• Facebook

Barneveldse veearts wil eerlijk beeld van veehouderij neerzetten

BARNEVELD/VOORTHUIZEN Veearts Jetze Ritsema bestiert sinds gisteren het Twitter- en Facebook-account van De Veearts Vertelt; een nieuw initiatief waarbij dierenartsen via sociale media vertellen over hun bezigheden. Ritsema, inwoner van Voorthuizen en als rundveearts verbonden aan de Groepspraktijk Dierenartsen in Barneveld, wil met het project vertellen en laten zien wat hij doet om vee gezond te houden.

Jannes Bijlsma

Verschillende veeartsen wisselen elkaar wekelijks af als beheerder van De Veearts Vertelt, op het account @DeDierenDoc. Het project is nu zo'n vier weken in de lucht en in die tijd heeft het al ruim 1200 via Twitter en meer dan 2000 volgers via Facebook aan zich weten te binden. Ritsema was één van de eerste veeartsen die het project omarmde.

ENTHOUSIAST Het idee voor De Veearts Vertelt ontstond vorige maand tijdens een symposium in Apeldoorn. Drijvende kracht er achter is Caroline van der Plas, communicatiemanager bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Zij nam twee jaar geleden ook het initiatief voor @Boerburgertweet, waarop boeren, tuinders en telers over hun bedrijven vertellen. ,,Een collega sprak met haar en toen ik ervan hoorde was ik gelijk enthousiast. Daarom ga ik vanaf deze week aan de slag." @Boerburgertweet is inmiddels een begrip, met ruim 8.000 volgers op Twitter en 15.000 op Facebook.

MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT Volgens de Voorthuizenaar hebben veel Nederlanders geen idee wat er bij zijn professie komt kijken. ,,Dat weten de mensen uit de regio Barneveld wel, met haar rijke agrarische omgeving. Maar daarbuiten is er bij de mensen minder kennis op het gebied van dierenwelzijn en voedselkwaliteit. En dit terwijl er wel veel maatschappelijke aandacht is voor deze thema's. Ik hoop een eerlijk beeld van de veehouderij neer te zetten."

LANDBOUWHUISDIEREN De Groepspraktijk Dierenartsen in Barneveld is een 'gemengde' praktijk: er wordt zowel met 'gezelschapsdieren' als 'landbouwhuisdieren' gewerkt. ,,Tot de eerste categorie behoren de honden, kippen en cavia's en tot de tweede het vee, zoals koeien kippen en varkens", zegt Ritsema. Hij is gespecialiseerd in de gezondheid van melkrundvee. ,,En dat draait eigenlijk nog meer om het voorkomen van ziektes dan het genezen ervan." Op de eerste dag dat hij het account De Veearts Vertelt beheerde, afgelopen maandag, liet hij zien hoe hij bloed aftapte bij 48 koeien, voor een boer in De Glind die graag het IBR ('koeiengriep')-vrij certificaat wilde hebben. 'Bloed afnemen bij koeien doen we onder de staart, ze voelen hier vrijwel niets van', schreef Ritsema.

ANTIBIOTICA Volgens de veearts kunnen mensen een verkeerd beeld hebben van hoe er in de agrarische sector met dieren wordt omgegaan. ,,Dat gebeurt vaak onder invloed van actiegroepen die beelden uit hun context halen. Dat wil ik graag rechtzetten. Ik wil graag discussies eerlijk maken en eventuele onwetendheid wegnemen. Onvoldoende kennis leidt namelijk soms tot verkeerde aannames." Als voorbeeld noemt hij het voorkomen van antibiotica in melk en vlees of het gebruik van groeihormonen. ,,Veel mensen denken dat er groeihormonen worden gebruikt bij dieren. Dat is echt niet zo, in Nederland zeker niet. En voor antibioticagebruik gelden strenge regels: een dier mag pas na een bepaalde wachttijd worden geslacht, zodat gebruikte antibiotica uit het dier verdwenen is."