Bouw zorgcentrum Dwarsakker start in voorjaar

ZWARTEBROEK Het nieuwe zorgcomplex Dwarsakker in Zwartebroek gaat in het voorjaar van 2018 van start. In het toekomstige woonzorgcentrum aan de zuidkant van het dorp, nabij de nieuwe woonwijk Dwarsakker, komt behalve 27 appartementen en tien intensieve zorgwoningen ook een gezondheidscentrum.

Jannes Bijlsma

Volgens Bert van de Poll van Stichting Dwarsakker Zorg en Wonen kan de bouwvergunning binnenkort worden aangevraagd. ,,Hopelijk kan de schop dan in het vroege voorjaar de grond in." De afgelopen maanden inventariseerde de stichting - opgericht door de hervormde gemeente Zwartebroek - de interesse voor de woningen. ,,Die bleek werkelijk overweldigend", aldus Van de Poll. ,,Bij de uiteindelijk inschrijving bleek er een loting nodig om de huur- en koopwoningen appartementen te verdelen. In september zijn deze uiteindelijk verhuurd, danwel verkocht."

SCREENEN Na de inschrijving en de loting, eind september, maakten verschillende toekomstige bewoners van de appartementen zich zorgen of het project nog wel doorgang zou hebben. Zij hoorden enige tijd niets van de initiatiefnemers en maakten zich zorgen over hun nieuwe woning. Van de Poll zegt die geluiden te hebben vernomen, maar wil de betrokkenen verzekeren dat het project doorgaat en zij binnenkort op de hoogte worden gehouden van de voortgang. ,,De woningen zijn bedoeld voor een bepaalde doelgroep en de gemeente Barneveld heeft de afgelopen maanden tijd nodig gehad om de nieuwe bewoners te screenen op maatschappelijke en/of economische binding met Zwartebroek en Terschuur. Dat is nu eenmaal een standaardprocedure en er gaat enige tijd overheen. Een dezer dagen Binnenkort wordt daar meer over bekend."

INTERESSE Wie de 'gebruikers' van het gezondheidscentrum worden in het complex in Zwartebroek, kan Van de Poll nog niet zeggen. ,,We zijn daar nog met verschillende partijen over in onderhandeling, maar de interesse is er zeker. Het ziet er goed uit." Naar verwachting vestigingen zich een huisarts, een tandartsenpraktijk, een verloskundigenpraktijk, een bloedprikpunt, een kinderdagverblijf, fysiotherapie en een kantoor voor thuiszorgorganisaties in het complex."

LANGE ADEM Het project aan de Eendrachtstraat, onderdeel van het nieuwbouwplan Dwarsakker, is er een van de lange adem. In een eerder plan zou er naast het gezondheidscentrum een deel komen met appartementen voor ouderen met een psychisch-geriatrische zorgindicatie, een tweede gebouw met 'gewone' seniorenappartementen en een derde pand met vijf luxe koopappartementen. Dat plan werd vorig jaar aangepast, omdat verpleeghuis Norschoten op dat moment geen zekerheid kon geven over de invulling van de zorgappartementen.

HUURWONINGEN De stichting koos er vervolgens voor eerst de behoefte te peilen onder inwoners van 'Terbroek'. Dat leidde tot een plan waarbij de nadruk meer ligt op huurwoningen dan op koop. Bovendien wordt het gehele project in een keer worden gebouwd en niet meer in drie fasen, zoals in het oorspronkelijke plan.