Informatie vanuit FoodValley moet sneller en beter

BARNEVELD De communicatie vanuit Regio FoodValley naar de acht deelnemende gemeenten moet sneller en beter. Dat eist de Barneveldse gemeenteraad. Die raad voelde zich 'gepiepeld' in de communicatie rondom een recent uitvoeringsprogramma van het samenwerkingsverband.

Wouter van Dijk

Dat bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering. De raad kreeg vorige maand een plan onder ogen met een opsomming van Barneveldse projecten die de komende vier jaar uitgevoerd gaan worden namens FoodValley, maar zonder financiële onderbouwing. Dit terwijl bij de provincie Gelderland in maart al een document was ingediend waarbij die getallen wél waren opgenomen. ,,Het lijkt erop dat de regio het nog steeds lastig vindt de gemeenteraden serieus te nemen, alsof die raden de laatste te nemen horden zijn'', zei Arjen Korevaar (Pro'98).

Ook Mijntje Pluimers (VVD) toonde zich uiterst kritisch. ,,We zijn als gemeente weer als laatste aan de beurt om er iets van te vinden, dat stelt teleur.'' Lukas Scheijgrond (ChristenUnie): ,,Wees gewoon transparant. Doe je dat niet, dan wekt dat achterdocht.''

STRATEGISCHE ZET De kritiek was voor de Barneveldse raad voldoende om unaniem een voorstel te ondersteunen om daarmee te eisen dat beschikbare informatie beter en sneller doorgespeeld wordt naar de acht betrokken raden. En wanneer er vanuit het samenwerkingsverband informatie wordt gedeeld met de provincie of andere overheden, moet dit voortaan één op één ook naar de gemeenten gaan.

Wethouder Aart de Kruijf beloofde zich te houden aan deze opdracht. In het geval van het uitvoeringsprogramma benadrukte De Kruijf bewust zo gehandeld te hebben, als strategische zet. De documenten die in maart richting de provincie gingen, waren volgens hem 'lobbydocumenten' voor verschillende projecten. ,,En die hebben nu eenmaal meer kans van slagen wanneer er concrete bedragen aan gekoppeld zijn. Zo hebben we uiteindelijk voor meerdere Barneveldse projecten provinciegeld kunnen regelen. We zijn hier dus koopman geweest.''

NEGEN PROJECTEN Barneveldse projecten die op stapel staan en waar dus nu provinciegeld voor komt, zijn onder meer de ontwikkeling van de railterminal, het Poultry Expertise Centre, aanpak van knooppunt A1/A30, aanpak van leegstand in het buitengebied en breedband internet.

De Kruijf: ,,Overigens, de raad is wat Barnevelds geld betreft nog aan zet, want per project volgt nog een raadsvoorstel waarover de raad zich buigt.'' In totaal komt FoodValley voor de komende vier jaar met 26 projecten, waarvan 9 met een Barneveldse insteek.