• De Glind

    Pauw Media

Er kan nog meer bij in De Glind

DE GLIND In De Glind is sinds dit najaar het derde 'Gezinshuis-Plus' in bedrijf. Een gewoon huis, met een gewoon ouderpaar dat kinderen opvangt die anders misschien in een gesloten opvang terechtgekomen waren. De 'plus' bestaat uit de professionele steun waarop de gezinnen 24 uur per dag een beroep kunnen doen, vertelt directeur Rob de Munck van Gezinshuis.com in De Glind.

Fija Nijenhuis

Het is nieuw, intensief en succesvol: opvang in een gewoon gezin van kinderen die sterk ontregeld gedrag vertonen door bijvoorbeeld misbruik of omdat ze uit een 'zwak sociaal' milieu komen.

,,We zijn in 2015 begonnen met één gezinshuis in De Glind, in april van dit jaar volgde het tweede en in september het derde'', aldus De Munck. ,,De bedoeling is dat kinderen hier zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Doordat er veel professionele ondersteuning in de buurt is, zorgen we dat de druk verdeeld wordt en niet alle zorg op het gezin neerkomt.'' Drie sociotherapeuten zijn betrokken bij de dagelijkse begeleiding van de gezinnen. Daarnaast bieden een psychiater, gedragswetenschappers en leerkrachten specifieke zorg..

De gezinshuizen moeten gesloten - en gedwongen - opvang van kinderen, wat in Nederland zo'n 1600 keer per jaar gebeurt, voorkomen of verkorten. ,,Stel dat een kind al in een instelling woont en het wordt daar alleen maar 'slechter', dan is opvang in een Gezinshuis-Plus een oplossing'', aldus De Munck. De drie huizen in De Glind vangen kinderen tussen de acht en veertien jaar op. Elk huis kan vier kinderen plaatsen. Op één stel na hebben de gezinsouders, die allemaal professioneel zijn opgeleid, zelf geen kinderen.

FUNEST Het verschil met een instelling is de kleinschaligheid en de aanwezigheid vaste begeleiders. ,,Grotere leefgroepen bieden vaak niet de stabiliteit en continuïteit die deze kinderen nodig hebben. Ook het feit dat er wisselende groepsleiders zijn, is vaak funest. Gezinsopvang is iets totaal anders. Kinderen mogen zolang als nodig blijven.''

De meeste kinderen die in De Glind in een gezinshuis wonen, gaan niet direct naar school. ,,Als ze hier komen, hoeven ze niets. 'Eerst connectie, dan correctie', is ons motto. Sommige kinderen zitten eerst alleen maar in een hoekje te lezen. Als er wat vertrouwen is ontstaan, gaan we langzaam aan de toekomst werken.''

De opvang is een samenwerking van vijf partijen in De Glind, zegt De Munck: Gezinshuis.com regelt onder meer de opvang, Intermetzo geeft de behandeling, de Donnerschool biedt speciaal onderwijs, de Rudolphstichting stelt panden beschikbaar en Stichting Jeugddorp De Glind zorgt voor de begeleiding van de gezinnen met sociotherapie. ,,Het project wordt ook wetenschappelijk onderzocht, in samenwerking met de Hogeschool Leiden'', vertelt De Munck.

DOLGRAAG UITBREIDEN Makkelijk is het trouwens niet om geschikte gezinshuisouders te vinden. Ook financiering is een heikel punt. ,,We zitten midden in een enorme verandering in de jeugdzorg. De rijksoverheid wil grootschalige opvang afbouwen en meer kleinschalige opvang. Wij willen ons aantal gezinshuizen ook dolgraag uitbreiden, want we hebben een flinke wachtlijst. Maar niet elke gemeente, ook Barneveld niet, kan voldoende financieel bijspringen.''

Nu is de positie van Barneveld een bijzondere, erkent De Munck: De Glind, niet voor niets in de volksmond een jeugddorp genoemd, doet een zwaar beroep op het gemeentelijke jeugdzorgbudget. Dat komt doordat veel kinderen die in De Glind wonen onder een voogdijmaatregel vallen, wat inhoudt dat ze formeel inwoners van Barneveld zijn. En dus is de gemeente - financieel - verantwoordelijk voor de zorg. Daarvoor krijgt ze geld, maar dat is niet in alle gevallen toereikend. Een lobby in Den Haag, om hierin verandering te brengen, heeft tot nu toe niet tot een oplossing geleid. Wethouder Hans van Daalen kondigde onlangs aan om nu ook contact te gaan zoeken met Tweede-Kamerfracties.

BRANDWEERMODEL Volgens De Munck ontlopen de kosten van langdurige, kleinschalige opvang en plaatsing in een instelling elkaar niet veel. ,,Wij spreken weleens van het brandweermodel. Gewone jeugdzorg begint vaak met één therapeut waarna er allerlei andere opvang en hulp volgt. Bij Gezinshuiszorg-Plus rukt er direct een heel korps uit, maar we schalen zo snel als mogelijk af.''

Overigens constateert hij wel dat door het afschaffen van de instellingen de reguliere gezinshuizen in Nederland, er zijn er nu zo'n zeshonderd, met een steeds 'zwaardere' doelgroep te maken krijgen. ,,Wat wij in De Glind hebben, gezinshuizen mét nabije professionele ondersteuning, is uniek in Nederland. De vraag is: hoe zorgen we dat gewone gezinshuizen de steeds 'zwaardere gevallen' goed kunnen opvangen? We hopen dat ook hiervoor oog komt.''

SNEL RUSTIGER De Munck is ervan overtuigd dat kleinschalige opvang in een gezin tot sneller herstel van een kind leidt dan opvang in een instelling.

,,Ik heb zelf veel en lang in groepen gewerkt. Ik zie hier dat kinderen sneller stabiliseren, ze worden snel rustiger. Daardoor kun je sneller beginnen met het werken aan hun ontwikkeling.''