• Wouter van Dijk

Dinsdag besluit over vluchtelingenhuizen Churchillstraat

BARNEVELD Het college van burgemeester en wethouders neemt volgende week dinsdag een besluit over de bouw van 22 woningen voor vluchtelingen op een grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld. Na dit besluit zou de bouw van de huizen kunnen starten.

Dat meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Tot uiterlijk vandaag kunnen omwonenden van de locatie bezwaren indienen tegen de verleende omgevingsvergunning. ,,De komende dagen worden deze bezwaren inhoudelijk beoordeeld, zodat dinsdag een besluit genomen kan worden of het bouwplan al dan niet aangepast moet worden'', aldus Rebel. Eerder werd al duidelijk dat bewoners van met name de Churchillstraat en de Van Schothorststraat bezwaren hebben tegen dit plan. Dit met name vanwege aantasting van de groene omgeving en de vrees voor een onveiligere leefomgeving.

Zijn de bezwaren beoordeeld en kan het project naar het oordeel van het college doorgang vinden, dan kunnen bouwwerkzaamheden direct na dinsdag van start gaan. Rebel: ,,We houden de buurt dan op de hoogte van de verdere gang van zaken. Dat deden we al en blijven we ook doen.''

Het college van burgemeester en wethouders nam in november vorig jaar al het besluit om voor maximaal tien jaar de woningen te bouwen op dit grasveld, voor in totaal zestig tot zeventig vluchtelingen met een verblijfsstatus. Vanwege een verhoogde taakstelling is volgens het college enige haast bij realisatie van de woningen. Eerder meldde Woningstichting Barneveld, uitvoerder van het plan, in deze krant de verwachting te hebben dat de woningen al in april of mei bewoond kunnen worden.

Label:

Vluchtelingen