• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

'Afval scheiden wordt juist leuk'

BARNEVELD Stimuleren dat Barnevelders meer afval gaan scheiden is prima, maar wat is de beste manier om dat voor elkaar te krijgen? Minder vaak restafval ophalen, betalen voor elke keer dat de grijze bak op de stoep staat, 'omgekeerd' afval inzamelen? Binnen de Barneveldse politiek wordt daar verschillend over gedacht, maar over één ding is men het wel eens: meer scheiden is goed.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een rondgang langs de zeven politieke fracties in de raad, waarbij gevraagd werd om een globale indruk van het nieuwe afvalplan waar wethouder Eppie Fokkema anderhalve week geleden mee naar buiten kwam. Kern van dat plan is dat vanaf januari voortaan ook drankkartons en blik gescheiden ingezameld wordt. Omdat de verwachting is dat de hoeveelheid restafval daarmee flink slinkt, hoeft de grijze bak volgens Fokkema voortaan nog maar eens in de vier weken geleegd te worden.

EXPERIMENTEREN Kan dat? Arjan Westerneng (CDA) denkt van wel. Hij is thuis nu al aan het experimenteren door zijn drankkartons en blikjes in de plastic zak te stoppen. ,,En wat ik zie is dat de hoeveelheid restafval serieus minder wordt.'' Ook Gert Ploeg (SGP) is positief. ,,Beter scheiden is in Barneveld echt een goed idee, daar valt nog veel winst te behalen.'' Voorwaarde is volgens meerdere raadsleden wel dat, voordat zo´n systeem van eens in de vier weken van kracht gaat, een goede oplossing moet worden gevonden voor de luiers. Ploeg: ,,Want dat is echt een aandachtspunt, zowel volumineus als hygiënisch.''

Maar niet iedereen is even enthousiast. ,,Meer afval scheiden is prima, maar een goede afvalinzameling is een basisrecht in een beschaafde samenleving'', vindt Paul Vos (VVD). Zijn partij houdt vast aan het ophalen van restafval eens in de twee weken. Martin Lentink (Pro´98) twijfelt. ,,Wij zijn als partij fel voorstander van zo veel mogelijk scheiden van afval'', zegt hij. ,,Maar ik vraag me wel af of met het apart inzamelen van drankkartons en blik direct al zo veel winst te behalen valt dat de grijze bak na twee weken nog maar halfvol is. En waar moeten de mensen dan naartoe met hun afval, als ze het in de grijze bak niet allemaal kwijt kunnen?'' Henk van den Brink (SGV) ziet wel een middenweg. ,,Waarom gaan we niet naar eens in de drie weken, met zowel restafval, gft én de plastic zakken. Dan heb je enerzijds toch de kostenbesparing, anderzijds een makkelijk te onthouden systeem. En je hebt minder kans op stank.''

Vier weken, drie weken, twee weken. Het zijn keuzes, maar het uitgangspunt is meer afval scheiden. ,,En dat is fantastisch, dat we hiermee nu aan de slag gaan'', reageert Peter Spruijt (ChristenUnie). Zijn partij had er een jaar geleden al om gevraagd. ,,Wat ik echter in het plan mis is de onderbouwing en een vergelijking met alternatieven. Zou bijvoorbeeld het 'omgekeerd inzamelen' ook iets kunnen zijn voor Barneveld? Bij dat systeem is het de bedoeling dat iedereen restafval wegbrengt naar een inzamelpunt en dat alleen nog de recyclestromen aan huis worden opgehaald. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar ik had het toch graag onderzocht willen zien.''

En dan is er nog een systeem met een financiële prikkel, diftar. Volgens het principe ´de vervuiler betaalt´ houdt dit plan in dat inwoners over het algemeen een lagere afvalstoffenheffing krijgen, maar per keer dat de grijze bak aan de weg staat een bepaald bedrag betalen. Dat systeem wordt genoemd als mogelijkheid, als medio 2018 blijkt dat er nog niet voldoende afval gescheiden wordt. ,,Het principe is goed, zo beloon je mensen op goed gedrag'', reageert Vos. ,,Maar daar zitten veel haken en ogen aan.'' De liberalen verwachten problemen met zwerfafval van mensen die dan ´goedkoop´ van hun afval af willen. ,,Dan moet je de regels controleren en heb je inzet van toezichthouders nodig, dat is allemaal weinig effectief.'' Op dit punt vindt hij ook andere partijen. Westerneng: ,,De gedachte ´de vervuiler betaalt´ is goed, maar de uitvoering moet waterdicht zijn; afvaltoerisme moeten we voorkomen.'' Lentink: ,,Levert dit meer zwerfafval op, dan belanden we van de regen in de drup. Voordat we zo´n systeem inzetten, moeten er voldoende alternatieven zijn. Wij opteren bijvoorbeeld voor ruimere openingstijden van de milieustraat.''

PROBLEEMGEVALLEN Spruijt is niet zo bang voor 'afvalmisbruikers'. ,,Er zijn al zo veel gemeenten die hier ervaring mee hebben, dat kunnen we gebruiken. Natuurlijk zijn er altijd probleemgevallen, maar die kunnen we aanpakken. Die mensen lopen in de wijk ook heel snel in de gaten. Denk aan iemand die stiekem een vuilniszak in de kliko van de buurman gooit.'' Volgens Spruijt is diftar een goed idee. ,,Het maakt het scheiden van afval zelfs leuk, want je kunt geld besparen.'' Hij zou de volgorde der dingen zelfs graag omdraaien. ,,Stel nu dat we éérst diftar invoeren en daarna de ophaalfrequentie aanpassen? Dat lijkt me logischer.''

Vanuit de hoek van de SGP en de SGV zijn de gedachten over diftar minder positief. Ploeg: ,,Dat vind ik geen eerlijk systeem, want je treft daar vooral de grote gezinnen met relatief veel afval mee. Terwijl zij vaak ook op andere vlakken al met extra kosten zitten.'' Voor Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) komt een diftarsysteem te vroeg. ,,Maar het verlagen van de afvalstoffeningheffing is wel een goed idee. Dat zouden we nu al moeten doen, gezien het feit dat we de burger nu om meer inzet vragen.'''

VIERDE CONTAINER Dan de wijze waarop straks plastic, drankkartons en blik wordt ingezameld. Fokkema houdt graag vast aan de plastic zakken, zij het in steviger variant. ,,Ik zou persoonlijk liever een vierde container zien'', zegt Van den Wildenberg. ,,Dan ben je tenminste die afschuwelijke zakken kwijt.'' Ook de VVD vindt een vierde container overzichtelijker, maar SGP en Pro´98 houden liever vast aan de zakken. Lentink: ,,Dat systeem werkt goed, terwijl een extra container behoorlijk wat ruimtebeslag betekent.'' Spruijt: ,,Misschien zou het goed zijn te onderzoeken hoe men hierover denkt. Enerzijds zijn er mensen die niet staan te springen om nóg een bak erbij, anderzijds blijken er in de regio ook veel mensen voorstander van te zijn.'' Van den Wildenberg: ,,Uiteindelijk gaat het allemaal om bewustwording. Als ik nu naar de winkel ga, koop ik een komkommer waar geen plasticje omheen zit. Dat scheelt weer.''

Morgenavond wordt het plan besproken in de raadscommissie Samenleving.

Label:

Afvalbeleid