• Pauw Media

'Ruimte voor anders geloven in de kerk'

DE GLIND Gidia Kap, Hans Luigjes en Arie Wingelaar maken deel uit van een gespreksgroep vanuit de Dorpskerk in De Glind. De interesse van de groep gaat met name uit naar alternatief, esoterisch geloven en gnosis. Elk van hen kwam mensen tegen uit verschillende geloofsrichtingen en dat had invloed op de geloofsbeleving. Volgens de gnosis mogen mensen op eigen wijze hun geloof delen en beleven, gebaseerd op kennis van het hart. Regels of leerstellingen spelen een minder belangrijke rol.

Biografie... Elk lid heeft zo zijn of haar eigen reden om aan te schuiven bij deze unieke groep binnen de Dorpskerk in De Glind.

,,Ik ben niet een vaste kerkganger en geen lid van een kerk, maar bezoek zo nu en dan de Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. In mijn ogen een sociale, linkse Katholieke Kerk", zegt Gidia Kap. Na een lezing over de Matthäus Passion kwam ze met Hans Luigjes in gesprek. Toen bleek dat beiden veel interesse hadden voor en boeken lazen over esoterisch geloven en gnosis. ,,Via het ITIP, een school voor leven en werk, waar aandacht is voor onder meer oude wijsheidstradities als boeddhisme en christendom, ben ik de Bijbel anders gaan ervaren en leren herwaarderen. Toen kwam de liefde meer naar voren", legt ze uit.

Hans Luigjes is kerkelijk verbonden aan de Dorpskerk. ,,Van huis uit ben in Gereformeerd Vrijgemaakt en later gewoon gereformeerd geworden", vertelt hij. Over de Dorpskerk zegt hij dat het een kleine, fijne gemeenschap is die open staat voor alles. ,,Dat is wat mij vanaf het begin al aansprak, omdat mijn hele leven mij dingen hebben dwarsgezeten. Vanuit de Vrijgemaakte Kerk moesten we altijd de kerkgeschiedenis leren en uitleggen waarom we de goede stappen hadden genomen, vooral bij splitsingen. Daar heb ik nooit mee kunnen leven. Ook het in de ban doen van de gnosis was zo'n stap", legt Hans Luigjes uit. Tijdens een cursus die hem moest voorbereiden op zijn pensioen, kwam hij op het spoor van een boek van Hans Stolp over esoterisch geloven. ,,Er ging toen een wereld voor mij open. Door het anders lezen van de Bijbel kreeg de tekst voor mij veel meer inhoud en waarde. Wat ik daaruit heb begrepen, is dat je een ander niet moet vastpinnen op een mening. Daar komen vaak scheuringen van", concludeert Hans.

Arie Wingelaar begon zijn werkzame leven in Afrika en Zuid-Amerika. ,,Dat heeft veel invloed gehad op hoe ik tegen geloof en spiritualiteit aankeek. Ik logeerde op een gegeven moment bij een moslim die zei dat we broeders waren. Wij hadden altijd geleerd dat het alleen door Jezus ging. Toen begon er al iets te veranderen in mijn denken. Toen dertig jaar geleden iemand begon met een gespreksgroep op dit gebied in de Bethelkerk in Barneveld ben ik er direct ingestapt en ik zit er nog bij", zegt Arie Wingelaar. Hij woont tegenwoordig in De Glind en is ook lid van de Dorpskerk. Via Hans Luigjes is hij ook deel geworden van deze groep.

 

AANSPREKEN De gnosis was een stroming die ontstond onder christenen in de 2de eeuw na Christus, maar had waarschijnlijk wortels in tradities die stammen uit eeuwen voor Christus. De gnosis werd door de kerk sterk veroordeeld. Het griekse woord 'gnosis' betekent 'kennis'. Men was ervan overtuigd dat goddelijke kennis van binnenuit kwam en niet vanuit het gezag van de lokale bisschop of de kerk. De inhoud van de boeken die worden besproken, komt daarom vaak niet overeen met het geloof van de gemiddelde kerkbezoeker.

,,Voor mij gaat het vooral ook om het samen ervaren", zegt Gidia Kap. ,,Het gaat niet alleen om het hoofd, de kennis, maar ook om de beleving met daarbij als verlengde het handelen."

