• Bram van den Heuvel
  • Bram van den Heuvel

Roel van den Broek: ´Eng hoe Trump zich profileert´

BARNEVELD Vier jaar is Roel van den Broek (61) nu raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Barneveld. Een gesprek over het hiernamaals, armoede in Afrika, 'voltooid leven', monumentale bomen, de dood van zijn vader, fastfood, terrorisme en Pink Floyd.

Freek Wolff

Uw opa had een fietsenzaak in Voorthuizen en uw vader had een winkel met naaimachines in Barneveld. Waren uw ouders streng in de opvoeding?

,,Nee. Ik kwam uit een gereformeerd middenstandsgezin en we gingen twee keer op een zondag naar een dienst in de Bethelkerk. Dat heb ik altijd vastgehouden, al heb ik in mijn jeugd enkele jaren de kerk de rug toegekeerd. Ik wilde me toen niet conformeren. Dat hoort er in die tijd een beetje bij. De kentering kwam toen ik een vaste relatie kreeg met mijn vrouw Tineke Demmenie uit Amsterdam. Ze is afstammeling van de Franse Hugenoten en was hervormd. Samen kozen we ervoor om gereformeerd verder te gaan. Dat is minder zwaarmoedig en daar voelen we ons meer thuis."

U ervaart het geloof niet als iets zwaarmoedigs?

,,Absoluut niet. Het biedt houvast en je kunt het zien als leidraad in je leven. Ik geloof zeker in het hiernamaals. Ik heb veel over de wereld gereisd. Wat je je dan wel afvraagt, is hoe het straks zal gaan met mensen die een goed leven hebben geleid en de naasten lief hebben gehad, maar toevallig hindoestaan of boeddhist zijn. Dan vraag ik me wel af hoe God daar over zal oordelen. Ik geloof dat God voor die mensen ook een plek heeft in de hemel. Ik kan moeilijk geloven dat dit alleen voor christenen is weggelegd."

Dus u voelt niet zo'n behoefte om te evangeliseren?

,,Nee. Het huidige zendingswerk is fantastisch, ook met hulp op het gebied van onderwijs en medische zorg. Maar als ik dat zelf zou moeten doen, vind ik dat heel lastig. In Afrika zag ik enorme armoede. Die mensen overkwam dit noodlot. Toevallig werden ze niet geboren in een welvarend land als Nederland. En je kunt ze niet allemaal helpen en bereiken. Ik vind het moeilijk te geloven dat zij niet in de hemel zouden komen als ze nooit van de Bijbel hebben gehoord."

Wat deed u in Afrika?

,,Ik werkte voor een Japans bedrijf in de grafische industrie. Ik bezocht distributienetwerken om ze te ondersteunen, in Zuid-Afrika, Kenia en Tanzania. Ik kwam vooral in aanraking met de mensen die het goed hadden, maar als je dan in een grote stad als Nairobi door de sloppenwijken reed, zag je echt wat armoede is. Dat gaf me een heel erg machteloos gevoel, want het gaat om zo ontzettend veel mensen. Daar word je heel stil van. Je beseft hoe goed je het in het Westen hebt."

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?

,,Ik had altijd al interesse in de plaatselijke politiek en was lid van het landelijke CDA. Door bijeenkomsten raak je in contact. Ik werd eerst fractiesecretaris en daarna raadslid."

Waarom voelt u zich thuis bij het CDA als christen?

,,Omdat het een partij is die voor het midden staat. Het gaat om álle mensen, niemand uitgezonderd. Dat vind ik heel erg belangrijk. Er zijn vier thema's: gerechtigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Dat zijn mooie waardes. Het behoud en het verzorgen van de aarde bijvoorbeeld. We hebben verstand gekregen, daarom is het onze plicht om te zorgen voor de wereld."

Hoe kijkt u dan naar de Amerikaanse president Trump die de zorg voor het milieu aan zijn laars lapt?

,,Ik vind het heel eng hoe hij zich profileert. Hij twittert over van alles en iedereen en ik kan het niet rijmen hoe hij te werk gaat. Aan de ene kant zegt hij een gelovig mens te zijn en aan de andere kant negeert hij de opwarming van de aarde volledig. Onbegrijpelijk! Dat past niet binnen het idee van christen zijn."

Vindt u Sybrand van Haersma Buma van het CDA dan een hele andere politicus?

,,Absoluut. Hij focust op de waarden en normen en is behoorlijk standvastig in de onderhandelingen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Hij weet dat goed te communiceren."

De partijen D66 en de Christen Unie (CU) staan in de formatieonderhandelingen behoorlijk tegenover elkaar. Het breekpunt is steeds de ethische kwestie over voortijdige levensbeëindiging. Kunt u zelf het standpunt van Gert Jan Segers (CU) begrijpen, die zeer behoudend is op dit gebied?

,,Ik sta absoluut niet achter de visie van D66. Op dit punt kan ik Segers heel goed volgen, maar ik realiseer me ook dat je compromissen moet sluiten als je een regering wilt formeren. Samen moet je ergens toe komen en dan weet ik niet of je je hakken zo hard in het zand moet zetten, ook niet wat dit thema betreft."

Voor u zou het geen breekpunt zijn?

"Ik denk het wel, maar ik ben geen onderhandelaar. Ik weet niet hoe zij een en ander formuleren en wat zij voor ogen hebben met dat 'voltooide leven'. Ik zou er geen vrede mee hebben als iedereen zo maar lukraak een pil kan slikken als ze geen zin meer hebben in het leven."

Wat vond u een onderwerp waarbij u een standpunt innam en christelijke waarden voor de motivatie zorgden?

