• Ted Walker

'Tolk van God naar gemeente'

HARSKAMP Ds. A. Vlietstra vertrok na zijn theologiestudie op 23-jarige leeftijd naar Goeree Overflakkee. Recent verhuisde hij vanuit Katwijk aan Zee naar Harskamp, waar hij woensdag 8 november als dominee is bevestigd van de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente.

Haije Bergstra

Zijn wortels van vaderskant liggen in Noordscheschut in Drenthe. Zijn moeder heeft Fries bloed. Hij werd zelf in Hoogeveen geboren. Daar woonde hij de eerste zeven jaren van zijn leven. Hij groeide op in een predikantsgezin. ,,Toen ik zeven jaar was, werd mijn vader beroepen naar Waarder, tussen Woerden en Gouda. Als kind weet ik niet beter dan dat we tussen mijn zevende en elfde jaar opgingen naar de historische kerk in het dorp. Daarna is mijn vader in Doornspijk terecht gekomen. Mijn vrouw is een echte 'Doornspieker'", zegt Ds. Vlietstra. ,,Ik keer nu weer terug naar mijn roots", voegt zijn vrouw er lachend aan toe.

 

STILLE ROEPING Hij ging theologie studeren op zijn achttiende. ,,Het klink vroom, dat is niet zo bedoeld, maar ik durfde eigenlijk geen andere studie te kiezen, omdat ik niet durfde uit te sluiten dat de Heere mij riep als predikant. Maar ik had er geen zekerheid over. Het is altijd een soort stille roeping geweest, maar op de één of andere manier was ik mij er wel van bewust. Andere mensen zeiden vaak: ´Je vader is dominee, dan zul jij dat ook wel worden´. Dat heb ik altijd van mij afgehouden, want dat is niet de reden waarom je dominee mag worden. Je moet toch een persoonlijke roeping hebben. Daar komt nog bij, als je vader dominee is, sneuvelen ook alle ideaalbeelden."

 

TE JONG ,,Na de studie heb ik wel eens gedacht dat ik te jong was om predikant te worden. Daarom heb ik me aarzelend beroepbaar gesteld. Ik dacht dat ik geen beroep zou ontvangen wanneer de Heere mij te jong vond. Vanuit Melissant op Goeree Overflakkee kreeg ik een beroep dat ik heb gemeend te moeten aannemen, omdat ik daarvoor niet durfde te bedanken. Tweeduizend inwoners en vijf kerken. Dus alleszins godsdienstig. Als ik nu terugkijk, was ik erg jong en dat kun je niet terugdraaien. Ik was blij dat ik een kerkenraad kreeg met wat oudere ouderlingen. Ik heb dat als een zegen ervaren. Preken doe je wel alleen, maar het werk in de gemeente hoef je niet alleen te doen." Ds. Vlietstra was tien jaar predikant in Melissant en verhuisde daarna naar Driesum in Friesland. ,,Een kerk waar de mensen uit de omgeving kwamen."

Hij en zijn gezin gingen in 1998 naar Katwijk aan Zee, waar hij bijna twintig jaar dominee is geweest. ,,Dat was een behoorlijke overgang. Van een kleine dorpsgemeente naar één van de grootste gemeenten in de Nederlands Hervormde Kerk. Geen vaste kerk en op zondag roulerend voorgaan in één van de vijf kerkgebouwen. Doordeweeks werd er veel vergaderd in Katwijk. Een hele andere situatie dan de 'eenmansgemeente' van Driesum."

 

ACHTEROM Na een lange periode laat ds. Vlietstra Katwijk achter zich. ,,We hebben in deze periode in ons persoonlijke leven zes kinderen mogen adopteren uit Colombia. Dat is onvergetelijk. Een ander punt is de droevige scheuring in 2004. Dat heeft diepe sporen getrokken. We zijn meermalen bedreigd met uitzetting uit ons huis. Mijn persoonlijke opvatting in deze zaak is overigens nog steeds hetzelfde gebleven. Het laatste punt is dat ik altijd heb mogen merken dat er door Gods goedheid in Katwijk afname mocht zijn voor de schriftuurlijke bevindelijke prediking. Dat zal ik ook niet vergeten. Er mocht een band liggen vanuit het Woord."

 

ZIELEN Ds. Vlietstra voelt de zwaarte van zijn taak. ,,Het is belangrijk en gewichtig werk. Je staat tussen God en de gemeente in. Al met al legt dat een hele verantwoordelijkheid op je schouders neer. Dat blijft en wordt ook niet minder. Misschien dat ik nu nog veel meer voel dat je te maken hebt met zielen. Misschien is het ouderwets, maar laat ik het zomaar uitdrukken: zielen voor de eeuwigheid. Je bent op dat moment geroepen om Gods Woord aan mensen door te geven, een boodschap die ingaat tegen wat mensen willen. Dominees hebben de verantwoordelijkheid naar God toe om het juist, eerlijk en zuiver te doen.

Ik hoop de gemeente van Harskamp te dienen met de prediking van Gods Woord en alles wat daarbij hoort, zoals catechese en pastoraat. Daarbij hoop ik mezelf te blijven en hier niet anders te staan dan ik in Katwijk gestaan heb. We hopen de gemeente te leren kennen, daar kan ik nog niets van zeggen. De mensen zijn nog onbekend, het Woord van God is bekend. Ik heb een kleine verwachting dat ik hier iets meer in het pastoraat kan gaan doen, omdat het aantal zielen in de kerk minder is dan in Katwijk."

 

ZORGEN Ds. Vlietstra spreekt zich tenslotte uit over de toekomst van de Hersteld Hervormde Kerk. ,,De kerk is niet zo groot, dat maakt dat je altijd bezorgd bent naar de toekomst toe. Die zorgen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet minder worden. Het is mijn begeerte dat mensen zich mogen voegen bij de kerk. Ik maak me ook zorgen over de toekomstige koers die kandidaten, aanstaande predikanten, zullen innemen. Ik hoop van harte dat de kerk bewaard mag worden bij de beginselen zoals verwoord in de formulieren van enigheid."