Arie Wingelaar legt uit: ,,In mijn jeugd leerde ik bijvoorbeeld dat het verzoend worden door het geloof in Christus een kardinaal geloofsstuk was. Ik heb steeds het gevoel gehad dat het niet klopte. Ik ben daar geleidelijk aan anders over gaan denken en toch bleef het geloof voor mij waardevol. Ik zocht naar andere wegen en toen kwam dit op mijn pad. In de kerk was het vaak 'dat is goed, dat is fout' en nu ervaar ik meer dat alles bij elkaar hoort. Alle mensen zijn kinderen van God. Ik wil wel graag benadrukken dat ik mij goed kan vinden in de wijze waarop het geloof in onze Dorpskerk in deze tijd wordt beleefd en beleden."

Gidia Kap vult aan: ,,Voor mij is de verantwoordelijkheid voor het eigen contact met God, het goddelijke belangrijk. Dus niet alleen via de dominee of de pastor, maar eigenlijk meer de wijsheid van binnenuit zoeken."

Hans Luigjes kwam veertig jaar geleden naar De Glind en werd toen lid van de Dorpskerk. ,,Het bleek een kerk te zijn met mensen met verschillende achtergronden en geloofsbelevingen", zegt hij. ,,Vroeger moest je bij de Rudolphstichting in De Glind protestants, en het liefst gereformeerd, zijn. Dat is op een gegeven moment losgelaten, omdat er niet voldoende pleegouders werden gevonden. Daardoor mochten mensen uit allerlei geloofsrichtingen pleegouder worden, maar ze moesten met de kinderen wel naar de kerk komen. Je wist daardoor soms niet welke geloofsachtergrond iemand had. Dat vond ik verrijkend en het heeft me altijd enorm aangesproken. Dan vind je elkaar in Christus en in de Bijbel als grote gemene deler."

 

THEMA'S Op de vraag welke thema's de afgelopen tijd voor elk van betekenis zijn geweest, passeren een groot aantal de revue. ,,Wat vroeger bij mij en anderen fout ging, werd gezien als zonde en dat kwam door de duivel", zegt Arie Wingelaar. ,,Als ik het voor mijzelf zeg dan is het nu meer het ´ego´. Wij hebben daar een boek over gelezen van Eckhart Tolle. Er zijn veel dingen die wij doen vanuit ons ´ego´: wat denken andere mensen van mij? hoe kom ik over? 'Ego' leidt vaak tot je gekwetst voelen. Als je bij jezelf blijft en naar binnen gaat, legt het boek uit, ben je in wezen onkwetsbaar. Bij mij gaat het erom dat je dat ervaart bij jezelf", legt Arie Wingelaar uit. In die zin is deze groep voor Wingelaar een middel tot persoonlijke ontwikkeling.

,,Ik dacht ook aan 'ego'", zegt Hans Luigjes. ,,In de meeste boeken die we lezen, komt het wel een keer naar boven. Maar er zijn daarnaast nog meer thema's. Jezus bijvoorbeeld was in de Bijbel een outsider en overtrad veel regels. Daar had hij een goede verklaring voor en het was goed. Vanuit de traditionele kerk werden in het verleden meer en meer regels opgesteld. Op dit moment speelt de vrouw in het ambt in de Vrijgemaakte Kerken. Die regels hebben we zelf gemaakt", aldus Luigjes. ,,Waarom?", vraagt hij zich af. ,,De Here Jezus gooide dat in de Bijbel overboord. Deze regels staan me tegen, ook omdat we andere mensen erop afrekenen."

Voor Gidia Kap is het thema van de liefde belangrijk. ,,Voor mij is het de terugkeer naar de liefde", legt Gidia Kap uit. ,,Dat is wat Jezus ons heeft willen leren. En dan niet alleen met het hoofd, maar ook het hart daarbij. Ook niet leven vanuit angst, waardoor er naar mijn gevoel zoveel narigheid ontstaat. Voor mij is Liefde, met een hoofdletter, het allerbelangrijkste. Het is niet alleen naastenliefde, het begint met liefde voor jezelf en het lichaam", benadrukt ze.

