Extra ondersteuner voor integratie vluchtelingen

BARNEVELD Het Barneveldse college van burgemeester en wethouders trekt dit jaar 66.000 euro uit om een extra ondersteuner aan te nemen voor begeleiding van vluchtelingen. De bedoeling is dat voor dit geld een projectondersteuner aan de slag gaat, die zich bezighoudt met huisvesting en integratie van nieuwkomers. Extra mankracht op dit vlak is volgens het college nodig vanwege de ,,enorm toegenomen instroom'' van vluchtelingen sinds 2015. De verwachting is dat die instroom ook de komende jaren hoog zal blijven. Met de komst van de ondersteuner wordt het werk van de andere twee begeleiders ontlast. Zij ervaren nu een te hoge werkdruk, aldus het college.

De nieuwe projectondersteuner onderhoudt de contacten met alle partijen die betrokken zijn bij huisvesting en integratie van vluchtelingen en wordt op dat vlak ook het aanspreekpunt. Ook projecten die gericht zijn op integratie en participatie van vluchtelingen liggen op het bordje van de nieuwe kracht.

Vorig jaar kwamen er 179 vluchtelingen naar Barneveld, voor dit jaar houdt Barneveld nu rekening met 75 nieuwkomers.

Label:

Vluchtelingen