• Pauw Media

120.000 euro voor huisvesting vluchtelingen

BARNEVELD Om de komende maanden in de gemeente Barneveld voldoende huisvesting te regelen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, trekt het college van burgemeester en wethouders nu 120.000 euro extra uit.Met dit geld, een zogeheten 'werkbudget', moet het voor de gemeente mogelijk worden incidentele kosten te dekken die gemaakt worden voor nieuwe huisvestingsplannen. Het gaat dan onder meer om advieskosten, kleine verbouwingen en inrichting. Is er op een later moment meer geld nodig, dan komt het college met nieuwe concrete voorstellen. Dat kan bijvoorbeeld de situatie zijn, wanneer er een plan is voor aanpassing van een woonlocatie of de bouw van tijdelijke units.De afgelopen weken werd duidelijk dat Barneveld veel moeite heeft om alle zogeheten 'statushouders' een woonplek te geven in Barneveld, er is sprake van een behoorlijke achterstand. Dit jaar moet de gemeente er 113 opvangen, maar half september stond de teller op 38 gehuisveste vluchtelingen. Daar komt bij dat, door de huidige vluchtelingenproblematiek, de verwachting is dat het aantal statushouders dat volgend jaar naar Barneveld komt tussen de 120 en de 150 ligt. Veelal zijn het vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, vaak alleenstaanden, maar ook gezinnen. Voldoet Barneveld niet aan de rijkstaak deze mensen op te vangen, dan neemt de provincie Gelderland die taak over door 'zonder pardon' woningen aan te wijzen voor statushouders. Om de vluchtelingen te huisvesten is Barneveld nu druk bezig met een inventarisatie van woonmogelijkheden, waarbij ook een beroep wordt gedaan op Woningstichting Barneveld en particuliere woningeigenaren. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden in leegstaande kantoorpanden en zorgcomplexen en de optie om tijdelijke units te plaatsen. Vorige week kwam naar buiten dat er een concreet plan is voor de opvang van elf vluchtelingen uit Eritrea in het leegstaande pand van Stichting De Vijgenboom in Kootwijkerbroek. Dinsdagavond kunnen belangstellenden die zich als vrijwilliger willen inzetten voor begeleiding en ondersteuning melden tijdens een speciale informatiebijeenkomst in De Meerwaarde, aan de Rietberglaan in Barneveld. Deze avond start om 20.00 uur. Ook Vluchtelingenwerk Barneveld is hierbij aanwezig. Na een noodroep eerder deze maand hebben inmiddels twintig nieuwe vrijwilligers zich al gemeld.

Label:

Vluchtelingen