Ambulance te vaak te laat

BARNEVELD/REGIO Ambulances in de regio Gelderland Midden zijn te vaak te laat ter plaatse bij een acute levensbedreigende situatie. Sinds 2013 haalt de regio de landelijke norm om er binnen het kwartier te zijn niet. Uitschieters waar de ziekenauto vaker te laat is, zijn plaatsen als Wekerom, Harskamp en Scherpenzeel.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, die de aanrijtijden van ambulances landelijk in beeld bracht. De landelijke norm is dat minstens in 95 procent van de gevallen de ambulance binnen 15 minuten aanwezig is, maar het werkelijk behaalde percentage in Gelderland Midden komt volgens het rapport sinds 2013 niet meer boven de 93 procent uit. Daaronder scoren nog Scherpenzeel (91,9 procent), Wekerom (90 procent) en uitschieter Harskamp (74 procent). Ook in andere regio's in Nederland is het probleem bekend, met name in buitengebieden in Noord-Oost Gelderland, Friesland en Zeeland.

,,Zeer verontrustend'', vindt de statenfractie van de SGP, die de situatie via schriftelijke vragen aan de kaak stelt bij het Gelders college van gedeputeerde staten. ,,Want het gaat hier immers om levensbedreigende situaties'', zegt fractievoorzitter Klaas Ruitenberg. ,,Het valt op dat het vooral de kleinere dorpen zijn waar de ambulance vaker niet op tijd is. Dat is logisch, want het heeft natuurlijk met afstanden te maken.''

Ruitenberg heeft het signaal ook overgebracht naar 'zijn' SGP-fractie in Den Haag. ,,Want de organisatie van ambulancevervoer is geen provinciale taak meer, vanuit de Rijksoverheid moet op termijn een plan voor verbetering komen.'' De fractievoorzitter vraagt 'Gelderland' toch daarnaast ,,zo veel mogelijk invloed'' uit te oefenen. Ruitenberg: ,,Als SGP-fractie hameren we al veel langer op verbetering van de aanrijtijden, maar tot nu toe zien we die verbetering niet. Dat is zorgelijk.''

Zelf heeft hij er wel ideeën over hoe die normen voor aanrijtijden in het buitengebied wel gehaald kunnen worden. ,,Laten we eens kijken of er voldoende ambulanceposten zijn, of er per post voldoende wagens beschikbaar zijn en of er ook voldoende ambulancepersoneel beschikbaar is. Wil je dat verbeteren, dan betekent dat investeren. Het liefst zien wij dat ambulances in alle gevallen op tijd zijn, maar dat is niet reëel. Laten we er dan in ieder geval naar streven de landelijke norm, zoals we die met elkaar hebben afgesproken, te halen.''