• Jan van Uffelen

Extra geld voor vluchtelingen

BARNEVELD Nederlandse gemeenten krijgen binnenkort extra geld van het Rijk voor een goede integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus. In totaal is er 500 miljoen euro te verdelen. Hoeveel Barneveld krijgt is nog niet duidelijk. ,,Maar we kunnen het sowieso goed gebruiken'', aldus de gemeente. Inmiddels bereidt VluchtelingenWerk zich voor op de aankomst van de eerste groep vluchtelingen naar de locatie 'Churchillstraat.'

Wouter van Dijk

Een verdeelsleutel van het extra rijksgeld is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat, hoe meer vluchtelingen een gemeente opneemt, hoe meer financiële ondersteuning er vanuit Den Haag is. Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel: ,,We zullen vooral inzetten op een snelle integratie van de nieuwkomers in de Barneveldse samenleving.''

Eerder dit jaar schroefde de gemeente de bijdrage voor VluchtelingenWerk Barneveld voor 2016 al op naar 170.000 euro, een ton meer dan aanvankelijk begroot. Daarnaast rekent de gemeente dit jaar op 90.000 euro extra kosten voor minimaregelingen en bijzondere bijstand voor vluchtelingen. Voor een duoproject van Welzijn Barneveld, waarbij een vrijwilliger een jaar lang gekoppeld wordt aan een vluchteling, trekt de gemeente daarnaast de komende drie jaar jaarlijks 33.000 euro uit.

MEER VRIJWILLIGERS Als het gaat om maatschappelijke ondersteuning, komen in eerste instantie vooral de vrijwilligers van VluchtelingenWerk in beeld. ,,Inmiddels meerdere Barnevelders hebben zich al aangemeld, maar we kunnen zeker méér vrijwilligers gebruiken'', aldus teamleider Tineke Pronk. Op het grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld, vlakbij De Lijsterhof, staan inmiddels de eerste zeven woningen voor vluchtelingen. In fases worden hier de komende weken in totaal 22 'prefab-woningen' gerealiseerd voor in totaal ruim vijftig vluchtelingen. De eerste zeven huizen worden eind mei bewoond, iets later dan eerder in een nieuwsbrief van Woningstichting Barneveld werd vermeld.

REGELZAKEN Pronk: ,,Voor ons is het voor het eerst dat we te maken krijgen met een behoorlijke groep nieuwkomers in één keer. Daar passen we onze werkwijze ook op aan.'' Zo worden alle 'regelzaken' voor de vluchtelingen op het kantoor van VluchtelingenWerk aan het Valkhof gedaan. ,,Denk aan het afsluiten van verzekeringen, het aanvragen van toeslagen, het inschrijven bij basisscholen en het regelen van taallessen'', zegt Pronk. ,,Zo kunnen we veel dingen tegelijk regelen en kunnen de vrijwilligers zich puur richten op de maatschappelijke ondersteuning.''

Die ondersteuning is vooral in de eerste drie, vier weken van groot belang, zegt ze. ,,Hoewel daarna ook nog steeds een aantal maanden ondersteuning nodig is. Waarbij het vooral gaat om het wegwijs maken in Barneveld. Waar zijn de handige winkels te vinden, hoe reis je met de trein, waar vind je een arts of tandarts, dat soort zaken. De eerste tijd moeten de woningen ook ingericht worden, daar kunnen de nieuwkomers ook hulp bij gebruiken.''

TAAL Integratie en inburgering begint bij kennis van de Nederlandse taal, stellen betrokkenen. ,,Daarom is inmiddels een tweede taalklas voor basisschoolleerlingen gestart en is er een internationale schakelklas in Amersfoort, meer gericht op oudere jongeren en volwassenen'', aldus Rebel. ,,We bekijken nu of deze klas een dependance kan krijgen in Barneveld. Waar kinderen van vluchtelingengezinnen straks naar school gaan, is nog niet duidelijk. Ze kunnen zelf een schoolkeuze maken. ,,De basisscholen hebben zelf inmiddels ook met elkaar afgesproken dat ze hierin samenwerken'', zegt Rebel.

De mannelijke vluchtelingen die eind vorig jaar in Kootwijkerbroek zijn komen wonen, hebben inmiddels allemaal een werkplek gevonden, in overleg met onder meer Kootwijkerbroekse ondernemers. Ook voor de Barneveldse nieuwkomers wordt gekeken of er snel een geschikte plek gevonden kan worden.

Belangstellenden die zich als vrijwilliger willen inzetten voor begeleiding van vluchtelingen, kunnen contact opnemen met VluchtelingenWerk, via 06-12775196 of via de mail richting tpronk@vwon.nl.