• Wouter van Dijk

'Bijzonder geval van gastvrijheid'

Ik lees dat er binnen een week na vermelding in de krant al een omgevingsvergunning is afgegeven voor de 22 woningen aan de Lijsterhof voor vluchtelingen met een status.

Dit is toch wel een heel bijzondere situatie van gastvrijheid. Kennelijk voor vreemdelingen wordt er door de gemeente wel heel erg snel gelopen, veel harder dan voor de lokale bevolking die vaak weken, zo niet maanden of jaren moeten wachten op een omgevingsvergunning.

Dat dit plan op de"groene long" zoals de gemeente het destijds uitdrukte nooit gebouwd zou worden. is in tegenstelling tot gedane beloften.

Dat de gemeente deze belofte verbreekt vind ik een zeer kwalijke zaak. Wij kunnen dus de gemeente niet meer vertrouwen op gedane beloften. Zoals het plan er nu uitziet, gaat ongeveer de helft van de groene long verdwijnen en zullen de omwonenden en de gemeente het met een halve long moeten doen. Dat zou best wat benauwd kunnen worden voor de gemeente en omwonenden. Dit stuk grond wat dus helemaal geen bouwbestemming heeft, wordt binnen een week goedgekeurd als bouwterrein voor 22 woningen. Hoe zit dit met het bestemmingsplan van de gemeente?

Wij zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat hier gebouwd gaat worden, niet voor vreemdelingen en gewone Barneveldse burgers. Ik heb op de informatieavond een paar alternatieven aangedragen, maar

die werden ter plekke van de tafel geveegd. Wij willen u dringend vragen om deze semi-permanente woningen elders te plaatsen.

Daar wij deze locatie totaal ongeschikt vinden om hier vreemdelingen te huisvesten op een A- locatie, dichtbij scholen, en bewoning. Mijn advies is om eens met de fa Vink te gaan praten, dit bedrijf heeft mogelijke oplossingen voor dit probleem.

[Ad de Bouwer

[Barneveld

Label:

Vluchtelingen