• Pauw Media

'Barneveld zit in de lift'

BARNEVELD Meer inwoners, meer bedrijven en meer werkgelegenheid, en tegelijkertijd beduidend minder Barnevelders met een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Barneveld zit economisch in de lift, was de algemene boodschap die burgemeester Asje van Dijk dinsdagavond meegaf tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het gemeentehuis.

Wouter van Dijk

Met op dit moment 57.366 inwoners is Barneveld momenteel bijna de vijfde gemeente van Gelderland: Doetinchem heeft er nog net iets meer, maar aangezien het CBS verwacht dat die gemeente tot 2040 krimpt naar ruim 53.000 inwoners, zal Barneveld op korte termijn daadwerkelijk op de vijfde plaats staan in Gelderland. Afgelopen jaar groeide het inwonertal met in totaal 988 nieuwe Barnevelders. In augustus groeide Barneveld het hardst, met 137 inwoners erbij in één maand. Honderd vluchtelingen met een verblijfsstatus vonden hier hun woonadres.

Ook de werkgelegenheid nam toe. In één jaar tijd werden 408 nieuwe bedrijven geregistreerd in deze gemeente. Het aantal arbeidsplaatsen steeg met 4 procent tot een absoluut aantal van ruim 32.000 banen. Het aantal inwoners met een werkloosheids- of bijstandsuitkering daalde tegelijkertijd het afgelopen jaar met 20 procent. ,,Achter die cijfers gaat het om mensen die weer aan de slag zijn, mee kunnen doen en betere toekomstperspectieven hebben gekregen.''

Economische groei is volgens Van Dijk ook terug te zien in bijvoorbeeld de orderportefeuille voor de bouw. Vorig jaar werd in de Gelderse Vallei voor 550 miljoen euro aan bouwvergunningen afgegeven, terwijl dat in 2014 nog 240 miljoen euro was. ,,Een economische opsteker van jewelste'', stelde de burgemeester. ,,Barneveld doet het goed.'' Nog meer cijfers: er werden in 2017 in totaal 500 nieuwbouwwoningen opgeleverd, er werd 48.000 vierkante meter aan nieuw asfalt gestort en grondverkoop door de gemeente leverde in totaal 30 miljoen euro op.

In zijn toespraak stond de burgemeester ook stil bij de plotselinge dood van de veertienjarige Romy uit Hoevelaken, leerlinge van de J.H. Donnerschool in De Glind, in juni afgelopen jaar. ,,De pijn blijft nog zo vers'', sprak hij. Tevens bracht hij het fipronilschandaal in herinnering, waar veel pluimveehouders in deze regio het afgelopen jaar door getroffen werden. ,,Wat hebben onze kippenboeren en -boerinnen het zwaar te verduren gehad. En hoe blij we nu ook zijn dat menige stal inmiddels weer is vrijgegeven en de eieren weer afgezet kunnen worden, het leed is nog lang niet geleden.''

Verder blikte Van Dijk in zijn toespraak vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. ,,Democratie gaat verder dan het stemmen over wie wat vindt en bij meerderheid beslissen. Democratie zoekt naar het algemeen belang door in het debat naar elkaar te luisteren, je aan het denken te laten zetten door de mening van een ander en je soms zelfs te laten overtuigen door die ander. Democratie kan niet zonder te geven en te gunnen, zelfs als je de grootste bent of wilt worden.''