• .

'Direct toekennen uitkering is niet altijd de oplossing'

BARNEVELD Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders kan zich niet vinden in het kritische rapport van de Nationale Ombudsman, over het uitkeringsbeleid van de gemeente. Die stelt zich volgens de Ombudsman op als een 'onbetrouwbare overheid', omdat ze een wachtperiode van vier weken hanteert voor aanvragers van een uitkering die ouder zijn dan 27 jaar.

Pas als er daarna geen werk is gevonden, neemt de gemeente de aanvraag formeel in behandeling. Dit is wettelijk niet toegestaan, meent de Ombudsman.

WERKRITME De kwalificatie 'onbetrouwbare overheid' doet pijn, aldus gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Ons beleid is in alles gericht op het welzijn van onze inwoners." Barneveld hanteert de wachttermijn alleen in situaties waarin ze verwacht dat iemand binnen deze periode een manier zal vinden om in het eigen levensonderhoud te voorzien. ,,Let wel: voor wie dat echt niet mogelijk is, is de gemeente het vangnet waarop een beroep kan, mag en moet worden gedaan", zegt Rebel. ,,Tegelijkertijd weten we hoe goed het voor mensen kan zijn om werkritme en sociale contacten te hebben en op die manier onderdeel van onze samenleving te zijn. En dat willen we van harte faciliteren."

Rebel wijst erop dat de kritiek van de Ombudsman zich richt op het moment waarop de aanvrager zijn formulieren inlevert, het aanvraagmoment. Volgens hem is dit van belang omdat andere gemeenten die een wachtperiode hanteren, de maximale afhandelperiode hiermee verlengen tot twaalf weken, langer dan de wettelijk toegestane acht weken. Barneveld doet dit niet, zoals de Ombudsman in zijn rapport ook aangeeft. Vanaf de eerste melding duurt het in Barneveld - in de meeste gevallen - uiterlijk acht weken voordat de gemeente een besluit heeft genomen of de uitkering wordt toegewezen. ,,Ook als we de genoemde vier weken termijn hierin meetellen", aldus Rebel.

,,Dit is geen rustperiode, maar een intensieve periode waarin wij samen met de aanvrager aan de slag gaan en hem helpen werk te vinden of een opleiding te volgen", meldt de gemeentewoordvoerder. ,,Deze periode gaan we alleen aan als we het idee hebben dat iemand door onze hulp in die periode niet financieel in de problemen komt. In alle andere gevallen wordt het uitkeringsproces direct gestart."

AANBEVELINGEN 45 procent van de mensen die zich bij de gemeente melden, hoeft uiteindelijk geen uitkering aan te vragen, aldus Rebel. ,,Onze ervaring is dat een uitkering in veel gevallen niet de oplossing is voor het probleem waarvoor men zich in eerste instantie meldt en dat dit eerder leidt tot onnodige uitkeringsafhankelijkheid."

Het college moet binnen drie maanden aangeven wat het met de aanbevelingen van de Ombudsman gaat doen. Die wil dat de gemeente de wachtperiode van vier weken schrapt.