BI kritisch over theatersubsidie

BARNEVELD De fractie van Burger Initiatief vraagt om ,,maximale transparantie'' voordat de Barneveldse gemeenteraad zich buigt over subsidieverhoging voor het Barneveldse Schaffelaartheater. Zo wil de partij inzage in een prestatieovereenkomst tussen gemeente en theater. Daarnaast vraagt BI zich hardop af of het huidige bestuur wel in staat is het theater goed te leiden.

Die overeenkomst zou volgens BI ook door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. Om de financiële problemen bij het theater op te lossen, stelt het college voor het jaarlijkse subsidiebedrag met twee ton te verhogen tot 445.000 euro. Daarnaast moet een eenmalige lening van een half miljoen euro zorgen voor een schone lei.

Eerder dit jaar werd de financiële situatie van het theater onderzocht, nadat in april dit jaar duidelijk werd dat er sprake was van een acute liquiditeitsnood. Uit de onderzoeken komt volgens het college een positief beeld naar voren als het gaat om inzet en bereikte resultaten. ,,Maar waar is dat beeld op gebaseerd, als er nu sprake is van subsidieverhoging van meer dan honderd procent en de noodzaak om het negatieve eigen vermogen aan te vullen met het exorbitante bedrag van een half miljoen euro?'', wil Burger Initiatief weten.

De partij zet daarnaast grote vraagtekens bij de capaciteiten van de bestuurders van het theater. In het nieuwe voorstel wordt gesproken over een 'vertrouwwekkende governance structuur' als beslispunt. ,,Impliceert dat dat de huidige structuur de afgelopen jaren tekortgeschoten is? Op welke criteria zijn de bestuursleden bij hun aantreden in 2011 gescreend? Had een evaluatie niet veel eerder al plaats moeten vinden?'' Inhoudelijk wil BI nu vooral meer achtergrondinformatie over alle contacten tussen de gemeente en het theater en het financiële huishouden van het theater vanaf januari 2011. ,,We zijn op zoek naar maximale transparantie, zodat de burger weet op basis waaarvan haar bestuurders destijds hebben besloten en willen gaan besluiten.''

Specifiek wil de partij daarnaast ook opheldering over de eerder gemaakte afspraak dat subsidie niet ten goede mag komen aan theatervoorstellingen, over de afspraken die in het verleden gemaakt zijn met de muziekschool en De Harmonie als het gaat om gratis gebruik van de zalen en over de nu gestelde ambities wat betreft sponsorinkomsten. Het bestuur rekent in de exploitatie al met hogere structurele sponsorinkomsten. ,,Hoe realistisch is dat?'', wil BI weten. ,,Vooral omdat onderzoekers al in 2005 waarschuwden dat juist niet te doen en sponsorgelden altijd als additioneel te beschouwen.''