• ...

'Concreter plan nieuwe rondweg'

BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat aan de slag met een studie om drie verschillende varianten van de toekomstige oostelijke rondweg om Barneveld uit te werken. Die studie moet vervolgens leiden tot een voorkeursvariant. Op z'n vroegst halverwege volgend jaar moet er een tracébesluit volgen, waarna de gemeente in overleg gaat met grondeigenaren.

Wouter van Dijk

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in het projectplan voor de nieuwe weg, dat nu is vastgesteld. De afgelopen periode heeft de gemeente de eerste stappen gezet door het plan voor een oostelijke rondweg naar buiten te brengen en bij de provincie Gelderland voor te leggen. Tot nu toe gaat het om een 'zoekzone' waar die weg globaal komen te lopen, al staan begin- en eindpunt wel vast. Vanaf de Hoenderlaan/Bankivalaan, ten zuiden van de Barneveldse nieuwbouwwijk Veller, moet de nieuwe rondweg via een rotonde aansluiten, om vervolgens met een tunnel onder de Valleilijn door richting de Wesselseweg te lopen. Daar moet de rondweg uitkomen op de nieuw aangelegde rotonde Wesselseweg/Hanzeweg. Onderweg kruist de nieuwe rondweg alleen de Valkeweg.

Maar hoe de weg tussen die twee punten precies loopt, is nog de vraag. ,,Voor het beste tracé vragen we een extern bureau nu komend half jaar drie varianten te laten opstellen door een extern bureau, één aan de westkant van de zoekzone, één aan de oostkant en één in het midden. Daarbij gaat het niet alleen om de ligging van de weg, maar ook om zaken als archeologie, water, bodem, milieu en externe veiligheid.'' Op zijn vroegst medio volgend jaar moet duidelijk zijn welk tracé de voorkeur verdient.

Waar de weg precies zal komen te liggen, is nogal belangrijk voor de verschillende grondeigenaren in het gebied ten oosten van Barneveld. Het gaat dan met name om grondeigenaren in de omgeving van de Hessenweg, Valkseweg, Barnseweg en Krumselaarseweg. ,,We denken daarom de komende tijd nadrukkelijk na hoe we de bewoners van het gebied en andere belanghebbenden pro-actief kunnen informeren en kunnen betrekken bij deze ontwikkelingen. Dat is - naast de voorbereidingen en de uiteindelijke aanleg van de weg zelf - voor ons een belangrijk gegeven.''

Het zal nog in ieder geval tot 2025 duren voordat de nieuwe rondweg er ligt. Kosten voor de wegaanleg zijn globaal eerder al geraamd op 47 miljoen euro. ,,Maar in dit stadium is dat bedrag nog onzeker'', meldt het college. ,,De investeringskosten kunnen nauwkeuriger, specifieker en betrouwbaarder geraamd worden naarmate het tracé concreter is.'' Zaken die het project duurder kunnen maken, zijn bijvoorbeeld asbestsanering, het dempen van sloten, compensatieregelingen en werk aan kabels en leidingen. Hiervoor houdt Barneveld rekening met een onzekerheidsmarge van bijna 8 miljoen euro.