• Hans-Lukas Zuurman

Extra subsidie voor Schaffelaartheater blijft onzeker

BARNEVELD Een structurele subsidieverhoging voor het Barneveldse Schaffelaartheater is nog allerminst zeker. Voorstanders van dit plan in de Barneveldse gemeenteraad, CDA ,VVD en Pro'98, spraken hun steun dinsdagavond hardop uit, maar met name Burger Initiatief, SGP en ChristenUnie lieten het achterste van hun tong nog niet zien. Mogelijk komt de politiek over twee weken alsnog met een tussenoplossing om het theater overeind te houden.

Wouter van Dijk

Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de commissie Bestuur. Een maand geleden lag het plan ook al op tafel. Om het verlieslijdende theater draaiende te houden, is volgens het college van burgemeester en wethouders verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag naar 445.000 euro nodig, plus een eenmalige lening van een half miljoen euro. Burger Initiatief, SGP, SGV en ChristenUnie hielden dat reddingsplan toen aan, omdat ze het voorstel beter onderbouwd wilden zien.

VERTROUWEN Nu alle informatie op tafel ligt, zijn de vier partijen niet zomaar 'om'. Fractievoorzitter Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief): ,,Wij zijn als partij niet tegen het theater. Integendeel, we willen ons uiterste best doen om deze voorziening in stand te houden. Het punt is dat we hier spreken over een evaluatie van de afgelopen jaren, waarin ik zie dat dingen fout zijn gegaan.'' Als voorbeeld kwam ze met cijfers over achterstanden in de huurkosten in 2013 en een onverwachte energierekening. ,,Ik wil eerst vertrouwen hebben, voordat we het theater opnieuw steunen.'' Met name de achtergestelde lening van 500.000 euro is haar een doorn in het oog. ,,Is dit een lening of een gift, hoe weten we zeker dat we dat geld terugzien?'' Wethouder Eppie Fokkema haastte zich te zeggen dat het wel degelijk gaat om een lening, met rente. ,,Zodat we het theater ook willen stimuleren om terug te betalen.''

DOELGROEP Voor de ChristenUnie ligt het bezwaar tegen theatersteun op een iets ander vlak. Volgens fractievoorzitter Heimen Schuring moet er veel meer gedaan worden aan verbreding van de doelgroep. ,,Die verbreding is al ingezet, maar hoe krijgt het theater het nu voor elkaar dat dit een voorziening wordt voor álle Barnevelders? Dat is volgens mij nu namelijk nog lang niet het geval. Maak concrete plannen om de doelgroep te verbreden, door meer samen te werken met bijvoorbeeld Welzijn Barneveld, sportverenigingen en kerken.''

Schuring wilde wel zo ver gaan om de 'nulvariant', waarbij helemaal geen subsidie meer naar het theater zou gaan, te schrappen. Een maand geleden wilde hij dat scenario nog uitgewerkt zien. ,,We zien nu dat dat geen optie is. Het betekent een verlies van 3,8 miljoen aan vastgoed en een faillissement van het theater, dat is geen aantrekkelijk scenario.'' Wat er dan wel aan subsidie moet gebeuren, daar wilde hij zich niet over uitspreken.'' Theaterdirecteur Henk Moes haakte direct in op het pleidooi van Schuring voor verbreding. ,,Die weg zijn we twee jaar ingeslagen. Er gebeurt al heel veel, maar een aantal slagen harder zou inderdaad mogelijk zijn. Daar wil ik mijn best voor doen.''

Opvallend stil bleef het tijdens de discussie vanuit de SGP- en SGV-hoek, al stelde Koos van der Tang (SGP) wel voor ook te kijken naar mogelijkheden om delen van het gebouw te verhuren aan derden. Specifiek noemde hij als voorbeeld realisatie van een VVV-kantoor. Eerder gaf deze partij al aan niet te kunnen instemmen met het huidige voorstel.

UITBESTEDEN De afgelopen periode werd in de theaterdiscussie al het plan geopperd de voorziening op termijn uit te besteden aan een commercieel theaterbedrijf van buiten de gemeente. De SGP stelde daar eerder ook schriftelijke vragen over. ,,Maar kun je dat niet ook op een andere manier, bínnen de gemeentegrenzen doen?'', stelde André van de Burgwal (Pro'98) dinsdagavond voor. De vier culturele instellingen in Barneveld (theater, muziekschool, museum Nairac en de bibliotheek) staan volgens directeur Moes te trappelen steviger samen te werken, in eerste instantie op het gebied van cultuuronderwijs. Van de Burgwal: ,,Waarom dan ook niet op het vlak van aansturing, management, toezicht en rapportering, binnen één stichting?'' Hij had er zelfs al een naam voor in gedachten: Stichting CuBa (Cultureel Barneveld). Wethouder Fokkema voelde daar wel iets voor. ,,Het is geen onderdeel geweest van onderzoek, maar nu je het zo zegt is dit inderdaad best een mogelijkheid. Al verwacht ik bij zo'n plan niet direct een efficiencyvoordeel.''

Restte alleen het CDA en VVD nog hardop hun steun uit te spreken. ,,Een prima plan, rijp voor besluitvorming'', zei fractievoorzitter Arjan Westerneng (CDA). De VVD nam de gelegenheid te baat een pluim uit te delen aan de theatervrijwilligers, ruim vertegenwoordigd op de publieke tribune. ,,Dankzij jullie volhardenheid en loyaliteit is het theater een succes'', zei raadslid Mijntje Pluimers. Pro'98 is daarnaast ook voorstander van structurele subsidieverhoging. Deze partij diende daar vorig jaar tijdens de begroting al een voorstel voor in.

Woensdag 16 december neemt de Barneveldse gemeenteraad een besluit over het reddingsplan. In de wandelgangen is op te maken dat de politiek in de tussentijd broedt op een alternatief plan als tussenoplossing.