• Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk
  • Wouter van Dijk

Gespannen avond over vluchtelingen

BARNEVELD Spanning, boosheid en onbegrip waren dinsdagavond voelbaar tijdens de besloten bijeenkomst over de 'vluchtelingenlocatie' bij De Lijsterhof in Barneveld.

Wouter van Dijk

Dat meldden diverse bewoners na afloop van de bijeenkomst in basisschool De Lijster, waarvoor een selectie van direct omwonenden was uitgenodigd. Ook de pers was niet welkom. Ruim honderd aanwezigen, met name bewoners van de Lijsterstraat, de Churchillsstraat en de Van Schothorststraat, kregen dinsdagavond uitleg over de plannen. Naast burgemeester Asje van Dijk waren ook wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen aanwezig. Belangstellenden uit de buurt, met name uit de Koekoekstraat en het Jan Seppenplein, werden door gemeentelijke toezichthouders bij de deur tegengehouden omdat ze niet uitgenodigd waren.

DRIE BOUWBLOKKEN Op het grasveld vlak achter kerkgebouw De Burcht komt een complex met 22 woningen, verdeeld over drie blokken van twee bouwlagen. Vijf woningen krijgen ook een derde laag. In het voorjaar moeten de huizen er staan, geschikt voor in totaal ongeveer zestig vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Met de exacte posities van de drie blokken kan nog geschoven worden.

,,Tja, het is blijkbaar een voldongen feit dát deze huizen er komen'', reageerde Gert van Koerten, bewoner van de Van Schothorststraat. ,,Te belachelijk voor woorden. Die huizen komen letterlijk in mijn achtertuin te staan, ik durf straks niet meer met mijn kleinkind op het veld te spelen'', doelde hij op angstgevoelens, waar meerdere bewoners aan refereerden. ,,Ik heb zelf als oud-militair voldoende in voormalig Joegoslavië meegemaakt om te weten wat oorlogstrauma's met mensen kunnen doen'', zei Michel van Zomeren, bewoner van de Lijsterstraat, na afloop. ,,Met dit plan, zo vlakbij verschillende basisscholen, slaat de gemeente volledig de plank mis.''

VOLDONGEN FEIT Ondanks de angstgevoelens en frustatie vanwege het ,,voldongen feit'', betitelden diverse aanwezigen de avond weliswaar als gespannen, maar toch ook rustig. ,,Er werd niet geschreeuwd, wél geluisterd'', reageerde bewoner Arie van der Vlist. ,,Af en toe ontstonden verhitte gesprekken, maar toch was er ruimte voor discussie.''

Dat laatste beaamde ook burgemeester Asje van Dijk na afloop. ,,Ik heb de angst gehoord, maar ik heb ook gemerkt dat we respectvol met elkaar spraken.'' Hij zegde toe de situatie wekelijks te willen bespreken met de buurt, zodra de vluchtelingen er gehuisvest zijn.

Het besluit om de 22 vluchtelingenwoningen te bouwen op het grasveld bij de Churchillstraat is al genomen, meldde deze krant maandag. Dat daardoor omwonenden dinsdagavond niet konden discussiëren over de vraag óf de vluchtelingen er komen, heeft alles te maken met de hoge druk, gaf gemeentewoordvoerder Bertil Rebel aan. Burgemeester Asje van Dijk zegde toe ,,elke week te komen luisteren in de buurt'' zodra de vluchtelingen er wonen.

BESTEMMING ,,Het is bekend dat we nog dit jaar opvang moeten regelen voor ruim zeventig vluchtelingen met een verblijfsvergunning, daar komen volgend jaar 139 bij en het jaar daarop nog eens minimaal 140. We kunnen het ons niet permitteren om nu een uitgebreide procedure te volgen met bestemmingsplanwijzigingen, inspraakprocedures etcetera, want dan kan het zo nog twee jaar duren voordat we iets kunnen bouwen.'' Daarom is volgens hem ook deze locatie. ,,Want we kunnen hier iets neerzetten voor maximaal tien jaar, op gemeentegrond, zonder dat we de bestemming groen moeten aanpassen. Belanghebbenden kunnen daardoor straks alleen bezwaar maken op de omgevingsvergunning, maar dan moeten eventuele bezwaren vanwege de noodmaatregel wel houdbaar zijn.''

