• ...

'Een piepje als de auto schudt'

BARNEVELD Vijftien bewoners in de Barneveldse wijken De Burgt en Veller moeten niet vreemd opkijken als ze 's nachts een sms-je krijgen van hun geparkeerde auto. Ze doen mee aan een testfase met een nieuw alarmsysteem, dat ingezet wordt in de strijd tegen auto-inbraken. ,,Het is nu nog proberen, maar als dit écht goed werkt, zie ik hier grote mogelijkheden.''

Wouter van Dijk

Dat laatste zegt Dirk Klein, teamleider veiligheid bij de gemeente Barneveld. Vorige week plaatste de gemeente in beide wijken een speciale antenne op de middengolf, vanaf nu start het proefproject.

,,Eigenlijk is het heel simpel. We plaatsen kleine zwarte kastjes met een sensor in een auto. Zodra de sensor beweging in de auto bemerkt, gaat er een signaal naar de antenne en komt uiteindelijk op de telefoon van de eigenaar een waarschuwingsberichtje binnen. Andersgezegd, je krijgt een piepje als je auto schudt.''

Het kastje, met magneet, is zo groot als een lucifersdoosje en valt dus niet op, gaat Klein verder. ,,Daarnaast kan de sensor ingesteld worden voor een bepaald deel van de dag, bijvoorbeeld van 23.00 tot 7.00 uur. En je kunt 'm altijd handmatig uitzetten als het nodig is.'' Ook is het volgens hem mogelijk om op bepaalde momenten een beheerder te koppelen. ,,Stel dat je weet dat er op een bepaalde avond leden van de burgerwacht in Veller de straat op gaan, dan zou je één van hen als beheerder kunnen aanmelden, zodat een waarschuwingsbericht dáár binnenkomt.''

UITBREIDEN Barneveld gaat er nu mee aan de slag om te zien of het in de praktijk goed werkt en of er niet te veel storingen optreden. ,,We moeten ook nadenken over de spelregels. Iemand die gewaarschuwd wordt dat er beweging in zijn auto is, kan natuurlijk naar buiten kijken en direct de politie bellen, maar het is niet verstandig om direct zelf in actie te komen.''

Komende weken wordt dus getest. Werkt het goed, dan wordt de proef uitgebreid. ,,Daarná valt te denken aan uitbreiding van het systeem. Qua kosten valt het mee. De antennes kosten ons 600 euro, de kastjes kunnen we aan particulieren verkopen voor een bedrag van ongeveer 35 euro. Die kosten wegen niet op tegen schade door auto-inbraken.''

KOPLOPER Barneveld is met dit systeem landelijk koploper, voor zover Klein weet. ,,Er bestaat wel een soortgelijk sensorsysteem voor vuilcontainers, maar naar mijn weten niet voor auto's.'' Er is ook een duidelijke aanleiding voor dat Barneveld hier nu mee experimenteert. Vlak voor de zomer meldde deze krant nog dat het aantal autokraken vorig jaar met 43 procent explosief gestegen is. In totaal 174 keer werden auto's opengebroken, vaak in Veller, Zuid III en De Burgt en vaak ook in auto's van Duitse en Franse makelij. Dieven hebben het vooral gemunt op airbags en navigatie-apparatuur. Het nieuwe systeem is daarom één van de maatregelen die Barneveld wil nemen om het aantal autokraken de komende jaren fors terug te dringen.

Andere maatregelen zijn onder meer de intensieve samenwerking met surveillanceteams van betrokken bewoners, het extra in de gaten houden van 'hotspots', plekken waarvan bekend is dat er vaak wordt ingebroken, en het houden van een schouw in de wijk om mogelijke verbeterpunten in beeld te krijgen. ,,Als uit zo'n schouw blijkt dat er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn in de openbare ruimte om de situatie veiliger te maken, dan moeten we daar onze verantwoordelijkheid in nemen'', zei burgemeester Asje van Dijk dinsdagavond, tijdens de bespreking van het actieplan tegen autokraken in de raadscommissie Bestuur. ,,Denk aan bosjes weghalen, betere verlichting of bijvoorbeeld inzet van de mobiele camera. Het belangrijkte is dat we nu eerst het tij weten te keren. Bij alle maatregelen moet duidelijk zijn dat niet alleen de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, maar ook de burger zelf.''

Vanuit de raad werd positief gereageerd op het actieplan. ,,Een goede zaak, want dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk'', aldus Jan Willem van den Born (VVD). ,,Deze explosieve groei aan autokraken is echt zorgelijk te noemen, daar zijn we echt van geschrokken.'' Als het gaat om aanpassingen in de openbare ruimte, refereerde hulpraadslid Henk Wiesenekker (ChristenUnie) aan de eerder door hem aangekaarte situatie aan de Nesciostraat, waar volgens hem niet voldoende straatverlichting aanwezig is. Burgemeester Van Dijk zegde toe daar achteraan te gaan. Als het gaat om effectieve resultaten uit het actieplan, namelijk terugdringing van het aantal autokraken, verwacht de burgemeester over een klein jaar met cjifers te kunnen komen.