• Pauw Media

'Voedsel geven en Jezus bekend maken'

BARNEVELD ,,Bouwen aan een 'leger' van toegewijde Arabische christenen, die maar één verlangen hebben en dat is om hun volk en taalgenoten te bereiken met het evangelie." Dat is het doel van de Irakese evangelist J. Marten (43) uit Barneveld en Eugene Poppe (65) uit Renswoude. Samen vertegenwoordigen ze stichting Middle East Support Ministries (MESM).

Freek Wolff

Poppe is bestuursvoorzitter van de organisatie. ,,Wij helpen bij de verkondiging van het evangelie onder mensen die vanuit de Arabische wereld naar Nederland zijn gekomen. Het unieke is dat alle medewerkers asielzoekers zijn. Ik ben zelf de enige Nederlander die erbij betrokken is."

MESM ondersteunt het werk door zaken als visums, financiën en administratie. Het werk omvat vier aspecten die Poppe samenvat met de woorden: winnen, opbouwen, trainen en uitzenden. ,,Met winnen bedoelen we mensen in aanraking brengen met het evangelie tijdens zogenoemde zoekersdagen. Dat zijn bijeenkomsten waar mensen uit asielzoekerscentra (AZC's) kunnen horen wat het christendom inhoudt. Bovendien houden we elk jaar een grote conferentie."

De tweede pijler van het werk is opbouwen. ,,Dat doen we met nazorgconferenties, bijbelstudies en in acht Nederlandse steden waar kerken zijn van Arabisch sprekende christenen." Die kerken zijn in Enschede, Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Geldermalsen, Amsterdam, Goes en Nijmegen.

De derde pijler staat voor training. Daarbij gaat het om vijf weekenden waarin studenten les krijgen aan een toerustingsschool. Daarna wordt er op straat en in AZC's geëvangeliseerd en de studenten leren bijbelstudies geven.

De vierde pijler is het uitzenden. Marten en zijn team begonnen namelijk ook met evangelisatiewerk in Duitsland, België en Luxemburg. Daar is een zelfde organisatie opgezet, zij het iets kleinschaliger. Hiervoor reist de Barnevelder regelmatig naar het buitenland.

MATERIËLE NOOD ,,Bovendien zag Marten de materiële nood in eigen land en wilden we daar ook iets aan doen", legt Poppe uit. Marten was evangelist in Noord-Irak, waar hij hielp met bijbelverspreiding. Daarom werd hij gemarteld en gevangen gezet. In 1997 vluchtte hij naar ons land en kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Sinds 2004 is hij werkzaam als evangelist/voorganger.

Toen de situatie in Noord-Irak verslechterde en daar erg veel vluchtelingen kwamen, besloot Martin onder zijn volksgenoten geld in te zamelen om dekens voor deze mensen te kopen. Daarom gaat er nu een vrachtwagen met goederen naar de stad Arbil.

Marten schudt zijn hoofd bij de vraag hoe het leven van christenen in Irak nu is. ,,Het is niet veilig. De christenen worden van twee kanten aangevallen: vanuit de Arabische regeringskant en vanuit I.S. Er is geen zekerheid, geen toekomst, geen leven meer. Ze kunnen ook niet vrij naar de kerk gaan. Op dit moment leven er 246.000 vluchtelingen in het Koerdische gebied in tenten en kapot geschoten huizen.

OORLOG Hij schat dat er zo'n 275.000 christenen in Irak zijn, terwijl dat aantal vroeger schommelde tussen de twee á drie miljoen. ,,Dat komt doordat het altijd oorlog is in ons land. Daardoor hebben mensen Irak vanaf 1975 het land verlaten, naar landen als Amerika en Canada. Begin jaren negentig gingen mensen ook richting Europa."

De meeste christenen in Irak zijn roomskatholiek. Daarnaast zijn er de orthodox-gelovigen en de protestanten/evangelischen. ,,Toen Saddam Hoessein in 2003 van het toneel verdween, was het land open voor het Woord van God. Dat betekende een verbetering. Nu heb je in elke stad wel kerken en dat is best bijzonder. Maar helaas is er nu geen kerk meer in Ninevé, in Kirkuk is nog maar weinig wat daar op lijkt, terwijl er in Bagdad nog wel een kerk is. Maar daar leeft de angst dat er op elk moment iets geweldadigs kan gebeuren. Daarom willen de meeste christenen weg, want er is geen hoop en toekomst meer. De regering en I.S. vechten het samen uit en het probleem is dat je niet weet wat er daarna gebeurt. Daar zijn de verschillende bevolkingsgroepen de dupe van, met veel vluchtelingenstromen als gevolg."

SLECHTE OMSTANDIGHEDEN Marten schetst dat het heel moeilijk is voor de Irakese vluchtelingen, omdat ze vaak op slechts dertig kilometer van hun oorspronkelijke woning vandaan zitten in een tent. De omstandigheden zijn slecht. ,,Ze hebben dekens, matrassen, kleding en schoenen  nodig." Vorige week nog ging er een volle vrachtwagen die richting op, voor een lange reis van tien dagen. ,,De wegen zijn in de loop der jaren verbeterd, maar de sneeuw maakt het niet eenvoudig. In de vrachtwagen zitten ook verzorgingsproducten, zoals zeep. Met de ene hand geeft onze organisatie voedsel en met de andere hand willen we Jezus bekend maken."

De organisatie steunt de plaatselijke kerken. Dat zijn er in Irak zo'n 75 á 100, waar dan alle stromingen onder vallen. Marten weet dat veel Nederlanders nog steeds denken dat er in de Arabische wereld alleen moslims wonen. ,,Ze zijn verbaasd als ik zeg dat ik dominee ben en niet naar de moskee ga."

Marten vindt dat het christelijk geloof absoluut verschilt van de Islam. ,,De Bijbelse God is een God van vrede en liefde. In de Koran staan 99 namen voor hem, maar niet één keer wordt hij een God van liefde genoemd. In het christendom zie je de blijdschap en de vergeving. We moeten bekend maken dat Hij een God van liefde is."

Marten woont al achttien jaar in Barneveld en roept lokale kerken op om MESM te steunen, met een ruimte voor spullen of op financieel terrein (jmarten@mesm.nl). Hij is blij dat op dit moment diverse kerken in Nederland zijn werk ondersteunen. Poppe: ,,Het is vaak slimmer om spullen in Irak zelf te kopen, want dat is goedkoper. De artikelen geven we aan de kerken zelf, want zij weten wie ze het hardst nodig  hebben."