,,Voor de snelfietsroute langs de Stationsweg moesten 69 monumentale bomen worden gekapt. De alternatieven zouden niet mogelijk zijn, maar toen wees ik op nog een andere optie met een upgrade van twee losse fietspaden. Dat werd eerst weggehoond, maar na protesten van de bevolking is daar uiteindelijk toch voor gekozen. Het gaat dan om behoud van natuurwaarden, waar we zorg voor moeten dragen."

U heeft drie kinderen en drie kleinkinderen. Maakt u zich weleens zorgen over hun toekomst? Misschien in een wereld waar terrorisme aan de orde van de dag is?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik kan niet goed uit de voeten met doemdenken. Ik vind het afschuwelijk als ik die terroristische aanslagen zie. Het is best een angstig gevoel als je je afvraagt of dit in ons land ook zal gebeuren. Dat moment komt natuurlijk. Maar ik zal me er niet voor willen verstoppen. Ik weet zeker dat er voor onze kleinkinderen een mooie wereld zal zijn."

Maar in Openbaringen lees je dat het in het eind der tijden steeds zwaarder, gewelddadiger en chaotischer wordt...

,,Er staat ook dat er dan juist nergens meer oorlogen en conflicten zullen zijn. Dan zal de nieuwe wereld beginnen. Maar wanneer is dat moment?"

In welke tijd kreeg u het persoonlijk zwaar voor uw kiezen?

,,Toen mijn vader overleed op 56-jarige leeftijd. Ik zat zelf in militaire dienst en was pas twintig. Hij viel plotseling weg. Toen kwam de waarom-vraag naar boven. Waarom moest hem dit overkomen? Ik kan God daar niet de schuld van geven. Ik ben ervan overtuigd dat Hij daar niet de hand in had. We kregen van Hem verstand om ons te ontwikkelen. Kijk naar de medische wetenschap. We zijn steeds beter in staat om mensen te genezen. Daar zie ik echt Gods hand in. Hij heeft ons eigen verantwoording gegeven. We zijn geschapen met een goed stel hersens en we moeten onze talenten gebruiken, ieder naar zijn eigen vermogen."

U houdt van muziek, want ik zie een boek over The Rolling Stones in de boekenkast staan. Klopt dat?

,,Ja, ik ben gek op muziek. Ik ben fan van die band en ga vooral graag naar de concerten. Maar de groep die bovenaan mijn voorkeurslijst staat, is Pink Floyd."

Rock & roll en psychedelica, komen die niet bij de duivel vandaan?

,,Als je die mannen zou vereren als idolen wel. Dat lijkt me dat niet gewenst. Ik zie het vooral als vermaak. Ik vind het fantastisch hoe ze een heel stadion enthousiast krijgen. In de reformatorische hoek zullen ze al gauw zeggen dat dit te werelds is en dat de duivel hier een rol speelt. Maar daar kan ik absoluut niet in meegaan. Ik vind dat je plezier mag hebben in het leven. Als dat een concert is en je kunt genieten van muziek, lijkt me dat prima. Bovendien houd ik van klassieke muziek, zoals de Matthäus Passion van Bach."

Volgt u de teksten ook van die rockbands?

,,Niet dat ik het op mezelf betrek, want er gaan bij Pink Floyd nogal wat liedjes over de zanger Syd Barrett die door drugsgebruik uitgeschakeld werd. Maar de teksten van Pink Floyd zijn daarnaast zeer maatschappijkritisch."

Dat weet ik. Roger Waters - schrijver bij die band - heeft geen goed woord over voor politici en ziet de media als middel om het volk zoet te houden. Voelt u zich niet aangesproken, omdat u zelf lokaal politicus bent?

,,Nee, ik voel me er heel senang bij, al begrijp ik best dat hij dat zo verwoordt. Waters benadert de maatschappij grappig genoeg soms vanuit de Bijbel. Dan schrijft hij over de zogenaamde verworvenheden van onze tijd: 'Tussen de Tigris en de Eufraat is nu een vermaakcentrum. We hebben McDonald's in Tibet'. Die zaken benoemt hij, om zich af te vragen: waar zijn we eigenlijk mee bezig?"

Daarom zullen we u niet aantreffen in die fastfoodketen?

,,McDonald's is een marketingverhaal. De hamburger is in Frankrijk precies hetzelfde als in Duitsland. Het is moddervet en zoet gemaakt. Maar ik ga die zaak toch niet mijden. Zo nu en dan wil je toch een vette hap. Het gaat me te ver om dat niet te eten. Mijn zoon is veganistisch geworden en wil niks met dierlijke vetten eten, maar zo kijk ik er absoluut niet naar. Nee, dan gaat mijn geweten niet knagen. We hebben een gebit gekregen dat ingericht is als omnivoor. We zijn alleseters en dus kun je ook vlees eten. Ik zou me hard willen maken voor een beter bestaan van kippen, koeien en varkens, maar sluit niet uit om ze op te eten. En wil naar McDonald's kunnen gaan. Maar ik vind die tekst van Roger Waters wel een duidelijk beeld scheppen over de wereld waarin consumptie voorop staat."

Moet een christen niet duidelijke keuzes maken, of is dat geen wet van Meden en Perzen?

,,Zo vind ik dat wel mooi verwoord. Ik houd er wel rekening mee, maar zo nu en dan sluipt het erin dat je dingen eet waarvan je weet dat het slecht is. Je weet ook dat het je opgedrongen wordt."

Welk geestelijk lied spreekt u erg aan?

,,'Eens als de bazuinen klinken' vind ik prachtig. Want dat klinkt hoopvol. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er komen, wordt het ook mooi voor alle mensen die het nu slecht hebben."