• Nanette de Jong

Groen licht voor vluchtelingenhuizen

BARNEVELD De bouw van 22 woningen voor vluchtelingen op een grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld kan definitief van start gaan. Morgen gaat de schop de grond in. Het verzoek van de buurt bij de rechter om de bouw tegen te houden, is afgewezen.

Wouter van Dijk

Dat meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Vorige week donderdag boog de rechter in Arnhem zich over de verzoeken van bewoners van met name de Van Schothorststraat en Churchillstraat. Zij dienden bij de rechtbank twee zogenoemde voorlopige voorzieningen in om daarmee het bouwproject alsnog tegen te houden, nadat het college van burgemeester en wethouders eerder de benodigde omgevingsvergunning had vastgesteld. Op die vergunningverlening kwamen 86 bezwaren van omwonenden binnen. Het besluit om hier te bouwen nam het college in november vorig jaar al.

ZORGVULDIG ,,De verzoeken van de omwonenden om de de bouw tegen te houden zijn nu door de rechter afgewezen'', stelt Rebel. ,,Daarbij heeft de rechter ook uitgesproken dat de gemeente Barneveld in het hele proces zorgvuldig heeft gehandeld.'' Officieel is de bezwarenprocedure nu nog niet afgerond, want er volgt nog een hoorzitting naar aanleiding van de 86 bezwaren, maar die procedure is meer een formaliteit en staat bouwstart nu niet in de weg.

Dat betekent dat Woningstichting Barneveld, uitvoerder van het project, nu definitief kan starten met de bouw van de semipermanente woningen. ,,Vanaf morgen start aannemingsbedrijf Vink werkzaamheden op het grasveld voor het bouwrijp maken'', zegt Rebel. De huizen, waar in totaal ongeveer zestig tot zeventig vluchtelingen met een verblijfsstatus komen te wonen, mogen maximaal tien jaar op het veld blijven staan.

TELEURGESTELD Bewoners reageren teleurgesteld, meldt Nanette de Jong namens het actiecomité in een eerste reactie. ,,Wij voelen ons in het proces niet serieus genomen'', zegt zij. ,,Het gevoel dat blijft hangen, is dat over dit hele plan al zonder inspraak vooraf besloten is. Dat getuigt naar ons idee niet van enige vorm van democratie.''

De buurt verzette zich volgens haar vooral tegen het plan vanwege aantasting van het groene veld. ,,Want we vinden het echt jammer dat dit terrein nu deels verdwijnt.'' Eerder uitten omwonenden ook zorgen als het gaat om de veiligheid in de buurt, door de komst van de vluchtelingen. De Jong: ,,Hopelijk valt dat straks mee, en anders weten we de burgemeester te vinden. Hij heeft ons toegezegd in nauw contact te blijven met de buurt.''

KLANKBORD De stand van zaken is inmiddels per brief ook medegedeeld aan de buurt, meldt Rebel. Op korte termijn moet er een klankbordgroep komen, met vertegenwoordigers namens de buurt, scholen, Woningstichting Barneveld en de gemeente, zo staat in die brief. In deze groep wordt met name de veiligheid besproken.

Label:

Vluchtelingen