• Wouter van Dijk

Barneveld wil landelijk congres binnenhalen

BARNEVELD De gemeente Barneveld wil het VNG-congres, een jaarlijks tweedaags evenement voor alle Nederlandse gemeenten, naar Barneveld halen en is daarvoor bereid de portemonnee te trekken. Een bedrag van 75.000 euro mag het feest kosten, stelt het college van burgemeester en wethouders. Lukt het om het congres hier te krijgen, dan wordt die investering volgens het college dubbel en dwars terugverdiend.

Wouter van Dijk

Het college vraagt de Barneveldse gemeenteraad nu om toestemming en het benodigde krediet om het evenement, dat jaarlijks in juni gehouden wordt, voor één keer naar Barneveld te halen. Het zal dan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden, aangezien het congres volgend jaar al aan Maastricht is beloofd. Het congres, jaarlijks in handen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), trekt zo'n drieduizend bezoekers, met name burgemeesters en wethouders, maar ook ministers, staatssecretarissen, provinciebestuurders en raadsleden. De algemene organisatie doet VNG zelf, de gastgemeente regelt met name de ontvangst en het avondprogramma.

,,Als we dit mogen organiseren, zetten we Barneveld goed op de kaart, zowel voor, tijdens als na het congres'', stelt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Het congres biedt volgens hem een gelegenheid Barneveld aan de rest van Nederland te presenteren en reclame te maken over de ontwikkelingen in de gemeente en de sectoren die hier vertegenwoordigd zijn.

Daar komt volgens hem bij dat de organisatiekosten makkelijk terugverdiend kunnen worden. Op basis van financiële gegevens over het congres in Goes, afgelopen juni, levert het evenement volgens het college globaal tussen de 500.000 en 750.000 euro op aan inkomsten zoals huur van accommodaties, hotelovernachtingen en horecabestedingen. ,,Maar het gaat verder dan dat. Op de langere termijn levert zoiets via contacten meer op voor de gemeente.''

Faciliteiten zijn er volgens het college in Barneveld voldoende om dit grote evenement ruimte te bieden. Zo wordt voor de locaties van de verschillende onderdelen van het congres gekeken naar de Midden Nederland Hallen aan de Thorbeckelaan, kasteel De Schaffelaar aan de Stationsweg en het Schaffelaartheater aan het Theaterplein. Hotelkamers zijn er volgens het college ook voldoende: ruim 1800 kamers in de directe omgeving en bijna 2700 binnen een straal van dertig kilometer rondom Barneveld.

Om de kosten enigszins te drukken, stelt het college voor om de verschillende excursies die jaarlijks op het progamma staan van het VNG-congres in samenwerking met regiogemeenten te organiseren. ,,Datzelfde werd dit jaar in Goes ook gedaan. Ook voor omliggende gemeenten is dat interessant.''

De raadscommissie Bestuur buigt zich dinsdag 12 september over het voorstel van het college. Gaat de gemeenteraad eind september akkoord, dan stuurt Barneveld de uitnodiging voor het Barneveldse congres richting de VNG.