170.000 euro voor VluchtelingenWerk Barneveld

BARNEVELD Het college van burgemeester en wethouders trekt dit jaar een bedrag van ruim 170.000 euro uit als subsidie voor VluchtelingenWerk Barneveld, een ton meer dan aanvankelijk begroot. Het geld is nodig voor opvang en begeleiding van de extra toestroom van vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Wouter van Dijk

Met het bedrag kunnen in totaal ongeveer 84 begeleidingstrajecten worden uitgevoerd voor vluchtelingen, zo is de verwachting. Of het budget voldoende is, moet nog blijken, omdat momenteel volgens het college lastig aan te geven is hoeveel nieuwkomers er dit jaar precies gaan komen. Het gaat hierbij om één traject per huishouden.

BETAALDE KRACHT Bij VluchtelingenWerk Barneveld werkt momenteel één betaalde kracht, maar vanwege de extra toestroom is het de bedoeling dat er in de loop van dit jaar één betaalde kracht bij komt. De begeleidingstrajecten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze helpen mee met voorbereidingen voor huisvesting van de nieuwkomers, maar zorgen bijvoorbeeld ook voor ondersteuning op het gebied van regelingen en taal. ,,Er wordt meteen bij de eerste opvang een Barneveldse vrijwilliger gekoppeld aan de nieuwkomer'', meldt het college. ,,Die vrijwilliger is van onschatbare waarde bij onder meer het wegwijs maken in de gemeente en de inburgering.''

Naast deze begeleiding werkt de gemeente Barneveld los van het werk van VluchtelingenWerk ook aan projecten om nieuwkomers snel te laten integreren. Belangrijk onderdeel daarvan is het zoeken naar geschikt werk. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Daarvoor zijn we in gesprek met verschillende lokale aanbieders.'' Als voorbeeld werd vorige week in deze krant een nieuw project van RuiterWerkt in Barneveld genoemd.

TAAKSTELLING Voor dit jaar heeft Barneveld een taakstelling om 139 vluchtelingen met een verblijfsstatus op te vangen. De provincie Gelderland, die de taakstellingen controleert, geeft aan dat Barneveld momenteel de taakstelling heeft gerealiseerd, maar nog wel zit met een achterstand die sinds 2012 zijn opgebouwd. ,,In een recent overleg heeft de gemeente Barneveld uiteengezet wat deze gemeente tot dusver heeft gedaan en nog van plan is'', stelt de provincie Gelderland. ,,Het is duidelijk dat deze gemeente de opgave serieus oppakt. De huidige achterstand is 26. In verhouding tot de laatste taakstelling is dat meer dan de helft.''

VERGOEDING Als vergoeding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontvangen gemeenten per geplaatste volwassen vluchteling met een verblijfsstatus eenmalig een bedrag van 2370 euro. Naast de bekende plannen voor de bouw van 22 woningen voor vluchtelingen op een grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld, werkt de gemeente aan een plan om op korte termijn sociale huurwoningen toe te voegen, om daarmee in brede zin op de sociale woningmarkt structureel ruimte te scheppen.

Label:

Vluchtelingen