,,Bram Moerland zegt dat gnosis gaat over die liefde en dat heeft iets te maken met de goddelijke vonk die je in het hart hebt. Door stiltemomenten te nemen of hierover te mediteren kun je daarmee in contact komen. Hij zegt dat het een herinnering is aan wat wij ooit geweest zijn. We zijn het vergeten en moeten het ons weer gewaar worden. In de Bijbel noemen ze dat vaak ontwaken", zegt Arie Wingelaar.

 

RUIMTE De gnosis heeft het als stroming in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis moeilijk gehad en is veroordeeld door de kerk. Op de vraag hoe de groep hier tegenover staat, zegt Hans Luigjes: ,,Het is, denk ik, één van de grootste fouten van de kerk geweest. De christelijke kerk, onze voorouders dus, hebben toen volgens mij mensen die er een andere mening op na hielden, vervolgd en geprobeerd uit te roeien.

Arie Wingelaar: ,,Door toenmalige machthebbers en leiders van de kerk zijn er, denk ik, fouten gemaakt."

Hij springt naar onze tijd en vertelt over zijn ervaringen in De Glind: ,,De sfeer in onze kerk nu is heel anders geworden. Onze gespreksgroep staat op de agenda en mensen zijn vrij om aan te schuiven. Ik zit in de kerkenraad en lees als inleiding wel eens een stukje uit zo'n boek. Dat kan in De Glind, omdat er ruimte voor is. We hebben bijvoorbeeld gesproken over het inzegenen van homofiele relaties en na één avond was het klaar, terwijl het in andere kerken vaak heel lang duurt om tot een beslissing te komen. Het standpunt dat we innemen, heeft vaak te maken met ruimte geven. En dat bevalt me daar."

Gidia Kap voegt daaraan toe: ,,Ik denk dat mensen in deze tijd ook meer behoefte hebben aan ruimte om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Misschien dat de gnosis haar tijd daarin vooruit was. Het was ook een groep ingewijden en het ging meer van mond tot mond. In denk dat de tijd nu ook gunstiger is. De behoefte om het blikveld te verruimen, is ook meer aanwezig."

 

LEERSTELLINGEN De kerk heeft in 2000 jaar veel leerstellige uitspraken gedaan. De groep blijkt daar niet veel mee op te hebben. Arie Wingelaar reageert daarop: ,,Ik heb één regel die blijft staan: 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Volgens mij is dat ook een kerngedachte in de Bijbel. Met leerstellingen heb ik niet zoveel. De Tien geboden bijvoorbeeld zijn geen leerstellingen, maar mooie en verstandige leefregels."

Hans Luigjes beaamt dat: ,,Voor mij is het een vorm van geloven zonder leerstellingen." 

Gidia Kap: ,,Zodra het mensen uitsluit of onderscheid maakt tussen wij en zij, dan wordt het voor mij altijd lastig."

Hans Luigjes zegt: ,,Wanneer je het over een leerstelling hebt, dan moet je vaak kiezen. Je mag denken wat je wilt, maar maak er geen leerstelling van zodat anderen uitgezet worden of moeten vluchten."

NIET TE LETTERLIJK Over het lezen van de Bijbel zegt Gidia Kap: ,,Je moet het niet te letterlijk te nemen, maar vooral kijken naar wat je er het in het hier en nu aan wijsheid kan opleveren. Een voorbeeld zijn de spijswetten waar heel goed over is nagedacht. Wat eet je wel en wat niet? Als we nu kijken naar voeding, vaak gemanipuleerd, zijn we van de basis afgeraakt. Dat maakt mij bewust. De tekst wordt zo meer in het dagelijks leven geïntegreerd."

Hans Luigjes: ,,Voor mij is de Bijbel niet compleet, er zouden nog wel een aantal boeken aan toegevoegd kunnen worden." Hij noemt als voorbeeld een aantal, waaronder geschriften van de gnosis. En zo blijft het gesprek doorgaan in deze groep, waar ruimte is voor nieuwe ideeën en waar afwijkende meningen er mogen zijn.

Arie Wingelaar concludeert: ,Het voelt een beetje als thuiskomen als je in deze groep met deze dingen bezig bent."