• Gerwin van Luttikhuizen

Directeur Coulissen: 'Het lijkt bijna stemmingmakerij'

BARNEVELD ,,Het begint op stemmingmakerij te lijken, tóch houd ik mijn reactie nog even voor me'', zegt directeur Paul Haighton van Coulissen Podiumexploitatie bv uit Bussum. De afgelopen periode verschenen er meerdere brieven in deze krant van zowel het huidige bestuur van het Schaffelaartheater als van enkele bezorgde Barnevelders over de toekomst van het theater. ,,Die brieven lezen wij natuurlijk ook, ze geven een eenzijdig beeld. Ik sta te popelen om ons verhaal daar tegenover te leggen, maar ik wil ook geen welles-nietesspelletje spelen.''

Wouter van Dijk

Haighton reageert daarmee op de brieven, die deze krant publiceerde over de toekomstige exploitatie van het theater. Nu een onderzoek naar de eventuele uitbesteding van de exploitatie van het theater in het gemeentehuis op de plank ligt, vrezen het theaterbestuur, vrijwilligers en bezoekers van het theater de eventuele consequenties van overname van deze exploitatie door Coulissen. Vrijwilligers zouden massaal weglopen en een particulier bedrijf zal er vooral op gericht zijn de zaak winstgevend te exploiteren, zo melden de briefschrijvers. Toegangsprijzen zouden worden verhoogd en de lokale functie van het theater staat op het spel, zo zijn de gevreesde consequenties.

Haighton: ,,Ik ga daar nu niet op in, behalve door te benadrukken dat wij de vrijwilligers van het theater een zeer warm hart toedragen. Het rapport, waar iedereen al lang op wacht, komt nu bij mijn weten zeer binnenkort naar buiten. Gelukkig maar, want bij duidelijkheid in deze zaak zijn nu alle betrokkenen zeer gebaat. Op basis van de conclusies uit dit rapport willen wij uitgebreid onze visie delen.''

PRAKTISCH PROBLEEM Een praktisch probleem voor het theater zou zich voor kunnen doen indien de toekomstige situatie is dat Coulissen inderdaad de exploitatie overneemt van het huidige bestuur van het Barneveldse theater; de invulling van theaterseizoen 2017-2018. Haighton: ,,Ik ga er vanuit dat het huidige bestuur hier nu mee aan de slag is, zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar, om te voorkomen dat de agenda na de zomer leeg is.'' Over die programmering meldde voorzitter Herman de Boer van het Schaffelaartheater onlangs in deze krant: ,,Zolang er geen zekerheid is over de exploitatietoekomst van het theater, kunnen vooralsnog voor het komende seizoen maar zeer beperkt voorstellingen worden vastgelegd. Dat terwijl het programmaboekje normaal gesproken in april gepresenteerd moet worden en daarna ook de voorverkoop start.''

Het onderzoeksrapport van Bureau Langedijk over de toekomstige exploitatie van het Barneveldse Schaffelaartheater wordt uiterlijk volgende week donderdag openbaar gemaakt. De raadscommissie Bestuur/Samenleving buigt zich er vervolgens dinsdag 7 maart over, waarna de gemeenteraad er woensdag 22 maart een definitief besluit over neemt.