer vrijheid dan in het land waar ze vandaan komen. In alle rust en vrijheid kunnen ze nadenken over wat waarheid is. Dat betekent dat ze ook christen kunnen worden."

GRONDVERLANGEN Breure gelooft in een samenleving waarin ruimte is voor iedereen. ,,Dat vraagt van iedere burger, niet alleen van een overheid, om open te staan voor andersdenkenden en open en eerlijk met elkaar om te gaan. Cultuurverschillen zijn er ook in de gemeente Barneveld. Misschien zijn cultuurverschillen tussen Barnevelders onderling, Voorthuizenaren onderling, of tussen Amsterdammers en Barnevelders wel groter dan we beseffen. Met nieuwkomers zullen we in gesprek moeten gaan over waarden en omgangsvormen, om van elkaar te leren. Dat is niet makkelijk. Maar ik geloof dat er in ieder mens een grondverlangen is om erkend te worden en anderen als gelijke te zien. Als we dat hier met elkaar voorleven, is onze samenleving niet kapot te krijgen."