• Patrick Huisman

´Gebaar naar pluimveehouders op zijn plaats´

BARNEVELD Een positief en financieel gebaar naar de door de fipronilaffaire getroffen pluimveehouders in Barneveld is zeker op z´n plaats. Hoe dat gebaar er dan concreet uit moet zien en hoe een eventueel steunbedrag eerlijk verdeeld zou moeten worden, dat is nog een tweede. ,,Het belangrijkste is dat we er nu als gemeente en samenleving voor deze zwaar getroffen boeren moeten zijn, zodat zij zich gesteund weten.´´

Wouter van Dijk

Met die woorden reageerde burgemeester Asje van Dijk dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur op het voorstel van raadslid Henk van den Brink (SGV) om als gebaar 150.000 euro uit te trekken, te verdelen onder de getroffen pluimveehouders. Met in Barneveld 25 pluimveehouders bij wie het bedrijf door het schandaal op slot zit, zou dat neerkomen op gemiddeld zo´n zesduizend euro per bedrijf.

Dát de zwaar getroffen sector een positief gebaar verdient vanuit de gemeente en de samenleving, daar was iedereen het er dinsdagavond wel over eens. ,,Al is het bedrag in dit voorstel wel een druppel op een gloeiende plaat´´, stelde Martin Lentink (Pro´98). ,,Laten we in de geest van dit idee zoeken naar verbreding om te zien wat we als gemeente nog meer kunnen betekenen voor deze sector. Laten we al onze kennis en kunde mobiliseren om de mensen die nu in de shit zitten zo veel mogelijk bij te staan.´´

KLEINE AARDBEVING In dat licht werd door Jaap van den Top (ChristenUnie) gesuggereerd eens goed te kijken naar mogelijkheden om de rente voor bijstandsverlening voor zelfstandigen - momenteel acht procent - naar beneden te krijgen of om voor dit jaar bijvoorbeeld geen onroerende zaakbelasting voor de gedupeerde boeren in rekening te brengen. Jan Willem van den Born (VVD): ,,Het belangrijkste is dat we nu praten over een sociaal gebaar, net zoals we dat destijds als gemeenteraad deden tijdens de aardbeving op Haïti. Nou, dit is op lokale schaal ook een soort sociale aardbeving, wat er nu gebeurt. Ook al is het een druppel op de gloeiende plaat, een druppel kan ook troost bieden.´´

VERKENNEN Wethouder Gerard van den Hengel stak niet onder stoelen of banken het voorstel van Van den Brink als zeer sympathiek te duiden. ,,Maar als het aankomt op concrete invulling, moeten we binnen het college toch even goed kijken hoe we zo´n bedrag dan zouden moeten verdelen en waar we het aan moeten besteden. Maar laten we dit als positieve aansporing zien en verkennen welke mogelijkheden er zijn.´´ Wat betreft het genoemde rentepercentage zegde hij toe met accountantsbureaus en banken om de tafel te willen om mogelijkheden te bespreken.

COACHES Wat het college de afgelopen zomer, sinds de start van het fipronilschandaal voor de sector ,,op voortvarende wijze´´ heeft gedaan, daarover spraken de raadsleden vol lof. Maar dat deze affaire nog een flinke staart zal hebben, daar twijfelt men niet aan. Wethouder Aart de Kruijf: ,,Voor veel boeren groeien de problemen boven het hoofd, de telefoontjes die we nu krijgen zijn soms schrijnend, daar springen de tranen van in je ogen.´´ Voor hem aanleiding om de gedupeerden onafhankelijke coachingstrajecten aan te bieden, op kosten van de gemeente. ,,Dan komt er een deskundige en onafhankelijke coach om te luisteren naar de situatie en te zoeken naar oplossingen. Alleen al het bieden van een luisterend oor zal voor veel gedupeerden een weldaad op zichzelf zijn.´´

Later deze week bespreekt De Kruijf naar eigen zeggen de stand van zaken rondom de fipronilcrisis weer in regionaal verband. Dan komt inzet van het meldpunt voor gedupeerde boeren weer ter sprake, evenals het initiatief voor de coachingsgesprekken. De Kruijf: ,,Laat ik zeggen dat ik enthousiast ben om hier ook regionaal het voortouw in te nemen.´´

Label:

chickfriend