VERBIJSTEREND Wat wel of niet gegronde redenen zijn, is een volgende discussie. ,,Ik vind dit in één woord verbijsterend, en velen met mij'', aldus een bewoner van de Churchillstraat, die liever niet met zijn naam in de krant komt. Tijdens de informatie-avond sprak hij hardop zijn gevoelens uit, zo meldden diverse andere aanwezigen. ,,Dit kan toch niet waar zijn dat deze woningen hier nu komen. Het karakter van de omgeving en het prachtige veld gaat totaal verloren. Belangrijker nog, dit gaat spanningen opleveren in de buurt. En gezien het feit dat de komende jaren vluchtelingen naar Nederland zullen blijven komen, verbaast het me niets als straks het héle grasveld is volgebouwd. Ik vind dit een boze droom en ik zal me beraden op juridische stappen.'' Andere aanwezigen opperden al een handtekeningenactie te starten tegen het plan.

ALTERNATIEVE PLEKKEN Burgemeester Asje van Dijk: ,,Ik doe hierbij stellig de toezegging dat het op deze plek bij deze 22 woningen blijft. Natuurlijk hebben we meer locaties nodig en daar zijn we ook druk mee bezig, maar we kiezen bewust voor kleinschalige woonplekken.'' Binnen drie maanden zal er ,,ergens in de gemeente Barneveld'' een vergelijkbaar project voor vluchtelingen worden opgezet, zei hij. Bewoning in leegstaande kantoorpanden op Harselaar, waar verschillende aanwezigen naar verwezen, is volgens de gemeente geen alternatief. Deels vanwege risico's door omliggende bedrijven, deels omdat het volgens de gemeente niet wenselijk is de vluchtelingen buiten bewoonde gebieden te huisvesten. Andere alternatieve locaties die bewoners tjdens de discussie aandroegen, waren onder meer de voormalige locatie van het Van Lodenstein College aan de Oldenbarnevelderweg of een plek in woonwijk Veller.

Wat betreft de angstgevoelens, sprak de burgervader: ,,Het is goed dat elk geluid deze avond gehoord mocht worden, maar met vooronderstellingen kunnen we niet zoveel.'' In de discussie-avond zegde hij toe wekelijks te willen komen luisteren in de wijk vanaf het moment dat de vluchtelingen er wonen. ,,Op die manier kunnen we op basis van wat er écht speelt zonodig en vooral samen met de buurt, het wijkplatform en de politie de situatie bespreken.''

KOEKOEKSTRAAT Veel te bespreken was er dinsdagavond niet voor een groep van zo'n veertig bewoners van met name de Koekoekstraat en het Jan Seppenplein. Zij waren, ondanks het feit dat ze relatief dichtbij de opvanglocatie wonen, niet uitgenodigd en bleven buiten voor de deur wachten. ,,We moesten ergens een grens trekken, maar we zullen ook deze mensen zo snel mogelijk van alle informatie voorzien'', zei Rebel.

,,Dit is ook een soort discrimatie, dat wij er niet in mogen'', zei Frank van der Reijden, bewoner aan de Koekoekstraat. ,,We wonen hier zo'n honderd meter vandaan, maar we zijn voor deze avond niet uitgenodigd. Mijn zoon zit hier op school, we krijgen sowieso te maken met de komst van de vluchtelingen, maar we mogen er blijkbaar niets van zeggen.''

Zijn mening kon op instemming in de groep 'buitenstaanders' rekenen. ,,We zijn erg boos om deze gang van zaken'' zei Gerwin Lindeman, ook bewoner aan de Koekoekstraat. ,,Wat betekent dat voor de kinderen die hier normaal gesproken op het grasveld spelen?'', wilde wijkbewoonster Roelie Jansen weten. Een bewoner van het Jan Seppenplein: ,,Het zijn mensen met oorlogstrauma's, die ga je toch niet vlakbij verschillende basisscholen laten wonen?'' Na aandringen mochten uiteindelijk twee bewoners namens de hele groep alsnog naar binnen.

VLUCHTELINGENWERK ,,Ik heb vanavond veel zorgen gehoord, en die snap ik ook heel goed'', zei Marjoske Kiers, coördinator van Vluchtelingenwerk Barneveld. ,,Waar ik op hoop is dat die angstgevoelens voor het onbekende verdwijnen vanaf het moment dat deze gevluchte mensen hier wonen en we inzien dat het om mensen gaat die geen slechte bedoelingen hebben. Juist direct contact tussen bewoners uit de buurt en de vluchtelingen kan daar op een positieve manier aan bijdragen.''

Over de angst als het gaat om mensen met oorlogstrauma's, zei ze: ,,De afgelopen jaren hebben we meerdere Syrische gezinnen opgevangen in Barneveld, momenteel zijn het er twintig. Tot nu toe is bij geen van deze gezinnen sprake van problemen in de buurt, op wat voor manier dan ook. Desalniettemin ben ik blij met de toezegging van de burgemeester dat hij de situatie vanaf het begin intensief in de gaten wil houden.''

Label:

Vluchtelingen