Beschouwing: Babylonische spraakverwarring

BARNEVELD Het Barneveldse eethuis 'Babylon' veranderde deze week al na drie maanden de naam in 'Noura' (innerlijk licht). Reden voor de wijziging zijn klachten van sommige christelijke Barnevelders, publiceerde de Barneveldse Krant dinsdag.

Achter de vorige naam zit een mooie gedachte. De ouders van eigenaar Youssef Alhindi groeiden op in Zuid-Irak, onderdeel van het vroegere Babylonische rijk. Met die warme familieband zullen weinig christenen moeite hebben, getuige een voorschrift uit de Tien Geboden: 'Heb respect voor je vader en je moeder'. Waarom dan toch die ergernis bij christenen?, zo vraagt de eigenaar zich dinsdag in deze krant vertwijfeld af.

Ik vermoed dat we daarvoor terug moeten naar de Babylonische ballingschap (586-537 vóór Christus). De tijdelijke deportatie van Gods geliefde volk vormde een inktzwarte periode. Sindsdien staat Babylon in de Bijbel model voor het kwaad. Vele eeuwen later is dat nog te zien in Nieuwe Testament. Neem bijvoorbeeld een tekst uit het Bijbelboek Openbaring. Op het voorhoofd van een prostituee prijken de volgende woorden: 'Ik ben de grote stad Babylon, de moeder van alle hoeren en van al het kwaad in de wereld.'

Blijkbaar boezemen beeldrijke teksten als deze bij sommige christenen nog steeds veel angst in. Dat er nu verwarring is over deze naam hoeft overigens geen verbazing te weken. Vermoedelijk betekent 'Babel' namelijk 'wirwar'. Van Babylonische spraakverwarring is bijvoorbeeld sprake in het Bijbelse oerverhaal van mensen die een hemelhoge toren willen bouwen. Het is God zelf die ervoor zorgt dat de bouwlieden elkaar niet meer begrijpen. Daardoor ontstaat ruimte voor diversiteit onder de mensen. Niet toevallig is dit Bijbelverhaal opgeschreven tijdens de ballingschap. Dankzij de vertelling over de toren van Babel kregen de ballingen weer hoop. Eens zou er een einde komen aan de tijd waarin diversiteit taboe was. Jammer dat het Barneveldse Babylon die ruimte voor een eigen geluid niet gekregen heeft.

Martin Boon, theoloog