• Heliflight.nl

,,Deze jongeren zo snel mogelijk een plek geven''

BARNEVELD In totaal twaalf gevluchte jongeren van zestien en zeventien jaar oud die zonder ouders in Nederland aankwamen, vinden vanaf half juli een plek in Barneveld. Vier woningen in het project aan de Lijsterhof zijn voor hen gereserveerd, daarnaast nog eens twee voor zogeheten 'omwoners'. ,,Zij zorgen ervoor dat de jongeren snel op hun plek zijn.''

Wouter van Dijk

Dat zegt Sarath Hamstra van Stichting Timon, die de opvang regelt in overleg met Nidos, een stichting voor jeugdbescherming voor vluchtelingen. Sinds oktober werkt Timon landelijk aan het opzetten van kleinschalige opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. ,,Voor hen is het van groot belang dat ze zich snel veilig voelen en het contact met de omgeving vinden.'' Daar hebben de 'omwoners' volgens hem een belangrijke taak in. ,,Voor de duidelijkheid, dat zijn geen begeleiders. Omwoners zijn mensen die als 'goede buur' direct naast de jongeren gaan wonen en fungeren als eerste aanspreekpunt. Ze kunnen in praktische zin helpen bij het wegwijs maken. Ze doen dat op vrijwillige basis, dus naast hun reguliere baan.'' Daarnaast zijn er ook professionals van Timon, die de jongeren begeleiden. Timon werkt op christelijke grondslag en werft haar vrijwilligers vanuit verschillende kerken.

De omwoners kunnen de vluchtelingen helpen snel te integreren in de lokale samenleving, denkt Hamstra. ,,Zo kun je nadenken over het leggen van contacten met bijvoorbeeld werknemers. De jongeren worden daarnaast door onze professionals en door de gemeente Barneveld wegwijs gemaakt richting school.''

Om ze snel op hun nieuwe plek te laten wennen, werkt de stichting ook met 'maatjes', Nederlandse jongeren die het leuk vinden om met deze jongeren in contact te komen. ,,Denk dan vooral aan samen sporten en andere leuke dingen doen, maar de 'maatjes' kunnen gaandeweg ook helpen met de Nederlandse taal.''

Of Timon nog maatjes zoekt voor de twaalf nieuwkomers, weet Hamstra op dit moment niet. ,,Over het algemeen is de ervaring dat zich vanzelf snel enthousiaste vrijwilligers melden die willen helpen. We houden die contacten even in de gaten, in overleg ook met VluchtelingenWerk Barneveld.'' Over de nationaliteit van de twaalf jongeren kan Hamstra niets zeggen. ,,Die is bij mij momenteel ook onbekend. Bij de plaatsing zal er in ieder geval rekening gehouden worden met de nationaliteiten, want het is essentieel dat ze met elkaar overweg kunnen.''

Naast de zes woningen voor Stichting Timon beslaat het project aan De Lijsterhof nog zestien woningen. De eerste nieuwe bewoners kregen begin deze week de sleutel. Deze huizen worden straks met name bewoond door alleenstaande of allleengaande mannen, naast één gezin met twee kinderen en twee stellen zonder kinderen. In totaal komen er ongeveer vijftig vluchtelingen te wonen.