• Henny Jansen

Barneveld woest over vliegroutes

BARNEVELD De gemeente Barneveld maakt zich ernstige zorgen over de nieuw voorgenomen routes voor vliegtuigen van en naar het straks uitgebreide vliegveld in Lelystad. Met name inwoners van Garderen, Voorthuizen, Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek zullen, als dit plan doorgaat, veel last van vliegtuiglawaai krijgen. De gemeente is ook zeer ontstemd over het feit dat ze de nieuwe plannen uit de krant moet lezen.

Wouter van Dijk

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief op hoge poten, die vanochtend verstuurd is naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland, met een cc-tje richting Den Haag. De brief is een reactie op het alternatieve plan, dat vrijdag werd gepresenteerd door Luchthaven Teuge en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Om de toekomst van 'Teuge' te garanderen, is een nieuwe vliegroute getrokken, een stuk westelijker en daardoor meer richting en deels over het grondgebied van de gemeente Barneveld. Het is aan staatssecetaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) om hier in het najaar een besluit over te nemen. Deze alternatieve route noemt Barneveld in de brief in één woord ,,onbespreekbaar.''

Barneveld is onaangenaam verrast, meldt het college in de brief. ,,Gezien het belang voor onze gemeente, betreuren wij het dat we hiervan niet op de hoogte waren en hierin niet eerder gekend zijn, terwijl de provincie al ruim twee jaar betrokken is bij het bepalen van de routes.''

Vliegveld Lelystad biedt vanaf april 2019 ruimte voor meer en vooral grotere vliegtuigen. Die uitbreiding is nodig om het groeiende vliegverkeer te kunnen opvangen. Hoe hoog die vliegtuigen precies overkomen, is niet duidelijk, maar tijdens een raadsvergadering in Apeldoorn begin juli werd gesproken over een hoogte van 1800 meter. Ter vergelijking, de vliegtuigen die nu van en naar Schiphol boven Barneveld vliegen, zitten meestal op ongeveer vijf kilometer hoogte. Wat betreft het aantal vliegtuigen wordt gesproken over mogelijk een verdubbeling. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,Het steekt ons dat we ook daar geen concrete informatie over hebben. Immers, formeel weten we van niets, alle informatie komt bij ons tot nu toe via-via binnen.''

Barneveld vreest met dit plan vooral lawaai-overlast, als meer grote vliegtuigen op een veel lagere hoogte over het grondgebied gaan. ,,Dit is een aanzienlijke verslechtering. De voorgenomen route betekent voor met name Garderen en Kootwijk dubbel zoveel vliegtuigen door de lucht, op een lagere afstand. Dat is voor ons onacceptabel.'' Niet alleen is dat volgens het college schadelijk voor de inwoners, maar ook voor de natuurwaarde in de Veluwse stiltegebieden. ,,Het is onvoorstelbaar dat de Veluwe nu zo zwaar wordt belast met vliegtuiglawaai.'' Het plan zou volgens de gemeente ook een negatief effect hebben op het toerisme. ,,De vliegroute ligt aanmerkelijk dichter bij onze 55 vakantieparken. Natuurlijk biedt uitbreiding van het vliegveld kansen voor toerisme op de Veluwe, maar het averechtse effect van geluidsoverlast is naar ons idee veel groter.''

In de brandbrief eist Barneveld van de provincie een ,,zwaarwegend negatief advies'' over de alternatieve route. ,,Daarnaast willen wij samen met buurgemeenten vanaf nu actief betrokken worden bij het vervolgproces'', zegt Rebel. ,,We mogen er van uitgaan dat buurgemeenten ook zuinig zijn op natuurgebied De Veluwe.''