Belleman schrijft weer zwarte cijfers

ZWARTEBROEK Zwaar noodlijdend was dorpshuis De Belleman in Zwartebroek nog geen jaar geleden. Inmiddels schrijft de nieuwe Vereniging Dorpshuis Terbroek al een half jaar zwarte cijfers. ,,Belangrijker nog, we krijgen heel positieve reacties, De Belleman is echt weer een dorpshuis."

Door Wouter van Dijk

Dat zegt Peter Davelaar namens het bestuur desgevraagd. In oktober nam hij, samen met John Dokter en Herbert van den Born, de exploitatie van het dorpshuis over. Het drietal kwam met een reddingsplan om een dreigende sluiting van De Belleman af te wenden, nadat het vorige bestuur zwaar in de rode cijfers was gedoken. Om de zaak weer op de rit te krijgen, ontving het nieuwe bestuur eind vorig jaar een gemeentelijke lening van 50.000 euro, vanaf 2016 met jaarlijks 5.000 euro af te betalen.

VRIJWILLIGERS Inmiddels ziet het er voor het Terbroekse dorpshuis rooskleuriger uit, zegt Davelaar. ,,Na vijf jaren van exploitatieverlies hebben we het eerste kwartaal dit jaar positief afgerond en voor het bijna afgeronde tweede kwartaal verwachten we opnieuw zwarte cijfers te schrijven." En dat komt volgens Davelaar vooral door de heldere scheiding tussen commerciële en niet-commerciële activiteiten in het dorpshuis. ,,Alle dertien lokale verenigingen die gebruikmaken van De Belleman zijn er inmiddels aan gewend dat ze zelf de horeca regelen, bijvoorbeeld met vrijwilligers uit hun leden. Sterker nog, ze vinden het over het algemeen leuk om zelf biertjes te tappen." Dat scheelt behoorlijk in de personeelskosten, zegt Davelaar.

VRIENDEN Tegelijkertijd is het aantal commerciële feesten het afgelopen halfjaar toegenomen. ,,En dat zijn met name de familiefeesten: bruiloften, 25-jarige huwelijken, verjaardagsfeesten." Precies die feesten raakte het dorpshuis de afgelopen jaren steeds meer kwijt. 'Terbroekers' vierden het thuis of op locaties in onder meer Nijkerk, Renswoude en Lunteren. ,,Om een voorbeeld te geven: vorig jaar vierde één pasgetrouwd koppel het feest in Zwartebroek, nu staat de teller voor dit jaar al op tien bruidsparen."

In het reddingsplan van de nieuwe vereniging was ook de actie opgenomen 'Terbroekers' meer te betrekken bij het dorpshuis door ze te vragen 'vriend' te worden van De Belleman. Dat door middel van een jaarlijkse bijdrage. ,,Inmiddels hebben we ruim 350 'vrienden', die jaarlijks 10 euro tot zelfs bedragen van 250 euro schenken."

KROONLUCHTERS De reacties uit de twee dorpen zijn positief, zegt Davelaar. ,,En daar gaat het om, want op die manier trekken we meer feesten aan. Met kleine aanpassingen in het gebouw, zoals een verlaagd plafond, kroonluchters, een extra bar met spiegels, een buitenterras en een mooie rode loper, brengen we die feestelijkheid extra onder de aandacht. We zien dat de functie van het dorpshuis weer terugkomt in 'Terbroek'. Een mooi voorbeeld van de verbindende kracht is het nieuwe plan van de drie kerken (gereformeerde kerk, hervormde kerk en hersteld-hervormde kerk) om tijdens de kerst voor het eerst gezamenlijk een kerstmiddag voor ouderen te gaan organiseren. In De Belleman."

ZONNEPANELEN Na de rustigere vakantieperiode zijn in de herfst en tijdens de kerstperiode al verschillende middagen en avonden volgeboekt, zegt Davelaar. ,,Daarnaast zijn er nog plannen om sponsoring door lokale bedrijven op een hoger plan te tillen, moeten we nog aan de slag met een nieuwe brandmeldinstallatie en denken we na over het verduurzamen en het besparen van energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen en ledverlichting. Wat dat laatste betreft zijn we in overleg met wethouder Eppie Fokkema om te bezien welke mogelijkheden er zijn vanuit de gemeente Barneveld. We staan niet stil."