• ...

Coulissen: 'Blij met deze positieve beoordeling'

BARNEVELD Het Bussumse Coulissen Podiumexploitatie bv. zegt vooral erg ,,opgelucht te zijn' over de in hun ogen positieve beoordeling van deze partij als mogelijke nieuwe exploitant van het Barneveldse Schaffelaartheater. ,,Op basis van de onderzoeken staat nu zwart op wit wat wij willen, voor welk geld, en vooral dat we dat ook kunnen waarmaken.''

Wouter van Dijk

Dat zegt directeur Paul Haighton in een eerste reactie op het raadsvoorstel en de onderzoeksrapporten, die donderdagmorgen openbaar werden gemaakt. ,,Ik heb nog niet alles door kunnen lezen, maar het eerste beeld is een objectief verhaal, waarbij naar boven komt dat onze intenties in Barneveld oprecht zijn en vooral dat ze financieel getoetst zijn.''

Coulissen wil graag de exploitatie overnemen, vanaf 1 juli. Op termijn vraagt het commerciële bedrijf elk jaar minder subsidie van de gemeente. Volgend jaar is dat 400.000 euro en dan elk jaar 50.000 euro minder, met uiteindelijk vanaf 2020/2021 een structureel subsidiebedrag van 250.000 euro. Onder aan de streep verwacht het college dat Coulissen het vanaf 2020 voor jaarlijks 85.000 euro minder kan doen dan het huidige theaterbestuur zou vragen.

,,En dat kan ook'', zegt Haighton. ,,Dat bewijzen de financiële onderzoeken. We hebben reserves, maar verwachten vooral ook voordelen te behalen met één backoffice voor het theater in Barneveld én onze huidige theaters in Bussum en Huizen. We onderhandelen scherp met impresario's over tarieven, maar beogen wel eerlijke afspraken.''

Juist dat laatste zorgde ervoor dat Coulissen het afgelopen jaar geen zaken kon doen met Impact, één van de grootste impresario's in Nederland. ,,Maar ik verwacht wel dat we eruit zullen komen met de impressario's. Sowieso zullen we alle afgesproken voorstellen voor het komend seizoen, inclusief de financiële afspraken die daaronder liggen, één op één overnemen, wanneer wij de exploitatie in Barneveld ter hand nemen.''

VRIJWILLIGERS Wat betreft eerder geuite zorgen over de rol van vrijwilligers, de 'couleur locale' en eventuele 'commerciële toestanden' in het theater, zegt Haighton: ,,We beloven het theater sterk te houden binnen de lokale gemeenschap, want daar draait het juist om. We gaan een locatiemanager aantrekken die diepgeworteld is in het Barneveldse en we nemen alle afspraken met andere partijen zoals de muziekschool en het onderwijs over. Voor vrijwilligers willen we in het theater alle ruimte geven, één vrijwilliger willen we een zetel geven in een nieuw te vormen raad van toezicht, waarin ook iemand vanuit de gemeente zitting neemt. Op die manier willen we de lokale positie van het theater op alle mogelijke manieren borgen. We hopen oprecht dat we alsnog het voordeel van de twijfel krijgen van de huidige vrijwilligers.''

COMMERCIËLE TOESTANDEN En commerciële toestanden, door bijvoorbeeld hogere prijskaartjes? ,,Dat gaat niet gebeuren. In Bussum namen we de exploitatie zes jaar geleden over en zijn de prijzen voor voorstellingen nauwelijks verhoogd, los van de inflatie. Ook blijven we 'spannend programmeren', dat wil zeggen voorstellingen in genres als klassiek, toneel en ballet, die over het algemeen minder publiek trekken.'' Wat betreft het aantal voorstellingen wil Haighton vasthouden aan de gemiddeld negentig per jaar. ,,En ook over de bioscoopvoorstellingen, die koers die al is ingezet door het huidige bestuur, zijn we positief.''

PERSONEEL Wat personeelsbeleid betreft, daar komt op termijn toch een reorganisatie, zegt Haighton. ,,Daar zijn we vanaf het begin ook heel eerlijk in geweest. In eerste instantie nemen we het huidige personeel (7,7 fte, red.) over, maar daarna zullen we toewerken naar 1 fte minder. Ook dat heeft te maken met ons doel om slimmer en efficiënter een theater draaiende te houden. We moeten heel goed tegen het licht houden wat we nodig hebben.''

De komende weken zullen de rapporten besproken worden, waarna de Barneveldse gemeenteraad woensdag 22 maart een besluit neemt. ,,In de tussentijd blijven wij in de wachtkamer zitten'', zegt Haighton. ,,We zijn nog niet aan zet.''

Het huidige bestuur van het Schaffelaartheater laat bij monde van Herman de Boer en Ronald de Wilde weten op dit moment nog geen inhoudelijke reactie te willen geven op de rapporten en het raadsvoorstel. De Wilde: ,,We gaan ons vanmiddag met het voltallige bestuur beraden wat ons nu te doen staat. De stukken zijn twee kanten op te lezen.'' Hij benadrukt dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om een besluit te nemen. ,,We blijven een beetje hoop hebben dat men in de raad een verstandig oordeel geeft.''