• archief BDU

Extra kroeguur is een feit, plaszuil en happy hour nog niet

BARNEVELD Het extra kroeguurtje op vrijdag- en zaterdagavond - met een sluitingstijd van 2.00 naar 3.00 uur - is definitief een feit. Een raadsmeerderheid van CDA, VVD, Pro'98 en Burger Initiatief steunde het plan om de nieuwe sluitingstijd in het weekend een structureel karakter te geven, nadat met deze tijd het afgelopen jaar is proefgedraaid. Belangrijk is voor de partijen wel dat de goede communicatie tussen omwonenden, horeca en boa's behouden blijft.

Wouter van Dijk

Dat bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering. De voorstemmers lichtten bij monde van Mijntje Pluimers (VVD), Daan de Vries (CDA) en Frank van der Lubbe (Pro'98) vooral de positieve resultaten van de proef uit: meer toezicht door onder meer ook de nachtboa, meer jongeren die uitgaan in eigen dorp, betere communicatie met behulp van de horecatelefoon en een betere spreiding bij vertrek uit de kroegen. De tegenstanders van het plan - SGP, ChristenUnie en SGV - vroegen zich juist hardop af of de proef nu werkelijk geslaagd is. ,,Uitgaanspubliek voelt zich onveiliger en het aantal jongeren dat uitgaat buiten de gemeente is niet bijzonder hard gedaald'', noemde Anton Heemskerk (SGP) als voorbeelden. Ook de zondagsrust is voor zijn partij een belangrijke afweging. Lukas Scheijgrond (ChristenUnie): ,,Straks zetten gemeenten om ons heen een volgende stap door nog later open te blijven en ontstaat een wedloop naar zonsopkomst.''

Ook hij vroeg zich, net als Heemskerk, af welk doel nu gehaald is. ,,De verkeersveiligheid is ook niet echt verbeterd, aangezien er nu meer jongeren van buiten naar Barneveld komen.'' Hij kwam met een plan om de instaptijd in de kroegen, nu 1.30 uur, te vervroegen naar 1.00 uur zodat de overlastperiode ook vervroegd wordt. Een voorstel mocht hij echter niet indienen, omdat hij vorig jaar al met een soortgelijk plan kwam.

Het extra uurtje is nu dan ook een feit. Restte de raad daarnaast met concrete plannen te komen om het uitgaan te verbeteren. ,,Kijk bijvoorbeeld eens naar het idee voor een verzinkbare plaspaal in Barneveld, net zoals in Voorthuizen al bestaat'', opperde Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief). ,,Daarmee kunnen we wildplassen wellicht beter tegengaan. Barneveld kan sowieso een voorbeeld nemen aan Voorthuizen, waar het bijvoorbeeld deze zomer elk weekend wel gezellig is in de horeca, stelde Van der Lubbe. ,,Zie dat als een uitdaging voor Barneveld.''

Andere aandachtspunten zijn met name het fietsparkeren rondom de kroegen en de aanpak van overlast door jongeren onder de achttien. Van der Lubbe: ,,Voor die groep, die nog geen alcohol mag drinken, is er niet zoveel in Barneveld. Daar ligt een taak voor jongerenwerkers, waarmee ook meteen overlast zou kunnen worden tegengegaan.'' Voortbordurend hierop kwam Scheijgrond met het plan voor een 'happy hour', maar dan wel vroeg in de avond en zonder alcohol.

Burgemeester Asje van Dijk nam de suggesties ter harte. ,,Of we echt met een plaspaal gaan werken in Barneveld kan ik nog niet toezeggen, maar aanpak van de klacht rondom wildplassen is zeker van belang.'' Het fietsparkeren rondom de kroegen wil de burgemeester in het najaar onder de aandacht brengen.

,,We hebben een burgemeester en nu ook een nachtboa, wordt het niet eens tijd voor een nachtburgemeester in Barneveld?'', stelde raadslid Mijntje Pluimers (VVD). ,,Inmiddels zeventien gemeenten hebben dat al, is dat niet wat voor ons?" De oproep in de raad leverde direct de eerste aanmelding op. Raadslid Daan de Vries (CDA) stelde zich er kandidaat voor. Burgemeester Asje van Dijk moest hem echter teleurstellen. ,,Immers'', zo sprak hij, ,,we hebben al een nachtburgemeester, en die staat hier'', wees hij zichzelf aan.