• Google

Afslag op viaduct tijdelijk dicht

BARNEVELD De afslag op het viaduct over de A30 bij Barneveld richting het knooppunt met de A1 wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer vanaf de Dronkelaarseweg. Dat moet doorrijden tot aan de turborotonde bij het Hulpverleningscentrum, deze volledig nemen en terugrijden richting de afslag om pas dan de afslag te kunnen nemen.

Jannes Bijlsma

Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Reden voor de tijdelijke afsluiting is de toegenomen verkeersdruk op het viaduct doordat de Baron van Nagellstraat is afgesloten in verband met de aanleg van de Harselaartunnel. Er is op het viaduct, vanaf de Dronkelaarseweg, slechts een rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. Dat mag zowel linksaf mag slaan als rechtdoor rijden naar Barneveld. Verkeer van de andere kant, dat van Barneveld naar Ede wil rijden via de A30, staat nu vaak te wachten voor het rode stoplicht zonder dat er daadwerkelijk verkeer linksaf slaat vanaf de Dronkelaarseweg.

GELIJKTIJDIG GROEN In de huidige situatie zou de doorstroming alleen verbeterd kunnen worden door de gelijktijdig groen te geven, maar dat vindt het college verkeerskundig gezien onwenselijk. Dat brengt namelijk grote risico's op aanrijdingen met zich mee. Daarom kiest de gemeente er nu voor om het voor verkeer vanaf de Dronkelaarseweg onmogelijk te maken om linksaf te slaan richting de A1.

REISTIJDWINST De maatregel zou dat verkeer ongeveer een minuut extra reistijd opleveren, maar 'het levert een veelvoud aan verkeersdeelnemers een reistijdwinst op', aldus het college. Op de betrokken plek zal een blauw rond verkeersbord met een witte pijl rechtdoor worden geplaatst. De pijlen linksaf op de rijbaan worden doorgestreept.

HARSELAARTUNNEL Vooraf is de maatregel doorgesproken met Rijkswaterstaat en de politie. Die reageerden positief. De situatie is tijdelijk. Als de Harselaartunnel klaar is en de verkeersdeelnemers gewend zijn aan de situatie, zal de gemeente beoordelen of het wenselijk is om de nieuwe situatie op het viaduct te handhaven of de maatregel terug te draaien.