• HeliFlight.nl

'Eind dit jaar hakken we de knoop door'

ZWARTEBROEK/TERSCHUUR Nog vóór eind dit jaar moet het voor Zwartebroek en Terschuur duidelijk zijn hoe het basisonderwijs er straks in de dorpen uitziet. ,,Dan moeten we met elkaar de knoop hebben doorgehakt of we wel of niet voor één nieuwe school gaan, maar moet vanuit de gemeente ook helder zijn waar het nieuwe schoolgebouw komt te staan.''

Wouter van Dijk

Dat zegt Gert van der Rhee, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag, waar basisschool De Zaaier in Terschuur onder valt. Samen met Stichting PCO Gelderse Vallei - waar Het Anker in Zwartebroek onder valt - is vóór de zomer aan onderzoeksbureau Verus de opdracht gegeven uit te zoeken wat nu de beste optie is. Van der Rhee: ,,We zitten inmiddels met smart te wachten op de resultaten, die zullen zeer binnenkort op tafel liggen, verwachten we. Aan de hand daarvan zullen we ons bezinnen en vervolgens een besluit nemen.''

EEN SCHOOLGEBOUW Dat besluit kan verschillende kanten op gaan. Of er komt één nieuw schoolgebouw met twee scholen - het aanvankelijke idee van beide schoolbesturen - , of er ontstaat één nieuwe school voor beide dorpen. Dat laatste plan bleek vorig jaar uit een enquête onder de ouders het meest gewenst. ,,Het lijkt mij plausibel dat we luisteren naar die duidelijke wens vanuit beide dorpen'', zegt interim-bestuurder Bernard Smits van PCO Gelderse Vallei. Voortbordurend op het idee voor één school, zou volgens hem gekozen kunnen worden voor één denominatie (ofwel hervormd zoals De Zaaier, of protestants-christelijk zoals Het Anker). ,,Maar je zou ook kunnen denken aan een nieuwe samenwerkingsvorm of een plan om op de langere termijn naar elkaar toe te groeien. Daar moeten we het gezamenlijk nog over hebben.''

WACHTKAMER Is het straks duidelijk welke koers beide stichtingsbesturen gaan varen voor 'Terbroek', dan moet rond die tijd ook helder zijn hoe het zit met de huisvesting en de exacte locatie. Beide bestaande basisscholen in Terschuur en Zwartebroek zijn verouderd en aan vervanging toe. Het uitgangspunt voor één nieuw gebouw werd eerder door de gemeente Barneveld gegeven, maar een plek is vooralsnog niet benoemd. Dat kan óf in één van beide dorpen zijn, óf tussen de dorpen in. Smits: ,,Wat dat betreft zitten we enige tijd in de wachtkamer. Het zou mooi zijn als we ook daar snel helderheid over hebben. De kwaliteit van ons huidige schoolgebouw laat al langere tijd te wensen over.'' In een reactie hierop meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel dat het de intentie van de gemeente is om nog dit jaar tot een locatiekeuze te komen.

LEERLINGENAANTAL In de discussie spelen niet alleen de twee verschillende denominaties van de bestaande scholen een rol, maar ook het leerlingenaantal en de ontwikkeling daarin. Beide scholen zijn klein te noemen. De Zaaier had vorig schooljaar 74 leerlingen, Het Anker had er 71. Tot voor kort liep dat aantal ook elk schooljaar iets terug. Smits: ,,Maar daar is nu duidelijk een kentering in gekomen. Door nieuwbouwwijk Dwarsakker in Zwartebroek hebben we voor Het Anker nu te maken met een forse groei richting ruim honderd leerlingen en ook De Zaaier heeft meer leerlingen gekregen. Die ontwikkeling geeft ons een extra impuls snel met een duidelijk toekomstplan te komen.''