• Ingenieursbureau Megaborn
  • Ingenieursbureau Megaborn

Fietstunnel kan, maar is sociaal onveilig

BARNEVELD De aanleg van een fietstunnel onder de Stationsweg bij Barneveld Noord is mogelijk, maar kost minstens drie tot vier miljoen euro. Bovendien zal de aanleg een behoorlijke impact op de omgeving hebben en scoort een tunnel slecht op sociale veiligheid. Daar staat tegenover dat een fietstunnel op deze plek de verkeersveiligheid voor de overstekende fietsers fors vergroot.

Wouter van Dijk

Dat stelt onderzoeksbureau Megaborn, die in opdracht van de gemeente Barneveld een studie heeft gedaan naar de mogelijkheden. Dit naar aanleiding van suggesties hierover binnen de Barneveldse gemeenteraad. Nu een volledig tweerichtingsfietspad aan de oostkant van de Stationsweg (de kant van het Schaffelaarsebos) van de baan is, moet er volgens de raad aandacht zijn voor een veilige fietsoversteekplaats voor fietsers vanuit Voorthuizen richting Barneveld. Straks, na de aanleg van de Harselaartunnel, komt de grootste groep fietsers aan de oostkant van de Stationsweg Barneveld binnen, terwijl veel fietsers hun weg daarna moeten vervolgen aan de westkant van de drukke weg. Een grote groep bestaat uit Voorthuizense scholieren van het Johannes Fontanus College.

VAN WIJNBERGENLAAN Het college opperde eerder al deze toekomstige onveilige verkeerssituatie op te vangen door een nieuwe rotonde aan te leggen ter hoogte van de Van Wijnbergenlaan. In het recente fietspadplan is het de bedoeling dat het fietspad, komende vanaf de Harselaartunnel tot aan de kruising met de Van Wijnbergenlaan, doorloopt in twee richtingen.

VIJF VARIANTEN Raadsleden wilden echter ook weten of een nieuwe fietstunnel wellicht niet een beter idee is. Ook bewoners van de Stationsweg wezen eerder al op deze mogelijkheid. Die mogelijkheid is er ook, concludeert Megaborn. Het bureau werkte vijf tunnelopties uit, waarvan twee aansluitend op de Harselaartunnel, ter hoogte van de kruising met het Binnenveld, en drie iets zuidelijker, maar nog ten noorden van de Van Wijnbergenlaan. Een fietstunnel zorgt volgens het bureau voor meer verkeersveiligheid. Ook de verkeersdoorstroming op de Stationsweg is erbij gebaat, aldus Megaborn. De uitwerkingen variëren in grootte en diepte, maar vooral ook in kosten. De goedkoopste tunnel kost drie tot vier miljoen euro. De variant die direct vastzit aan de Harselaartunnel is duurder, omdat deze ook onder de Esvelderbeek door zou moeten. Voor elke tunnel geldt volgens de onderzoekers dat er tuinen, groen en in sommige situaties bebouwing zou moeten verdwijnen.

GEEN ZICHT Eventuele sociale onveiligheid in de tunnel is ook een aandachtspunt, stelt Megaborn. Vooral bij de variant waarbij de fietstunnel in het verlengde ligt van de Harselaartunnel, omdat fietsers hier over een grote afstand in een gesloten gedeelte rijden. Maar ook de andere varianten scoren volgens de onderzoekers slecht op dit punt, omdat zowel omwonenden als naderende fietsers geen zicht hebben op het gesloten tunneldeel.

De Barneveldse gemeenteraad buigt zich donderdag, tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied, over het fietspadplan langs de Stationsweg. ,,Op basis van de bevindingen van Megaborn, gaan wij in het nu voorliggende voorstel uit van het plan voor een fietsoversteek via de nieuwe rotonde aan de Van Wijnbergenlaan'', aldus gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Maar de raad is uiteraard vrij om de uitkomsten van de tunnelstudie te bespreken.''